Facebook

Aktualnościpobierz jako PDF
download PDF


90 - lecie urodzin Jacka Szpotańskiego

Program uroczystości Jubileuszu 90-lecia Urodzin Inżyniera Jacka Szpotańskiego
17 sierpnia 2017 r. o godz. 11:00  sala B,
Warszawski Dom Technika,  ul. Czackiego 3/5

 

Godz. 11:00 – otwarcie seminarium, powitanie gości

Godz. 11:15 – powitanie Jubilata i przedstawienie Jego zasług - prowadzi prof. Andrzej Zieliński

 • Powitanie Jubilata Jacka Szpotańskiego
 • Wystąpienie powitalne prezesa SEP Piotra Szymczaka - ,,Zasługi Jubilata w działalności stowarzyszeniowej”
 • Wystąpienie powitalne prezes O. Warszawskiego SEP Miłosławy Bożentowicz - „Zasługi Jubilata w działalności zawodowej”

Godz. 11:40 –  Wspomnienia

prowadzi prof. Mieczysław Hering

 • Zbigniew Filinger – „Zanim Jacek rozpoczął swoją działalność zawodową
  i stowarzyszeniową”
 • Prof. Jerzy Hickiewicz – „Jacek Szpotański, jako propagator idei swojego ojca Kazimierza Szpotańskiego”
 • Ryszard Migdalski – „Jacek Szpotański jako promotor polskich produktów na targach”

prowadzi prof. Jerzy Hickiewicz

 • Prof. Mieczysław Hering  – „Moje wspomnienia ze spotkań z Jackiem Szpotańskim”
 • Jan Strzałka – „Współpraca Jacka Szpotańskiego ze środowiskiem elektryków krakowskich”
 • Jacek Zawadzki – „Działalność Jacka Szpotańskiego na rzecz rozwoju Województwa  Koszalińskiego”
 • Konrad Maj– „Przestawienie postaci K. Szpotańskiego na portalu TEDex”

Godz. 13:10 – Toast na cześć Jubilata - Prezes SEP

Godz. 13:25 – Indywidualne wystąpienia gości – prowadzi prezes SEP

Godz. 14:00 – zakończenie seminarium

Godz. 14.05 – obiad w restauracji „Avangarda” dla uczestników seminarium 

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 11 sierpnia 2017 r. do.sep@sep.com.pl; katarzyna.gut@sep.com.pl, tel. 22 556 43 03, +48 662 186 213

 

Wydarzenie wsparły:

                      

 

 


 

Szanowni Państwo, Uprzejmie prosimy, aby nie przynosić kwiatów dla Jubilata z okazji 90-lecia Urodzin.

Życzeniem inż. Jacka Szpotańskiego jest, aby kwoty przeznaczone na kwiaty zostały wpłacone na konto:

Stowarzyszenie Domu Dziecka Imienia Janusza Korczaka w Warszawie

KRS: 0000379397 NIP: 527-265-59-76 REGON: 142885079 Nr konta: 32 2340 0009 1780 2460 0000 0026 http://www.domdziecka-korczak.waw.pl/

Podczas uroczystości będzie również wystawiona puszka na ten sam cel.

 

 

Jacek h. Łabędź Szpotański — inżynier elektryk, magister ekonomii, specjalista w dziedzinie elektroenergetyki. Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) w latach 1981-1987 i 1990-1994. Członek honorowy SEP. Urodzony 17 sierpnia 1927 r. w Warszawie na Kamionku, w dzielnicy Warszawa-Praga jako syn Kazimierza i Marii, w domu wybudowanym na terenie ogrodu graniczącego z terenem fabryki jego ojca — pioniera polskiego przemysłu aparatów elektrycznych, założyciela Fabryki Aparatów Elektrycznych (FAE) oraz wieloletniego działacza i prezesa SEP. Był uczniem Szkoły Zawodowej im. Konarskiego o kierunku elektrycznym. Zgodnie z programem tej szkoły, odbył praktyki zawodowe w fabrykach Braci Borkowskich (BRABORK), Perkun i Perun oraz w fabryce swojego ojca, gdzie nie tylko nie miał żadnych ulg, ale przeciwnie, zwiększone wymagania. Po ukończeniu szkoły (VI 1944) uzyskał stopień czeladnika, a już od lipca ojciec zatrudnił go w swojej fabryce. Po wybuchu Powstania Warszawskiego (1 VIII 1944), Jacek Szpotański chciał wziąć w nim udział, ale po prawej stronie Wisły — gdzie mieszkał, powstańcy nie prowadzili bezpośrednich działań. Dlatego, razem z kolegą trzykrotnie próbowali przepłynąć Wisłę, ale za każdym razem musieli zawrócić na praski brzeg, gdyż zbliżały się niemieckie łodzie patrolowe. Postanowili więc przepłynąć rzekę dalej od Warszawy, ale w okolicach Otwocka nieświadomie przekroczyli linię frontu i zostali aresztowani przez patrol żołnierzy sowieckich oraz osadzeni w obozie filtracyjnym NKWD na Majdanku k. Lublina. Po kilkunastu dniach, Jackowi udało się uciec z obozu. Kiedy dotarł do domu, Warszawa-Praga była już wyzwolona. Budynki fabryki były zburzone. Sam zamieszkał w domu rodzinnym, naprawiał ogrodzenie i pilnował resztek fabryki przed złodziejami, ale 20 X 1944 r. fabrykę upaństwowiono, a jego oficjalnie zatrudniono. Maturę uzyskał wieczorowo w LO im. Tadeusza Rejtana. (1946) i z zakładu pracy otrzymał skierowanie na studia dzienne w Wyższej Szkole Inżynierskiej im. Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda. W czasie studiów pracował jako asystent w Kat. Pomiarów Elektrycznych. Dyplom inżyniera elektryka uzyskał po połączeniu Szkoły z Politechniką Warszawską (1950). W ramach nakazu pracy pracował jako sztygar i nadsztygar elektryczny w Kopalni Węgla Kleofas w Katowicach-Załężu (1950-52). W 1952 r. rozpoczął wieloletnią pracę w energetyce zawodowej. Pracował w ZEOC Zakładach Energetycznych Okręgu Centralnego (ZEOC) jako projektant i kierownik biura projektowo-konstrukcyjnego. Brał udział w pracach koncepcyjnych nad rozwojem sieci przesyłowych 110 kV i 220 kV oraz rozdzielczych 110 kV i 15 kV na terenie ZEOC. W latach 1966-70, studiował dodatkowo na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jako mgr ekonomii i jednocześnie inżynier, uzyskał znaczne poszerzenie możliwości zatrudnienia. W latach 1968-76 pracował jako z-ca dyrektora ds. sieci w Zjednoczeniu Energetyki. Następnie, pracował w Ministerstwie Energetyki i Energii Atomowej jako: z-ca dyr. departamentu planowania i rozwoju perspektywicznego, dyr. departamentu eksploatacji, oraz wicedyrektor departamentu sieci elektrycznych (1976-81). Koordynował prace nad koncepcją i realizacją układu sieci wysokich napięć. Jest członkiem SEP od 1953 roku. Zainicjował ustanowienie Dni Elektryki corocznie 10 czerwca. Zostało to przyjęte przez stowarzyszenia innych krajów i jest obchodzone jako MDE (Międzynarodowy Dzień Elektryki). Ważnym Jego osiągnięciem było scalenie BBJ i ulokowanie go na terenie Instytutu Elektrotechniki  (IEl)  w Międzylesiu. W latach 1977-78 był prezesem Oddziału Warszawskiego SEP. Jego działalność w SEP została nagrodzona m.in. odznakami honorowymi: złotymi SEP i NOT oraz „diamentową” NOT i „szafirową” SEP. Otrzymał również m.in. medale SEP im.: Mieczysława Pożaryskiego, Janusz Groszkowskiego, Romana Podoskiego, Alfonsa Hoffmanna, Jana Obrąpalskiego i Pawła Jana Nowackiego. Był lub jest nadal członkiem wielu organizacji technicznych i gospodarczych, jak np.: Stowarzyszenia Przemysłowców Polskich, Polskiego Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych należącego do międzynarodowego Komitetu CIGRE i UNIPEDE, Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej, Akademii Inżynierskiej oraz Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego. Był długoletnim członkiem i przewodniczącym Rady Programowej miesięcznika „Energetyka”, następnie „Wokół Energetyki”. Jest fundatorem i przewodniczącym kapituły nagrody Złoty Lew „JEEN im. Kazimierza Szpotańskiego” przyznawanej w czasie organizowanych corocznie Międzyanarodowych Energetycznych Targów Bielskich „ENERGETAB” w Bielsku-Białej, za jakość, ekonomikę, estetykę i nowoczesność polskich wyrobów elektroenergetycznych. Jest odznaczony Krzyżami Orderu Odrodzenia Polski: Komandorskim i Kawalerskim. Otrzymał również liczne odznaczenia resortowe i wojewódzkie.

 Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili