Facebook

100-lecie SEPpobierz jako PDF
download PDF


Mówią Ojcowie Założyciele

   Niewiele organizacji społecznych w Polsce może pochwalić się nieprzerwanym działaniem przez cały okres stulecia jakie upłynęło od odzyskania przez nasz kraj niepodległości, po 123 latach niewoli, w chwili zakończenia  pierwszej wojny światowej w listopadzie 1918 r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich nie przerwało realizacji swej misji nawet w najgorszych chwilach mroków okupacji, gdy w 1939 r. Rzeczpospolita Polska ponownie rozdarta została przez ościenne państwa rządzone przez okrutne, totalitarne reżimy.

   W czasach powojennej odbudowy, zarówno tej po pierwszej jak i po drugiej wojnie światowej członkowie Stowarzyszenia Elektryków Polskich zawsze znajdowali się w awangardzie nauki i pracy, służąc Ojczyźnie swymi talentami i umiejętnościami, we wszystkich specjalnościach szeroko pojętej elektryki.  Tak jest również i teraz, po zakończonej sukcesem transformacji ustrojowej, kiedy wysiłek Członków SEP służy rozwojowi cywilizacyjnemu i bezpieczeństwu Rzeczpospolitej a także ciągłej poprawie dobrobytu jej Obywateli.

   Chcielibyśmy w Jubileuszowym Roku Stulecia SEP zaprezentować serię dokumentów źródłowych z minionych stu lat historii naszego Stowarzyszenia, których Autorami są jego wybitni działacze, których po latach możemy nazwać dumnym mianem Ojców Założycieli.

   Dokumenty te dotyczą nie tylko historii samego SEP-u, ale również istotnych zagadnień rozwoju elektryki na ziemiach polskich. Dokumenty prezentujemy w formie oryginalnej – plików PDF utworzonych z zeskanowanych oryginalnych źródeł „z epoki”.

   Liczymy, że materiały te okażą się cenną pomocą, zarówno w przygotowaniu uroczystości Jubileuszu 100-lecia w Oddziałach i Kołach SEP jak i wartościową, sprawiającą przyjemność i satysfakcję lekturą.

 

 

Wybór, redakcja i przygotowanie materiałów dla potrzeb publikacji internetowej:

Jacek Nowicki

SG SEP

 

Tadeusz Żerański (1880-1947)

Historia Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Okres 1899-1919 – Tadeusz Żerański – czytaj więcej

Niezwykle szczegółowe opracowanie Tadeusza Żerańskiego sięga przełomu wieków XIX i XX - w pionierskiej ery rozwoju elektrotechniki, elektroenergetyki i radiotechniki. Polscy specjaliści z różnych dziedzin elektryki żyjący i pracujący na terytoriach trzech zaborczych imperiów: rosyjskiego, niemieckiego i austro-węgierskiego, już pod berłami cesarzy-zaborców zaczęli zrzeszać się w organizacjach społecznych i zawodowych. Żerański - znakomity działacz Stowarzyszenia, inżynier elektryk niezwykle zasłużony dla stworzenia polskiego słownictwa elektrotechnicznego, opisuje dzieje organizowania się społeczności specjalistów w dziedzinie elektryki w poszczególnych ośrodkach rozdartej zaborami Polski – w Warszawie, Lwowie, Sosnowcu, Krakowie, Poznaniu i Łodzi. Działania środowisk elektryków z trzech zaborów sprawiły, że zaledwie po siedmiu miesiącach od odzyskania niepodległości, w czerwcu 1919 roku zorganizowano Ogólnopolski Zjazd Elektrotechników w Warszawie, na którym doszło do założenia SEP.

Opracowanie Żerańskiego ukazało się drukiem  w numerze „Przeglądu Elektrotechnicznego” 12 z 1939 roku - w drugim zeszycie zjazdowym wydanym z okazji XI. Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Elektryków Polskich odbywającego się w Katowicach i Cieszynie w dniach 18-21 czerwca 1939 r. dla uczczenia 20-tej rocznicy utworzenia SEP.

Józef Podoski

(1900-1984)

Wspomnienia z pracy w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich w latach 1929-1939 – Józef Podoski – czytaj więcej

Napisane ze swadą i humorem wspomnienia Józefa Podoskiego, który w latach 1929-1930 sprawował funkcję sekretarza generalnego SEP. Podoski szczególnie ciekawie wspomina okres swej współpracy z kolejnymi prezesami Stowarzyszenia i innymi znakomitościami w SEP-ie okresu międzywojennego. Relacja została napisana w 1959 r. gdy przebywał on już od wielu lat na emigracji w Ameryce Pn. i opublikowana w zbiorze materiałów wydanych na 40-lecie SEP pt. „Historia Stowarzyszenia Elektryków Polskich 1919-1959”.

              

Mieczysław Pożaryski

(1875-1945)

Historia Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Okres 1919-1927 – Mieczysław Pożaryski – czytaj więcej

Pierwszy okres istnienia SEP, rozpoczęty Ogólnopolskim Zjazdem Elektrotechników w dniach 6-9 czerwca 1919 r., nałożył się na najtrudniejsze lata odrodzonej państwowości polskiej w II Rzeczpospolitej. Wydarzenia z tego okresu relacjonuje pierwszy Prezes Stowarzyszenia – Profesor Mieczysław Pożaryski. Opisuje m.in. patriotyczne nastawienie Stowarzyszenia podczas wojny polsko-bolszewickiej, które organizacyjnie wsparło ochotniczy zaciąg do Wojska Polskiego. Pożaryski pisze, że „Zamierzeniem założycieli Stowarzyszenia Elektrotechników (…) było skupić w tej organizacji niemal całą działalność społeczną zrzeszonych członków na polu elektrotechniki polskiej.”

Jerzy Skowroński (1901-1986)

Biuro Znaku Przepisowego SEP – Jerzy Skowroński – czytaj więcej

Pierwszy kierownik Biura Znaku Przepisowego SEP – Jerzy Ignacy Skowroński przedstawia historię pionierskich prac nad utworzeniem niezależnego laboratorium badawczego urządzeń elektrycznych – Biura Znaku Przepisowego SEP, poprzednika dzisiejszego Biura Badawczego ds. Jakości SEP. Autor przedstawia bardzo interesujące rozważania na temat „znaku przepisowego” SEP, który stał się kolejno oficjalnym logotypem Stowarzyszenia.

 

   Dzięki uprzejmości Redakcji "Wiadomości Elektrotechnicznych"  i decyzji redaktora naczelnego Krzysztofa Wolińskiego uzyskaliśmy zgodę na publikację na stronie interetowej SEP dwóch niezwykle wartościowych opracowań dotyczącyh historii SEP autorstwa zespołu historyków kierowanych przez Profesora Jerzego Hickiewicza z Politechniki Opolskiej, do których linki zamieszczamy poniżej. Materiały te są efektem wieloletnich badań i poszukiwań w archiwach krajowych i zagranicznych. Zachęcamy do lektury.

Wiadomości Elektrotechniczne

nr 01/2019

Zanim powstało Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich – działalność stowarzyszeniowa polskich elektrotechników przed odzyskaniem niepodległości – Jerzy Hickiewicz, Piotr Rataj, Przemysław Sadłowski  czytaj więcej

 

      

Wiadomości Elektrotechniczne

nr 05/2019

 

 I Zjazd Elektrotechników Polskich (7–9 czerwca 1919 r.) w Warszawie – utworzenie Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich  – Jerzy Hickiewicz, Piotr Rataj – czytaj więcej

Artykuł prezentuje historię udziału polskich elektrotechników w zjazdach techników przed odzyskaniem niepodległości, a także okoliczności zwołania, przebieg i sformułowane wnioski na I Zjeździe Elektrotechników Polskich, odbytym w dniach 7–9 czerwca 1919 r. w Warszawie. Przedstawiono próby utworzenia organizacji łączącej wszystkich polskich elektrotechników i proces powołania Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich na I Zjeździe Elektrotechników Polskich.

 


 Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili