Facebook

Oferta

Rekomendacje


Rekomendacje

W dzisiejszym świecie docierają do nas w szybkim tempie ogromne ilości wiadomości, informacji, ofert. Jesteśmy "bombardowani" zapewnieniami wielu firm, przedsiębiorstw i instytucji o niezawodności, najlepszej jakości czy rewelacyjnej cenie ich usług i towarów. Pod naporem tych różnorakich ofert często czujemy się bezradni, zwłaszcza, kiedy musimy dokonać konkretnego wyboru i zainwestować swoje pieniądze.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich jako instytucja popierająca polski przemysł i troszcząca się o jego rozwój, rozwinęło w tym kierunku cenną inicjatywę: postanowiło promować polskie wyroby i usługi wysokiej jakości poprzez przyznawanie im REKOMENDACJI SEP. Rekomendacja ta jest potwierdzeniem zdolności firmy do świadczenia usług określonego rodzaju i produkcji określonych wyrobów o wysokim poziomie technicznym.

Wysoko wykwalifikowani rzeczoznawcy Stowarzyszenia - na wniosek zainteresowanej firmy - badają, testują i analizują  jej usługi lub produkty. Po pomyślnym zakończeniu badań, wydawana jest pisemna opinia - rekomendacja SEP ważna na rok. Jednak firma może wystąpić z wnioskiem o przedłużenie rekomendacji o kolejne trzy lata. Od momentu przyznania rekomendacji, firma ma prawo umieszczać na wyróżnionym produkcie specjalny znak graficzny.

Mimo ostrych kryteriów oceny jakości zgłaszanych wyrobów i usług, rocznie wydawanych jest około 20 zaświadczeń rekomendacyjnych.

Firmy, które uzyskały rekomendację SEP niemal zawsze używają jej jako argumentu w negocjacjach, a jej symbol eksponują na wyrobach, informatorach oraz stoiskach targowych. Przedstawiciele kierownictw wyróżnionych firm zgodnie twierdzą, że uzyskanie rekomendacji SEP pomaga w zdobyciu klienta i jest ważnym wyróżnieniem dla ich przedsiębiorstw.

 

W jaki sposób Państwa firma może ubiegać się o rekomendację SEP?

Informacje, zasady ubiegania się o rekomendację SEP oraz wzory zaświadczenia rekomendacyjnego i znaku rekomendacyjnego można pobrać poniżej:

 

Jeśli mają Państwo jakieś pytania, uwagi lub wątpliwości - prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem SEP. Telefony i adresy naszych oddziałów podajemy na stronie "Oddziały i ośrodki rzeczoznawstwa SEP". ZAPRASZAMY!

 

Firma

Rekomendacja otrzymana w zakresie

Termin ważności

Biuro Studiów, Projektów i Realizacji
"ENERGOPROJEKT-KATOWICE" SA

ul. Jesionowa 15, 40-159 Katowice

tel. 32 208 95 00, 32 208 92 15

fax 32 259 88 20, 32 259 95 25

e-mail: epk@epk.com.pl

http://www.epk.com.pl

Prezes - Andrzej Kowalski

Kompleksowe usługi projektowe dla wszystkich faz projektu inwestycyjnego w sektorach:

 • energetyki zawodowej i przemysłowej,
 • energetyki komunalnej,
 • energetyki odnawialnej

oraz dla potrzeb obszarów związanych z energetyką:

 • gospodarki wodnej w przemyśle i w przedsiębiorstwach komunalnych,
 • utylizacji odpadów poprzemysłowych i komunalnych,
 • automatyki i komputeryzacji procesów energetycznych,

ochrony środowiska

06.04.2019
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

ul. Lędzińska 8, 43-143 Lędziny

tel. 32 32 42 200

fax 32 216 66 66

e-mail: cbidgp@cbidgp.pl http://www.cbidgp.pl/

Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny - mgr inż. Krzysztof Mijalski

 • badań technicznych urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej
 • wzorcowania przyrządów pomiarowych
 • projektowania montażu i doradztwa technicznego w zakresie sieci i urządzeń elektroenergetycznych
 • badań i pomiarów urządzeń elektroenergetycznych w rozdzielnicach WN,SN,i nN
 • badań i pomiarów specjalnych
1.12.2017

Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa "EMAG"

40-189 Katowice ul. Leopolda 31

tel. 32 200-77-00

fax 32 200 77 01, 32 200-77-04

e-mail: centrum@emag.pl

http://www.emag.pl

Dyrektor - Piotr Wojtas

 • małoseryjnej i jednostkowej produkcji urządzeń i systemów w dziedzinie elektrotechniki, automatyki oraz bezpieczeństwa górniczego;
 • usług materialnych, to jest wykonywania montażu i przeprowadzania rozruchu urządzeń i systemów oraz prowadzenia dla nich serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego;
 • usług niematerialnych polegających na: opracowywaniu i projektowaniu systemów i urządzeń, wykonywaniu badań atestacyjnych i konstruktorskich urządzeń elektrycznych, kabli i górniczych przewodów oponowych, przeprowadzaniu adaptacji urządzeń i systemów do warunków górniczych, szkoleniu obsługi systemów i urządzeń, prowadzeniu działalności poligraficznej, wydawniczej i marketingowej
1.09.2018

Dassault Systèmes Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 26, 02-135 Warszawa

tel.: +48 22 5757 084

http://www.3ds.com/pl-pl/

 • systemu SolidWorks Electrical - oprogramowania komputerowego typu 3D CAD dla inżynierów projektantów.

12.10.2018

ELEKTROBUDOWA SA

ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice

tel. 32 259 01 00

fax 32 205 27 60

e-mail: elbudowa@elbudowa.com.pl

Prezes - mgr inż. Jacek Faltynowicz

 • wytwarzania rozdzielnic niskiego i średniego napięcia, urządzeń sterowania i nadzoru układów elektroenergetycznych, kontenerowych stacji elektroenergetycznych, szynoprzewodów elektroenergetycznych oraz prefabrykowanych konstrukcji kablowych;
 • opracowywania elektrycznej dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej oraz wykonywanie badań pomontażowych i ochronnych;
 • opracowywania koncepcji, oprogramowania oraz uruchamiania zintegrowanych systemów nadzoru i sterowania dla urządzeń i systemów elektroenergetycznych,
 • wykonawstwa kompletnych instalacji elektrycznych średniego i niskiego napięcia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz rozruchu elektrycznego zarówno urządzeń produkcji własnej, jak i innych dostawców.
1.12.2019

Eltrans Sp. z o.o.

ul. Inwalidzka 11, 41-506 Chorzów

tel. 32 246 55 86

fax 32 247 30 80

e-mail: info@eltrans.pl

Prezes Zarządu - Mariusz Saratowicz

 • handlu, dystrybucji oraz kompletacji dostaw artykułów elektrotechnicznych i elektroenergetycznych;
 • układania oraz wymiany linii kablowych NN i SN, modernizacji i wymiany układów zasilania rozdzielnic;
 • prefabrykacji rozdzielnic NN w budowach termoutwardzalnych i metalowych;
 • organizacji i prowadzenia szkoleń w formie kursów, konferencji, seminariów i pokazów na temat właściwości technicznych, obsługi i eksploatacji oferowanych urządzeń i artykułów. 
31.10.2017

FAMUR S.A systemy chodnikowe remag oddz. W Katowicach

 

 

 

 

 

 

 •  
 •  
30.08.2019

FIBAR GROUP Sp. z o.o.

ul. Lotnicza 1, 60-421 Poznań

tel. 48 731 220 429

tel. 48 502 372 052

e-mail: support@fibaro.com

1. Produkcji wyrobów systemu FIBAR GROUP Sp. z o.o.:

 • centrale zarządzające,
 • moduły wykonawcze,
 • sensory,

2. Prac badawczo-rozwojowych dotyczących wyżej wymienionej działalności przedsiębiorstwa

10.09.2017

Hulanicki Bednarek Sp. z o.o.

ul. Wyszyńskiego 3B, 22-100 Chełm

1. Produkcji, dystrybucji i montażu:

 • rozdzielnic elektrycznych nn w systemie Haber do 6300 A
 • rozdzielnic elektrycznych SN w systemie Haber

2. Usług materialnych:

 • rozbudowy i modernizacji rozdzielnic elektrycznych
 • pomiary elektryczne i diagnostyczne
7.02.2018

PKP Energetyka SA

ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

tel. 22 524 19 00

fax 22 524 14 79

e-mail: energetyka@pkp.com.pl

http://www.pkpenergetyka.pl/

Prezes - Tadeusz Skobel

 • utrzymania, naprawy, modernizacji i budowy urządzeń sieci trakcyjnej;
 • utrzymania, naprawy modernizacji, budowy urządzeń i sieci elektroenergetycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia;
 • pozostałych usług branży elektroenergetycznej.

11.10.2017

TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie

ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno

tel. +48 (32) 715 10 00

fax +48 (32) 715 30 88

e-mail: sekretariat@ej3.tauron-wytwarzanie.pl

http://www.tauron-wytwarzanie.pl/oddzialy/jaworznoiii/

Dyrektor - Kazimierz Szynol

 • wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej.

30.11.2018

Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych "PRO NOVUM" Sp. z o.o.

ul. Wróbli 38, 40-534 Katowice 35

tel. 32 251 87 39

fax 32 251 36 19

e-mail: pronovum@pronovum.pl

http://www.pronovum.pl

Prezes Zarządu - dr inż. Jerzy Trzeszczyński

 • Diagnostyki urządzeń energetycznych, utrzymania i serwisu wspieranego oprogramowaniem, chemii energetycznej oraz technologii napraw i rewitalizacji wraz z projektowaniem, wykonawstwem i rozwojem w celu wydłużenia czasu pracy urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni.
30.09.2017

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Elektro-Instal "ANGOPOL"

ul. Dowborczyków 4, 90-019 Łódź

tel. 42 674 00 23, 42 675 16 77

Właściciel - Andrzej Gorzkiewicz

 • projektowania i budowy instalacji i sieci elektroenergetycznych.
15.12.2018

"PRONAD" Firma Usługowa Jarosław Kukliński

ul. Kościuszki 13, 10-502 Olsztyn

tel. 89 543 02 63

fax 89 543 88 90

Właściciel - Jarosław Kukliński

 • projektowania sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
 • nadzoru nad wykonawstwem sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 • tworzenie autorskich programów wspomagających projektowanie.
30.04.2019

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego "ELBUD" w Katowicach Sp. z o.o.

40-384 Katowice, ul. Ks. bpa Herberta Bednorza 19

tel. 32 256 80 66

tel/fax 32 256 99 52

e-mail: sekretariat@elbud.katowice.pl

http://www.elbud.katowice.pl

Prezes Zarządu/Dyrektor Naczelny - Krzysztof Wojciechowski

 • wykonawstwa robót elektroenergetycznych w sieciach do 750 kV: nowe inwestycje, modernizacje, remonty;
 • budowy i modernizacji linii kablowych do 110 kV;
 • montażu linii światłowodowych z urządzeniami stacyjnymi;
 • montażu urządzeń i instalacji elektroenergetycznych z izolacją SF6;
 • prac projektowych dla obiektów elektroenergetycznych;
 • badań i pomiarów pomontażowych, usuwania awarii w obiektach elektroenergetycznych do 750 kV;
 • wykonawstwa konstrukcji stalowych dla linii i stacji elektroenergetycznych;
 • wykonawstwa szaf i tablic sterowniczych, pomiarowych, zabezpieczeniowych, sygnalizacyjnych i kablowych.

31.03.2018

Przedsiębiorstwo Elektroenergetyki i Budownictwa "ELPIN" Sp. z o.o.

ul. Oswobodzenia 77, 40-405 Katowice

tel. 32 255 88 81

fax 32 255 75 03

e-mail: biuro@elpin.com.pl

http://www.elpin.com.pl

Prezes - Józef Węgrzyn

 • projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych i energetycznych, stacji transformatorowo-rozdzielczych do 30 kV, linii kablowych i napowietrznych NN i SN, sieci informatycznych i instalacji komputerowych, instalacji przeciwwłamaniowych i przeciwpożarowych, wszelkich instalacji siły, światła, sterowania i automatyki przemysłowej, montażu suwnic i dźwigów, ogrzewania elektrycznego pomieszczeń użytkowych, instalacji przywoławczych, oświetlenia placów, dróg i ulic, instalacji odgromowych i uziemiających;
 • przeprowadzenia pomiarów okresowych, oględzin i przeglądów urządzeń stacji elektroenergetycznych do 20 kV i ich serwisowania;
 • prowadzenia doradztwa technicznego.

12.11.2018

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ELESTER PKP Sp. z o.o.

ul. Pogonowskiego 81, 90-569 Łódź

tel. 42 253 46 00,

fax 42 253 46 10

e-mail: biuro@elester-pkp.com.pl

http://www.elester-pkp.com.pl/

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny - Tomasz Bednarkiewicz

 • produkcji wyrobów elektronicznych: „Kompleksowy system obsługi energetyki o nazwie CZAT” dla trakcji elektrycznej transportu szynowego,
 • usług i robót elektroenergetycznych dla trakcji transportu szynowego,
 • projektowania urządzeń i obiektów elektroenergetycznych dla trakcji transportu szynowego, specjalistycznego oprogramowania oraz systemów zdalnego sterowania.
15.12.2019

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe SAN-EL Sp. z o.o.

ul. Krótka 5, 43-300 Tychy

tel. 32 227 81 89, 32 219 05 65,

fax. 32 219 05 66e-mail: san-el@san-el.com.pl

Prezes Zarządu: Bogdan Krokosz

1. Projektowanie:

 • sieci elektroenergetycznych nn i SN
 • stacji transformatorowych
 • instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • instalacji logicznych
 • instalacji teletechnicznych
 • instalacji odgromowych
 • rozdzielnic elektrycznych i sterowniczych każdego typu
 • wszystkich innych instalacji elektrycznych i teletechnicznych stosowanych we współczesnym budownictwie

2. Wykonawstwo:

 • budowa sieci elektroenergetycznych nn i SN
 • budowa stacji transformatorowych
 • instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • instalacji logicznych
 • instalacji teletechnicznych
 • instalacji odgromowych
 • automatyki przemysłowej
 • budowa rozdzielnic elektrycznych i sterowniczych każdego typu
 • wszystkich innych instalacji elektrycznych i teletechnicznych stosowanych we współczesnym budownictwie

3. montaż:

 • rozdzielnic nn do 4000 A w technologii F. Schneider, Eaton, Schrack, Lengrad, Hager
 • szynoprzewodów do 4000 A

4. Pomiary elektryczne:

 • wg zakresu wykonywanych robót

5. nadzoru inwestorskiego:

 • w zakresie wykonawstwa sieci i instalacji elektroinstalacyjnych

31.03.2019

 

Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne NEEL Sp. z o.o.

ul. Białozora 3, 02-817 Warszawa

tel. (+48 22) 649 56 30; 648 41 32;

fax (+48 22) 648 41 30, w. 22

e-mail: neel@neel.com.pl

http://www.neel.com.pl/

Prezes - Marek Kazimierz Stolarski

 • montażu, remontów, konserwacji, rekonstrukcji, modernizacji urządzeń energetycznych i urządzeń dźwigowych;
 • montażu, remontów, konserwacji, rekonstrukcji, modernizacji urządzeń i instalacji ciepłowniczych;
 • montażu, remontów, konserwacji, rekonstrukcji i modernizacji urządzeń elektrycznych;
 • obsługi eksploatacyjnej urządzeń energetycznych obejmującej urządzenia rozładunku paliw.
28.11.2018

SONEL S.A.

58-100 Świdnica, ul. Wokulskiego 11
tel. 74 85 83 800,

fax 74 85 83 809

e-mail: sonel@sonel.pl

http://www.sonel.pl

Prezes Zarządu - Krzysztof Wieczorkowski

 • produkcji przyrządów pomiarowych dla elektronergetyki i telekomunikacji;
 • usług materialnych;
 • usług niematerialnych.
28.04.2019

STRUNOBET - MIGACZ Sp. z o.o.

ul. Kuzki 4a, 29-100 Włoszczowa

tel. 41 394 21 13,

fax 41 394 47 38

Prezes – Krzysztof Koza

 • produkcji elektroenergetycznych żelbetowych żerdzi typu ŻN, żerdzi wirowanych typu E oraz słupów oświetleniowych typu OŻ przeznaczonych do budowy sieci oświetleniowych i rozdzielczych niskiego i średniego napięcia oraz budowy telekomunikacyjnych masztów radiowych i telefonii komórkowej,
 • produkcji elektroenergetycznych transformatorów stacji słupowych i kontenerowych oraz stanowisk słupowych i złączy kablowych średniego napięcia.

17.04.2017

TAURON Wytwarzanie S.A.

Oddział Elektrownia Łaziska

ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne

tel.: +48 (32) 224 11 00, +48 (32) 324 33 00

fax: +48 (32) 324 31 33, +48 (32) 324 34 16

e-mail: elaziska@ellaz.pl

http://www.tauron-wytwarzanie.pl/oddzialy/laziska/

Dyrektor - Joachim Adamczyk

 • wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.
30.11.2019

TAURON Wytwarzanie Serwis Sp. z o.o.

ul. Promienna 7, 43-603 Jaworzno

tel. +48 32 729 96 33

fax +48 32 729 97 33

http://www.tauron-wytwarzanie-serwis.com.pl/

Prezes Zarządu - Andrzej Szpak

 • montażu, remontów, konserwacji, rekonstrukcji, modernizacji urządzeń energetycznych i urządzeń dźwigowych;
 • montażu, remontów, konserwacji, rekonstrukcji, modernizacji urządzeń i instalacji ciepłowniczych;
 • montażu, remontów, konserwacji, rekonstrukcji i modernizacji urządzeń elektrycznych;
 • obsługi eksploatacyjnej urządzeń energetycznych obejmującej urządzenia rozładunku paliw.
31.12.2018

TAURON Wytwarzanie S.A Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini
32-541 Trzebinia

 • Wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej

30.11.2019

TAURON Wytwarzanie S.A Oddział Elektrownia Jaworzno III
Ul. ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno

 • Wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej

30.11.2018

UNIKAN - inż. Jerzy KANABUS

ul. Leśna 10, 02-840 Warszawa

tel. 601 351 050, fax 22 899 19 35

e-mail: j.kanabus@unikan.pl

http://www.unikan.pl

Właściciel - Jerzy Kanabus

 • eksploatacji sieci, urządzeń i automatyki nn i 15 kV
 • wykonawstwa instalacji elektroenergetycznych, rozdzielnic i automatyki nn.

11.12.2018

 

Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o.

ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia

tel.: (58) 344-35-40

fax: (58) 344-35-39

e-mail: biuro@arex.pl

http://www.arex.pl/

Prezes Zarządu, dyrektor – Krzysztof Bielawski

1. Produkcji, dystrybucji i montażu:

 • Systemu sterowania ogrzewaniem rozjazdów i oświetleniem dla energetyki kolejowej
 • Systemu sterowania oświetleniem miejskim Dirac-OM
 • Systemu SMUR (System Monitorowania Urządzeń Energetycznych)
 • Systemu monitorowania urządzeń elektrycznych ogrzewania rozjazdów i sterowania oświetleniem INOS
 • Wyrobów firmy AREX Sp. z o.o. związanych z ww. systemami

2. Utrzymywania i serwisowania systemów elektrycznego ogrzewania rozjazdów i sterowania oświetleniem

3. Projektowania systemów elektrycznego ogrzewania rozjazdów i sterowania oświetleniem

7.02.2018

Zakład Instalacji Elektrycznych CAGRO Sp. z o.o.

ul. Kużaja 51, 41-922 Radzionków, woj. śląskie

tel. 32 289 05 05, 32 289 04 94

e-mail: biuro@cagro.com.pl

http://www.cagro.com.pl/elektryka/

Prezes zarządu - Szymon Cieśla

 • projektowania, montażu i eksploatacji sieci rozdzielczych średniego o niskiego napięcia
 • projektowania, montażu i eksploatacji stacji transformatorowych ŚN/nN
 • projektowania, montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym
 • projektowanie oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów
 • pomiarów elektrycznych eksploatacyjnych urządzeń instalacji i sieci o napięciu do 20 kV
 • nadzór inwestorski w branży elektrycznej
14.01.2017

ZPUE SILESIA Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 50, 40-135 Katowice

tel. 32 359 31 00

fax 32 258 35 25

e-mail: office@elektromontaz1.pl

http://katowice.zpue.pl/

Prezes Zarządu – Jan Wiatowski

1. Produkcji rozdzielnic:

 • rozdzielnice niskiego napięcia: typ - ZMR, ZR-W, SIVACON
 • rozdzielnice średniego napięcia: typ - RELF, RXD

2. Projektowanie rozdzielnic niskiego i średniego napięcia

3. Wykonywania instalacji elektrycznych

4. Pomiary wykonawcze

31.01.2017

WIHA POLSKA Sp. z o. o.
ul. Budowlanych 10 b
80-298 Gdańsk

 • Handlu, dystrybucji, produkcji i kompletacji narzędzi ręcznych firmy WIHA VDE z dziedziny elektrotechniki;
 • szkolenia w zakresie doboru narzędzi ręcznych firmy WIHA do prac w obszarze elementów pod napięciem;
 • konsultacji i porad technicznych dla klientów firmy WIHA dotyczących narzędzi ręcznych dla elektrotechników

12.10.2018

3N Solutionns Sp. z o. o.
ul. Złota 61/100
00-819 Warszawa

w zakresie usługi konserwacji - czyszczenia urządzeń elektroenergetycznych z zastosowaniem technologii 3NS -polegającej na skutecznym usuwania  zanieczyszczeń poprzez nakładanie mieszanki suchych gazów

10.03.2017Członkowie wspierający SEP zarejestrowani w ZG SEP

Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili