Facebook

Kontakt

Kontakt z SEP


Kontakt z SEP

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
ZARZĄD GŁÓWNY


ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa

KRS 000032870, NIP 526 000 09 79; REGON 000671480

 

RACHUNEK BANKOWY:
Bank Zachodni WBK S.A. nr 17 1500 1777 1217 7011 1380 0000

 


Prezes SEP

dr inż. Piotr Szymczak
Biuro SEP
Sekretarz Generalny SEP (SG) dr Jacek Kuciński
sg.sep@sep.com.pl
Adres Biura Stowarzyszenie Elektryków Polskich
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
telefony (22) 55 64 302, 304
fax (22) 55 64 301
e-mail sep@sep.com.pl
strony www http://www.sep.com.pl
Dział Prezydialny
- Sekretariat (DP)
pok. 326, 332
Małgorzata Gregorczyk dyrektor działu
tel. (22) 55 64 312, 662 186 214
e-mail: malgorzata.gregorczyk@sep.com.pl

Anna Jachimowicz - sekretariat Prezesa SEP
tel. (22) 55 64 302, 792 186 383
e-mail: anna.jachimowicz@sep.com.pl

Elżbieta Rybińska - sekretariat Sekretarza Generalnego SEP
tel. (22) 55 64 304, 792 186 272
e-mail: elzbieta.rybinska@sep.com.pl
Dział Naukowy (DN) pok. 336 Aleksandra Kopycińska dyrektor działu
tel. (22) 55 64 315, 605 640 120
e-mail: a.kopycinska@sep.com.pl

Anna Wójcikowska
tel. (22) 55 64 309 (317), 605 300 620
e-mail: anna.wojcikowska@sep.com.pl
e-mail: ir.sep@sep.com.pl

Anna Dzięcioł
tel. (22) 55 64 329, 662 186 219
e-mail: dz.sep@sep.com.pl
e-mail: anna.dzieciol@sep.com.pl
Dział Organizacyjny (DO) pok. 322, 324 Katarzyna Gut p.o. dyrektor działu
tel. (22) 55 64 303, 662 186 213
e-mail: katarzyna.gut@sep.com.pl
e-mail: do.sep@sep.com.pl

Anna Klos
tel. (22) 55 64 310, 662 186 218
e-mail: anna.klos@sep.com.pl
             do.sep@sep.com.pl

Mariusz Poneta
tel. (22) 55 64 305, 533 314 914
e-mail: m.poneta@sep.com.pl
Samodzielne Stanowisko ds. Sprawozdawczości i Audytu (SSSA)
pok. 338
Ewa Materska - główny specjalista
tel. (22) 55 64 308, 662 186 211
e-mail: ewa.materska@sep.com.pl
Sekcja Finansów i Księgowości (SFiK) pok. 335, 337 Marianna Laszuk – główna księgowa, kierownik
tel. (22) 55 64 306, 795 567 733
e-mail: gk.sep@sep.com.pl

Ewa Sajnóg
tel. (22) 55 64 306, 795 567 733
e-mail: gk.sep@sep.com.pl
Kontakt w sprawie strony internetowej Krzysztof Lewandowski – administrator
tel. 504 899 889
e-mail: k.lewandowski@sep.com.pl


Członkowie wspierający SEP zarejestrowani w ZG SEP

Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili