Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 291 / 5 - 11.04.2021

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


KOS 2021

XXII Konferencja Okrągłego Stołu „Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego” pod tegorocznym hasłem wiodącym: „Przyspieszenie transformacji cyfrowej w trudnych czasach” – 17 maja 2021 roku.


Konferencja odbędzie się w poniedziałek 17 maja 2021 r. Rozpoczęcie od godz. 10:00 w formule zdalnej, jak w 2020 r. z możliwością dołączenia ograniczonej liczby uczestników w specjalnie zorganizowanym „studio”. Planowane jest wykorzystanie platformy telekonferencyjnej Zoom – wersja seminaryjna z opcją dołączenia do spotkania do maks. 500 uczestników. Przewidywana jest rejestracja Konferencji i jej udostępnienie również na platformie SEP i na platformach podmiotów współpracujących.

 

Organizatorem Konferencji jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Współorganizatorami zaś: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Wojskowa Akademia Techniczna.

Konferencja uzyskała Patronaty Honorowe: Ministra Edukacji i Nauki – Pana Przemysława Czarnka oraz Sekretarza Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji – Pana Marka Zagórskiego.

Partnerem wydarzenia jest firma BROTHER CENTRAL & EASTERN EUROPE GMBH.

 

W organizacji tegorocznej edycji KOS z SEP tradycyjnie najsilniej współpracują dwa ośrodki akademickie:

  • Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa;
  • Instytut Systemów Łączności - Wydział Elektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa;

a także:

  • Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN;
  • Wydziały Informatyczne uczelni technicznych w Polsce, z którymi SEP ma podpisane porozumienia o współpracy;
  • Centrum Edukacji Zdroje, Szczecin – szkoła średnia kształcąca m.in. techników informatyków i techników informatyków wojskowych.

 

Oczywiście, w razie zainteresowania i gotowości zaangażowania, zapraszane będą również inne ośrodki i podmioty.

 

Hasło Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego i hasło szczegółowe KOS na rok 2021 brzmi: „Przyspieszenie transformacji cyfrowej w trudnych czasach” (oryginalne brzmienie hasła w języku angielskim: Accelerating Digital Transformation in challenging times​).

Program ramowy:

SESJA OGÓLNA – godz. 10:00 ÷ 10:55

10:00 ÷ 10:05 – Przywitanie wszystkich uczestników telekonferencji i przedstawienie osób występujących w części oficjalnej.

10:05 ÷ 10:10 – Wystąpienie Prezesa SEP – dr inż. Piotra Szymczaka.

10:10 ÷ 10:30 – Wystąpienia przedstawicieli Władz Państwowych RP i Współorganizatorów konferencji.

10:30 ÷ 10:35 – Informacja o nagrodach i wyróżnieniach SEP – dr inż. Prezes SEP Piotr Szymczak.

10:35 ÷ 10:40 – wprowadzenie do XXII KOS „Przyśpieszenie transformacji cyfrowej w trudnych czasach – wyzwania współczesności” – Przewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych SEP dr inż. Andrzej M. Wilk.

10:40 ÷ 10:55 – wprowadzenie do XXII KOS w nawiązaniu do tegorocznego hasła ŚDTiSI: „Przyspieszenie transformacji cyfrowej w trudnych czasach” - wyzwania wobec nauki i technologii cyfrowych – Przewodniczący Komitetu Programowego KOS prof. dr hab. Marek Niezgódka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

10:55 ÷ 11:10 – wystąpienie Firmy Partnerskiej lub Współorganizatora KOS.

 

SESJA PIERWSZA – DEBATA TECHNICZNA – godz. 11:10 ÷ 12:10

„Kluczowe wyzwania techniczne wobec przyspieszenia transformacji cyfrowej w trudnych czasach” – Przewodniczący Sesji płk. dr hab. inż. Zbigniew Piotrowski, prof. WAT, Wojskowa Akademia Techniczna

12:10 ÷ 12:20 – wystąpienie Firmy Partnerskiej lub Współorganizatora KOS.

SESJA DRUGA – DEBATA INTERDYSCYPLINARNA – godz. 12:20 ÷ 13:35

„Kluczowe wyzwania wobec człowieka i dziedzin działalności ludzkiej (ekonomii, służby zdrowia, energetyki, łączności, edukacji) wobec wyzwań wynikających z przyspieszenia transformacji cyfrowej w trudnych czasach”.

13:35 ÷ 13:45 – wystąpienie Firmy Partnerskiej lub Współorganizatora KOS.

 

SESJA TRZECIA – DEBATA MŁODYCH – godz. 13:45 ÷ 14:45

13:45 ÷ 14:00 – wprowadzenie i cele „debaty młodych” - „Przyspieszenie transformacji cyfrowej w trudnych czasach” wraz z przedstawieniem szczegółowych problemów i uczestników dyskusji. Współprzewodniczący Sesji: Pani dyr. Danuta Langowska - Centrum Edukacji Zdroje i Kol. mgr inż. Jarosław Krysiak – Oddział Wrocławski SEP.

14:00 ÷ 14:45 – panel dyskusyjny.

Uczestnicy panelu: Młodzież licealna i studencka z Centrum Edukacji Zdroje.

14:45 ÷ 15:00 – Podsumowanie i zamknięcie konferencji.

 

Zapraszamy do udziału w Konferencji

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

Więcej informacji nt. Konferencji:

https://sep.com.pl/wydarzenia/konferencja-okraglego-stolu/kos-2021.html

 

dr inż. Andrzej M. Wilk, STI SEP

wiceprzewodniczący Komitetu Naukowo-Programowego

 

dr inż. Jacek Nowicki, Sekretarz Generalny SEP

przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

 

 

 


Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili