Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 186 / 22 - 28.10.2018

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków PolskichKonferencja w Spale

W dniach 17-19 października br. odbyła się w Spale kolejna już XV Krajowa Konferencja Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP „Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej”. Konferencja zorganizowana została w Hotelu Mościcki, a wzięło w niej udział ponad 120 osób, które na co dzień zawodowo związane są z eksploatacją systemów ochrony katodowej konstrukcji podziemnych oraz produkcją urządzeń, podzespołów i materiałów wykorzystywanych w tej technologii ochrony przeciwkorozyjnej.


Zakres tematyczny konferencji obejmował całokształt zagadnień technicznych i organizacyjnych dotyczący ochrony przed korozją stalowych konstrukcji trwale kontaktujących się ze środowiskiem elektrolitycznym, a więc przede wszystkim rurociągów, zbiorników, konstrukcji hydrotechnicznych i innych. Konferencja „Pomiary korozyjne...” jest od wielu lat praktycznie jedynym forum w Polsce w całości poświęconym problematyce technologii ochrony katodowej i zabezpieczeniom przeciwkorozyjnym konstrukcji podziemnych, a jej celem jest stworzenie dogodnych warunków do wzajemnej wymiany informacji i doświadczeń oraz zachęcenie do dyskusji merytorycznych. Wśród uczestników konferencji zasadniczą grupę stanowili jak zwykle pracownicy branży gazowniczej. Przedsiębiorstwa transportujące gaz i ropę naftową za pomocą rurociągów stalowych to ciągle główni odbiorcy technologii ochrony katodowej. Ponownie można było odnotować rosnący brak szerszego zainteresowania tematyką konferencji przez branżę nafciarską. Na konferencji spotkali się głównie inwestorzy, projektanci i wykonawcy, producenci urządzeń i ich użytkownicy. Bardzo cieszy to, że po raz kolejny w tej cyklicznej konferencji wzięli czynny udział nasi goście zagraniczni (z Uzbekistanu, Chin i Słowacji). Podstawowy cel konferencji został osiągnięty,  tj. prezentacja nowości i postępu technicznego z zakresu elektrochemicznej ochrony przed korozją, a w szczególności nowych metod i technik pomiarowych stosowanych w ochronie katodowej konstrukcji metalowych. Szeroki program konferencji umożliwił wszystkim uczestnikom wymianę poglądów i własnych doświadczeń zawodowych w tej dziedzinie – był oczywiście czas na dyskusje, ale jak zawsze w takich przypadkach toczyły się one w kuluarach. Również i tym razem niepowtarzalna atmosfera wybranego ośrodka oraz jego otoczenia nie zawiodły uczestników konferencji. Dopisała także wspaniała pogoda. W konferencji wzięło udział łącznie 123 osoby. Przygotowano 15 referatów, a 7 firm zaprezentowało swoje wyroby na wystawie. Sponsorami konferencji było Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych „CORRPOL”  Sp. z o. o. z Gdańska oraz Przedsiębiorstwo Zabezpieczeń Antykorozyjnych „CORRSTOP” Sp. z o. o. Kamionki. Tematyka zaprezentowanych referatów dotyczyła w głównej mierze różnych aspektów związanych z ochroną przed korozją z wykorzystaniem technologii ochrony katodowej, ale także stosowania współpracujących wraz z nią zabezpieczeń za pomocą izolacji przeciwkorozyjnych. Kilka wystąpień dotyczyło technik pomiarowych oceny skuteczności działania ochrony katodowej. XV konferencja PKEOpK SEP była okazją do przypomnienia historii powstania w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich najpierw Centralnej Komisji, a następnie Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją. Na tle 46-letniej nieprzerwanej działalności tego gremium przedstawiono kolejne etapy rozwoju technologii ochrony katodowej, które w tym czasie przybliżane były sukcesywnie na kilku seminariach rocznie oraz systematycznie w odstępach dwuletnich na kolejnych konferencjach „Pomiary korozyjne…”. Omówiono także obszernie niektóre prace z zakresu elektrochemicznej ochrony przed korozją zaprezentowane podczas tegorocznego Kongresu EUROCORR 2018, który odbył się w czerwcu br. w Krakowie. Na konferencję przygotowano następujące referaty:

1.       Wojciech Sokólski (CORRPOL) – III Kongres Elektryki Polskiej - Historia i rola PKEOpK SEP

2.       Jerzy Sibila (CORRSTOP) – Omówienie prac sekcji „Ochrona elektrochemiczna”  -  EUROCORR w Krakowie 2018

3.       Marta Piotrowska, Dariusz Pęciak (ATREM) – Rozwiązania IT w ochronie przeciwkorozyjnej

4.       Marek Wartecki  –  Ochrona katodowa oczyszczalni ścieków w Emiratach Arabskich

5.       Rustam Ikramov, Liu Yinwei – Overview of corrosion protection surveys of Uzbekistan-China Gas Pipeline

6.       Jerzy Sibila (CORRSTOP) – Problemy z oceną zagrożenia korozyjnego rurociągów

7.       Paweł Stochaj (INiG) – Badania intensywne – wybrane aspekty pomiarów i obliczeń

8.       Hanna Matus, Andrzej Kowalski  (GAZ SYSTEM) – Praktyczne wykorzystanie korozymetrii rezystancyjnej do oceny zagrożeń korozyjnych obiektów gazowniczych

9.       Marek Fiedorowicz, Michał Jagiełło (GAZ SYSTEM) – Nietypowy drenaż polaryzowany

10.     Michał Gazda, Kamil Jacoszek, Adam Wesołowski – Studium przypadku zabudowy rur osłonowych GRP na budowanym gazociągu DN1000

11.     Violetta Felsmann, Michał Nitschke (AGCOR) – Materiały izolacyjne

12.     Zofia Uziębło (PKN) – Normalizacja w ochronie katodowej

13.     Marcin Słaby (ANTICORR) – Ciągłość izolacji przeciwkorozyjnej rurociągów stalowych na połączeniach spawanych oraz odcinkach zabudowanych w rurach osłonowych

14.     Krzysztof Kaczmarczyk, Michał Nitschke (AGCOR) – Kompozytowe materiały naprawcze – efektywna metoda naprawy rurociągów przesyłowych

15.     Wojciech Sokólski (CORRPOL) – Aktualne wyzwania i kierunki rozwoju technologii ochrony katodowej, tezy do dyskusji.

Pełne teksty referatów będą dostępne na stronie internetowej Komitetu (www.pkeopk.sep.com.pl). Po wygłoszeniu wszystkich referatów odbyła się dyskusja. Dotyczyła ona zaprezentowanych problemów oraz innych zagadnień zgłoszonych przez uczestników. Skrótowa informacja z przebiegu tej części konferencji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Komitetu. W części komercyjnej konferencji przedstawiciele firm prezentowali swoje wyroby. Wśród nich były między innymi nowe przyrządy pomiarowe, podzespoły zasilające, nowe moduły tele-metryczne, aparatura pomiarowa oraz nowoczesne rozwiązania iskierników separacyjnych. W wystawie uczestniczyli producenci sprzętu, urządzeń i materiałów wykorzystywanych w instalacjach ochrony katodowej następujących firm: RST Sp. z o. o. Białystok, DEHN Polska sp. z o. o. Warszawa, ATLAS-SOLLICH ZSE Rębiechowo, Radovan Celec  – NES Nova Dubnica s.r.o. (Słowacja), CORRSTOP Kamionka, SPECKOR Luboń i L.INSTRUMENTs s.c. Warszawa. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników konferencji, była miejscem gorących dyskusji i wymiany poglądów. Przy wspaniałej słonecznej pogodzie i jesiennej aurze odbyły się dwie wycieczki – jedna do unikatowego bunkra kolejowego w Konewce, punktu dowodzenia wojsk niemieckich podczas II Wojny Światowej, a druga po najbliższej okolicy - zabytkach Spały z okresu jej odkrycia przez zapalonego myśliwego cara Aleksandra III, następnie rezydencji polskich prezydentów w czasie II Rzeczypospolitej oraz powojennego i obecnie rozwijanego Centralnego  Ośrodka  Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale. Wieczór – w niezapomnianej atmosferze – minął przy dźwiękach muzyki i wspólnym śpiewaniu szant oraz ballad z duetem gitarowym Andrzej Korycki & Dominika Żukowska. Według zgodnych opinii wyrażonych przez uczestników, XV Konferencja należała do bardzo udanych, przygotowana na równie wysokim poziomie jak poprzednie. Spora frekwencja uczestników wskazuje na wzrost zainteresowania ochroną katodową oraz powiększającym się zapotrzebowaniem na informacje w tej dziedzinie. Związane jest to niewątpliwie z wdrożonym już w Polsce systemem certyfikacji personelu ochrony katodowej wg nowej normy PN-EN ISO 15257:2017-10 „Ochrona katodowa - Poziomy kompetencji osób zajmujących się ochroną katodową - Podstawa systemu certyfikacji”. Udział w specjalistycznej konferencji jest zaliczany do dorobku jej uczestników jako odbyte szkolenie wymagane w procesie certyfikacji. Specjalne podziękowania należą się kol. Hannie Matus za zaangażowanie w sprawy organizacyjne i sprawne poprowadzenie sekretariatu konferencji.


oprac. i zdjęcia dr inż. Wojciech Sokólski (przewodniczący Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP)
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili