Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 182 / 24 - 30.09.2018

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Szanowni Czytelnicy

Życie niesie ze sobą zmiany. Każda zmiana z jednej strony budzi niepokój, z drugiej daje nowe otwarcie, nowe możliwości. Na początku kadencji 2018-2022, jako nowy redaktor naczelny, przejmuję z zacnych rąk redaktor Olgi Górczak- Żaczek prowadzenie tygodnika. To dla mnie ogromny zaszczyt i wielkie wyzwanie. „Tydzień w SEP” ma już 4-letnią historię, dobrą markę i ugruntowane miejsce wśród periodyków informacyjnych Stowarzyszenia. Dlatego tygodnik pod nową redakcją będzie kontynuatorem rzetelnych informacji o ważnych sprawach Stowarzyszenia (będzie się ukazywał w każdą środę o godz. 12), wykorzystując wiedzę i doświadczenie współpracujących ze mną redaktorów Janusza Kowalskiego i Krzysztofa Lewandowskiego.


Liczę także na wsparcie Koleżanek i Kolegów z dotychczasowej Redakcji i grona współpracowników z Komitetów, Sekcji, Centralnych Komisji i Oddziałów SEP oraz na naszą owocną współpracę. Priorytetem dla mnie jest wysoki poziom edytorski „Tygodnia w SEP”, elegancja i doskonałość graficzna. Planuję również zmiany poszerzające profil informatora. To m.in. zaproszenie do współpracy młodych członków naszego Stowarzyszenia- mądrych pasjonatów, którym leży na sercu profesjonalna jakość działalności w SEP. Udostępnimy łamy dla rozważań, przemyśleń, także planów oraz pomysłów na godne świętowanie 100- lecia w 2019 roku. Będę dążył do tego, aby sposób redagowania pisma i zamieszczane informacje miały żywą, atrakcyjną formę. By to osiągnąć będziemy publikować, oprócz tekstów informacyjnych, ciekawe komentarze, mini wywiady z członkami honorowymi, nowo wybranymi osobami funkcyjnymi lub innymi działaczami, którzy wyróżnili się na szczeblu ogólnopolskim. Nie może oczywiście zabraknąć na łamach naszego tygodnika historii SEP, sylwetek członków honorowych, byłych prezesów, wybitnych działaczy, ważnych historycznych wydarzeń. „Tydzień w SEP” powinien trafiać do tysięcy czytelników będących członkami Stowarzyszenia, ale też być czytany przez przyjaciół i sympatyków SEP (członków wspierających, młodzież akademicką studiującą na kierunkach elektrycznych i pokrewnych, uczniów średnich szkół elektrycznych, redakcje czasopism branżowych itd.). Stworzymy w tym celu system kolportażu czasopisma wykorzystując do tego pocztę elektroniczną (wysyłka pod uzgodnione adresy). Nie będzie to łatwe zadanie. Redakcja będzie musiała wykorzystać całą energię i synergię, jakie zdoła zmobilizować, aby podołać tym zamierzeniom. Głęboko wierzę, że uda nam się wnieść świeżą perspektywę, nowe siły i rozwiązania, które pomogą sprostać rozlicznym wyzwaniom i zachować dbałość o wysoki poziom tygodnika.


oprac. Jerzy Szczurowski
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili