Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 182 / 24 - 30.09.2018

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Kobiety w SEP

W 2017 roku Sejm RP podjął uchwałę, że 2018 będzie Rokiem Praw Kobiet. W uchwale możemy m.in. przeczytać: „28 listopada 1918 r. Józef Piłsudski, Tymczasowy Naczelnik Państwa, podpisał dekret (...). Określono, że wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci. W art. 7 stwierdzono, że wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele i obywatelki państwa posiadający czynne prawo wyborcze. Ta decyzja (...) wynikała z polskiej tradycji republikańskiej, w której kobiety miały usankcjonowaną prawnie podmiotowość. Odrodzona Rzeczpospolita zapewniła im pełnię praw wyborczych”.


Uchwała wyrażała także uznanie pierwszym polskim parlamentarzystkom: Gabrieli Balickiej, Jadwidze Dziubińskiej, Irenie Kosmowskiej, Marii Moczydłowskiej, Zofii Moraczewskiej, Annie Piaseckiej, Zofii Sokolnickiej i Franciszce Wilczkowiakowej oraz "wszystkim orędowniczkom walki o równouprawnienie". W historii SEP swoją obecność zaznaczyło wiele kobiet, zwłaszcza po 1946 roku. Co prawda jeszcze nigdy żadna z pań nie pełniła zaszczytnej funkcji prezesa Stowarzyszenia, ale za to piastowały wiele stanowisk zarówno w oddziałach, jak i na szczeblu centralnym. W 2018 roku zdecydowanie zwiększyła się aktywność kobiet w gremiach kierowniczych SEP- cztery panie zostały wybrane do zarządu głównego (Miłosława Kujszczyk- Bożentowicz z Oddziału Warszawskiego, Aleksandra Konklewska- prezes Oddziału Toruńskiego, Józefa Okładło- prezes Oddziału Tarnobrzeskiego i Maria Zastawny z Oddziału Krakowskiego). Dwie panie pełnią funkcję prezesa oddziału- Aleksandra Rakowska w Poznaniu i Barbara Kopeć w Rzeszowie. Członkiem centralnej komisji rewizyjnej jest Beata Chojnacka z Oddziału Szczecińskiego SEP. Parytet obecności pań w obszarze zarządzania poprawił się więc w 2018 roku o ponad 100% (w minionej kadencji w zarządzie głównym działały dwie kobiety i tylko jedna pełniła funkcję prezesa oddziału). Każdy dzień roku 2018 będzie nas przybliżał do Jubileuszu 100- lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich. To wielkie wydarzenie upamiętnione będzie różnymi przedsięwzięciami organizowanymi zarówno na szczeblu centralnym, jak i w oddziałach SEP. Powstał m.in. projekt wydawniczy „100 książek na 100- lecie SEP”. W ramach tego projektu opracowana zostanie publikacja pt. „Kobiety w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Leksykon współczesny”. To dobry sposób, żeby zaprezentować sylwetki Koleżanek, które związane są społecznie lub zawodowo z naszym Stowarzyszeniem.


oprac. Jerzy Szczurowski
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili