Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 437 / 13 - 19.05.2024

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków PolskichŻEGNAMY KOLEGĘ MARIANA ZENTKOWSKIEGO (1932-2024)

Z głębokim żalem informujemy, że drugiego kwietnia 2024 r. odszedł od nas na zawsze kolega Marian Zentkowski, niezwykle zasłużony dla polskiej energetyki i Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Urodzony 27 stycznia 1932 r. w Swarzędzu, nabył wykształcenie podstawowe i licealne w Międzychodzie, a studia z dyplomem inżyniera elektryka o specjalności sieci elektroenergetyczne ukończył w 1955 r.


Nakazem pracy z Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego rozpoczął pracę w Zakładzie Sieci Elektrycznych w Gorzowie Wlkp. od 1 września 1955 r. Chociaż zakład zmieniał swą strukturę organizacyjną wielokrotnie, to pozostawał w nim wiernie przez 42 lata, przechodząc na emeryturę 31 grudnia 1997 r. 

Kolega Marian Zentkowski należał do grona najbardziej zasłużonych energetyków gorzowskich. W przebiegu swej pracy zajmował tylko stanowiska kierownicze, od kierownika biura projektowego do członka zarządu.

Do największych jego osiągnięć zawodowych zalicza się budowę zaplecza dla służb specjalistycznych oraz wyposażenia w kadrę techniczną i aparaturę diagnostyczno-pomiarową, opracowanie programu rekonstrukcji i rozbudowy sieci wiejskich oraz koncepcji rozwoju sieci 15 i 110 kV dla obszaru dawnego Województwa Zielonogórskiego. W latach 1962-1966 pracował dodatkowo w Okręgowym Inspektoracie Gospodarki Paliwowo Energetycznej, przeprowadzając inspekcje w zakładach komunalnych, budownictwie mieszkaniowym, opiniując i uzgadniając dokumentacje techniczne urządzeń zasilających i rozdzielczych.

Był prekursorem tworzenia struktur SEP na ziemiach gorzowskich. Członkiem SEP był od 1955 r., przynależąc do koła przy Elektrowni Gorzów, następnie do koła przy ZE Gorzów. Uczestniczył w zespole organizacyjnym i założycielskim Oddziału Gorzowskiego SEP, z którego inicjatywy w dniu 16 grudnia 1976 roku na plenarnym posiedzeniu, Zarząd Główny SEP podjął uchwałę nr 12-75/78 o powołaniu z dniem 1 stycznia 1977 r. Oddziału Gorzowskiego SEP.

W różnych okresach pracy zawodowej był bardzo aktywnym w działalności społecznej. W Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Naczelnej Organizacji Technicznej organizował odczyty, konferencje naukowo-techniczne i kursy szkoleniowe, gdzie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem. Za pracę zawodową i społeczną był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany:

odznaczeniami państwowymi,

-  Złoty Krzyż Zasługi nadany w 1979 r.

-  Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nadany w 1987 r.

-  Medal 40-lecia Polski Ludowej nadany w 1984 r.

odznaczeniami regionalnymi,

- Odznaka Honorowa  „Za zasługi w rozwoju woj. Zielonogórskiego w 1972 r.

- Odznaka Gryfa Pomorskiego w 1977 r.

- Złota Odznaka Honorowa „Za zasługi dla woj. Gorzowskiego”  w 1978 r.

- Odznaka Honorowa „Za szczególne zasługi w rozwoju społeczno-gospodarczym i kulturalnym Miasta Gorzowa Wlkp. w 1981r.

odznaczeniami resortowymi

- Odznaka „Zasłużony pracownik ZE Gorzów Wlkp. w 1978 r.

- Złota Odznaka „Zasłużony dla Energetyki” w 1985 r.

- Odznaka „Zasłużony pracownik rolnictwa” w 1986 r.

odznaczeniami SEP

- Srebrna Odznaka Honorowa SEP w 1997 r.

- Złota Odznaka Honorowa SEP  w 2007 r.

- Medal im prof. M. Pożaryskiego w 2004 r.

- Medal 90-lecia SEP w 2009 r.

- Godność Zasłużony Senior SEP w 2012 r.,

odznaczeniami NOT

- Srebrna Odznaka Honorowa NOT w 1975 r.

- Złota Odznaka Honorowa NOT w 1981 r.

Pracę społeczną w Oddziale Gorzowskim rozpoczął od powstania Oddziału Gorzowskiego SEP: 

- członek Zarządu OG SEP od 1977 r. - 1978 r.

- członek Prezydium OG SEP  od 1978 r. - 1987 r.

- sekretarz w kole nr 4 Seniorów od 2010 r. - 2014 r.

- członek Sądu Koleżeńskiego od 2010 r. - 2018 r.

Stan zdrowia nie pozwalał dalej pracować w stowarzyszeniu.

Śp. Marian Zentkowski był osobą skromną, wzorem pracowitości i uczciwości. Obdarzony dużą  inteligencją i umiejętnością nawiązywania kontaktów z ludźmi. 

Cześć Jego Pamięci!

Czesław Szablewski

Prezes koła nr 4 Seniorów OG SEP


Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili