Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 337 / 16 - 22.05.2022

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Warto przeczytać w numerze 5/22 Wiadomości Elektrotechniczne:


I. Seminarium szkoleniowe ELSEP

- Dariusz Sajewicz, Mariusz Radziszewski – „Aktualne potrzeby eksploatacyjne sieci i urządzeń SN – zjawisko ferrorezonansu”,

- Krzysztof Burek - „Funkcje i znaczenie mikrosieci w systemie elektroenergetycznym”,

- Roman Jałoza – „Wpływ transformacji energetycznej na sieć nn - przyczyny, skutki i optymalne rozwiązania wybranych problemów jakości zasilania”,

- Robert A. Sobolewski, Robert Lis – „Weryfikacja zabezpieczeń nadprądowych w mikrosieci AC niskiego napięcia pod kątem dostosowania jej do pracy w trybie off-grid”,

- Tomasz Maksimowicz – „Badania elektrooporowe gruntu jako podstawa projektów układów uziemiających w energetyce”,

- Grzegorz Hołdyński, Zbigniew Skibka – „Wpływ pracy falowników  na wartość napięcia w sieci elektroenergetycznej”,

- Stanisław Wapniarki, Julian Wosik, Bogdan Miedziński – „Ługoodporność rozdzielnic średniego napięcia – przyczyny powstania wewnętrznego łuku, badania typu, sposoby zapobiegania”,

- Marcin A. Sulkowski – „Wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej w farmach fotowoltaicznych pracujących w układzie sieciowym IT”

II. Analizy - Badania - Przeglądy

- Tomasz Semla, Marek Rutka – „Flora i fauna – obserwowany wpływ na poprawność działania stacyjnych urządzeń automatyk”,

III. Opracowania - Wdrożenia - Eksploatacja

- Krzysztof Wincencik – „DEHNrecord Smart Device – ocena jakości energii w sieciach niskiego napięcia”,

IV. Informacje firmowe

- „35 Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB® 2022”,

V. Ludzie elektryki

 - Andrzej Marusak – „Ryszard Bolesław Jodzie (1931 – 2012) – inżynier elektryk, działacz SEP”,

VI. Wydawnictwa

- Klaudiusz Fross, Dariusz Masły (red) – „Śląska Szkoła Badań Jakościowych” – ISBN 978-83-7880-769-8,

- Piotr Kacejko, Jan Machowski,  Paweł Pijarski, Adam Smolarczyk– „Zwarcia w systemach elektroenergetycznych”- ISBN 978-83-01-22074-7).

VII. Co piszą inni

- Piotr Olszowiec (opracował) – „Perspektywy rozwoju pływających farm fotowoltaicznych”.

 

Krzysztof W. Woliński

redaktor naczelny


Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili