Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 329 / 21 - 27.03.2022

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


XXXV edycja NUMERUS PRIMUS INTER PARES

Towarzystwo Kultury i Historii Techniki zaprasza do udziału w XXXV konkursie „NUMERUS PRIMUS INTER PARES”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego w ubiegłym, 2021 roku, czasopisma technicznego: popularnonaukowego oraz specjalistycznego pod względem upowszechniania wiedzy i kultury technicznej. W tym konkursie redakcje same wybierają numer, które ich zdaniem najlepiej odpowiadał celowi konkursu – NUMERUS PRIMUS!


Spośród przesłanych na konkurs czasopism, Jury powołane przez Zarząd TKiHT pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Czesława Waszkiewicza, wybierze numer „najlepszy z najlepszych”, czyli „Numerus Primus Inter Pares”.

Przedmiotem oceny Jury będzie:

  • przystępność treści,
  • aktualność i atrakcyjność tematyki
  • rozmaitość form dziennikarskich,
  • nasycenie elementami kultury technicznej,
  • poprawność językowa,
  • szata graficzna,
  • dostosowanie numeru do zakładanego kręgu czytelników (tylko dla pism branżowych – specjalistycznych).
  • Za każdy element Jury może przyznać od 1 do 10 punktów.
  • Ocenę końcową stanowi suma punktów.

Za najwyżej oceniony numer redakcja czasopisma zostaje wyróżniona pucharem i dyplomem honorowym „Numerus Primus Inter Pares”.

Organizatorzy proszą o nadesłanie jednego egzemplarza wybranego przez Redakcję numeru pisma z 2021 roku. Termin nadsyłania czasopism na konkurs upływa z dniem 5 kwietnia 2022 r.

 

Wybrany numer proszę przesłać na adres:

Zarząd FSNT-NOT

00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5

z dopiskiem: „TKiHT – KONKURS”

 

Przypomnijmy, że w 34. edycji konkursu Jury przyznało tytuły laureatów, czyli NUMERUS PRIMUS INTER PARES następującym czasopismom:

W grupie czasopism popularyzujących naukę i technikę: numerowi 3/2020 czasopisma PRZEGLĄD BUDOWLANY, wydawca - Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB).

W grupie czasopism specjalistycznych: numerowi 9/2020 czasopisma WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE, wydawca - SIGMA-NOT.

Jury przyznało także dwa wyróżnienia. Otrzymały je:

- WIADOMOŚCI NAFTOWE I GÓRNICZE, nr 7/2020, Wydawca - Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG).

- A także, za nowatorską formę wydawania w formule online - POLISH TECHNICAL REVIEW, nr 3/2020, wydawca - SIGMA-NOT.

opracowanie: Janusz M. Kowalski

Sekretarz TKiHT


Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili