Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 329 / 21 - 27.03.2022

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Posiedzenie Rady Naukowej Pracowni Historycznej SEP

W dniu 22.03.2022 r., w sali Rady Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej odbyło się III Posiedzenie Rady Naukowej Pracowni Historycznej SEP.


W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady PH SEP: prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar - Prorektor Politechniki Opolskiej, przewodniczący Rady Naukowej PH SEP, prof. dr hab. Stanisław Nicieja - były Rektor Uniwersytetu Opolskiego w kilku kadencjach, dr hab. inż. Andrzej Cichoń, prof. PO - Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, który zastąpił w Radzie dr hab. inż. Krystynę Macek-Kamińską, prof. PO, dr inż. Piotr Szymczak - Prezes SEP, mgr inż. Leszek Kosiorek sekretarz Rady Naukowej PH SEP, a także zaproszeni Goście: JM dr hab. inż. Marcin Lorenc, prof. PO - Rektor Politechniki Opolskiej, prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn - Przewodniczący Komitetu Elektrotechniki PAN, dr hab. inż. Krzysztof Tomczewski, prof. PO - Kierownik Katedry Automatyzacji Napędów i Robotyki, prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis, - były Rektor Politechniki Opolskiej w latach 2005-2012, dr inż. Arkadiusz Gardecki, dr inż. Barbara Grochowicz. W zebraniu uczestniczyli również: Janusz Pisarek - Prezes Oddziału Opolskiego SEP, dr hab. inż. Ryszard Beniak, prof. PO - Prezes Koła SEP nr 17 przy PO, Pan Benon Soppa, Iwona Gajdowa redaktor naczelna czasopism Energetyka i Spektrum, członkowie PH SEP: dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz, prof. PO, dr Przemysław Sadłowski, mgr Piotr Rataj.

Podczas posiedzenia przyjęto informację nt. działalności Pracowni Historycznej SEP w bieżącej kadencji, przedstawioną w formie prezentacji przez kierownika PH SEP prof. J. Hickiewicza. W ramach dyskusji zabrali głos: prof. S. Nicieja, prof. J. Skubis, Dziekan prof. A. Cichoń, Prezes SEP P. Szymczak i inni, którzy zwrócili uwagę na bardzo duży dorobek Pracowni (w ciągu 5 lat: przygotowano dwie rozprawy doktorskie, 4 książki, ponad 100 różnych artykułów i szereg wystąpień) oraz stwierdzili potrzebę i celowość działań PH SEP. Następnie Prezes SEP dr inż. P. Szymczak podziękował Kolegom z Pracowni Historycznej, Władzom Uczelni wspierającym działalność Pracowni oraz Koleżankom i Kolegom z Oddziału Opolskiego SEP, a także zarekomendował Radzie, aby prof. Jerzy Hickiewicz w nowej kadencji nadal pełnił tę funkcję. W dalszej części spotkania prezes SEP przedstawił informację nt. znowelizowanego Regulaminu Pracowni Historycznej SEP. W wyniku nowelizacji skład Rady Naukowej PH SEP został rozszerzony o prof. dr hab. Zbigniewa Tucholskiego, jako przedstawiciela Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk.

Na zakończenie spotkania prezes SEP dr inż. Piotr Szymczak wręczył Gościom medale SEP:

Medal 100-lecia SEP otrzymali:

  • JM dr hab. inż. Marcin Lorenc, prof. PO, Rektor Politechniki Opolskiej,
  • prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar, Prorektor Politechniki Opolskiej, przewodniczący Rady,
  • prof. dr hab. Stanisław Nicieja, były Rektor Uniwersytetu Opolskiego.

 

Medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego - pierwszego Prezesa SEP otrzymali:

  • prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis.

 

Medal im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego, twórcy systemu trójfazowego prądu przemiennego, otrzymał:

  • dr hab. inż. Krzysztof Tomczewski, prof. PO.

 

Na zakończenie prezes SEP wręczył dr inż. Barbarze Grochowicz przyznaną wcześniej statuetkę w konkursie „Wyróżniający się nauczyciel, opiekun i sojusznik młodzieży”.

 

 Na tym obrady zakończono.

opracowanie: Przemysław Sadłowski

Piotr Rataj

Benon Soppa

zdjęcia: Benon Soppa


Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili