Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 320 / 17 - 23.01.2022

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Wizyta profesora Mariana Molendy u szczecińskich elektryków

W dniu 10.01.2022 roku Szczecin odwiedził uznany polski rzeźbiarz artysta – profesor Marian Molenda, autor m.in. pomnika-ławeczki prof. Mieczysława Pożaryskiego, która została odsłonięta z okazji 100-lecia SEP w Warszawie. Głównym celem wizyty było uzgodnienie szczegółów dotyczących projektu i budowy ławeczki Michała Doliwo-Dobrowolskiego w Szczecinie, której odsłonięcie planowane jest podczas tegorocznej edycji obchodów Międzynarodowego Dnia Elektryka.


Wizyta Profesora rozpoczęła się od spotkań z władzami Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – Jego Magnificencją rektorem ZUT prof. Jackiem Wróblem oraz dziekanem Wydziału Elektrycznego ZUT prof. Krzysztofem Okarmą. W spotkaniach, w trakcie których omawiano tematykę międzynarodowej konferencji, uczestniczyli Prezes SEP – Piotr Szymczak, członek Rady Doskonałości Naukowej i Komitetu Elektrotechniki PAN – prof. Ryszard Pałka oraz wiceprezes i skarbnik Oddziału Szczecińskiego SEP – prof. Marcin Wardach. Następnie, z okazji 160. rocznicy urodzin pioniera systemu trójfazowego prof. Marian Molenda wspólnie z reprezentantami władz centralnych SEP, władzami WE ZUT, szczecińską młodzieżą oraz delegacją Oddziału Szczecińskiego SEP, złożył kwiaty na skwarze im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego.

W dalszej kolejności złożono wizytę prezesowi wydawnictwa ZAPOL, podczas której omówiono tematykę uczczenia patrona O. Szczecińskiego SEP poprzez wydanie polskiego tłumaczenia książki prof. Gerharda Neidhoffera, przygotowania okolicznościowego wydawnictwa poświęconego dziełu Michała Doliwo-Dobrowolskiego oraz projektowanemu pomnikowi-ławeczce. Następnie odbyło się spotkanie z wiceprezydentem Miasta Szczecina – Krzysztofem Soską, któremu przedstawiono program uroczystości obchodów Międzynarodowego Dnia Elektryka i omówiono inne kwestie związane z wydaniem monografii o życiu i dziele M. Doliwo-Dobrowolskiego.

W drugiej części dnia Profesor uczestniczył w zebraniu władzami Oddziału Szczecińskiego SEP, podczas którego przedstawił projekty robocze pomnika-ławeczki. Następnie odbyła się żywa dyskusja, nt. proponowanych rozwiązań. Z dużym zainteresowaniem przyjął propozycje przedstawione przez członków Oddziału i zobowiązał się przygotować końcowy wariant projektu. Na podstawie przeprowadzonych konsultacji i rozmów przygotowano protokół zawierający najważniejsze ustalenia i harmonogram dalszej pracy.

 

Przygotowali:

Marcin Wardach – wiceprezes i skarbnik O. Szczecińskiego SEP

Kamil Cierzniewski – członek zarządu O. Szczecińskiego SEP


Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili