Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 320 / 17 - 23.01.2022

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


46. EDYCJA KONKURSU IM. PROF. MIECZYSŁAWA POŻARYSKIEGO NA NAJLEPSZE ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE W CZASOPISMACH-ORGANACH SEP W ROKU 2021

Rozpoczęła się 46. edycja Konkursu im. prof. Mieczysława Pożaryskiego dla Autorów najlepszych artykułów opublikowanych w roku 2021, w czasopismach SEP. Artykuły, bez względu na przynależność stowarzyszeniową ich autorów, mogą zgłaszać do Biura SEP (wraz z uzasadnieniem) redaktorzy czasopism SEP, wszyscy członkowie SEP oraz członkowie Jury w terminie do 1 kwietnia 2022 r.


Regulamin Konkursu znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://sep.com.pl/pdf/regulaminy/regulamin_najlepsze_artykuly_opublikowane.pdf

Coroczny Konkurs im. prof. Mieczysława Pożaryskiego dla Autorów najlepszych artykułów opublikowanych w kolejnych latach kalendarzowych w czasopismach SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich ustanowiło decyzją Prezydium Zarządu Głównego SEP z dnia 10 września 1975 r. Obowiązujący dzisiaj Regulamin Konkursu zakłada, że w danej edycji oceniane są artykuły opublikowane w poprzednim roku kalendarzowym: od 1 stycznia do 31 grudnia, zaś ogłoszenie listy Laureatów następuje do 20 maja roku następnego.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 1 kwietnia 2022 r. pod adresem do.sep@sep.com.pl

 

Przypominamy Laureatów Konkursu w roku 2021. Jury XLV Jubileuszowej edycji Konkursu na najlepsze artykuły opublikowane w roku 2020 w czasopismach-organach SEP postanowiło wyróżnić:

 

Pierwszą nagrodą:

- artykuł pt.: „Podstawy teoretyczne metod kompensacji mocy biernej prądów niesinusoidalnych w dziedzinie częstotliwości i czasu. Energetyczna interpretacja wrocławskiej tożsamości matematycznej” opublikowany w numerze 2/2020 Przeglądu Elektrotechnicznego, autorstwa: Adama Skopeca, Czesława Steca.

Dwiema równorzędnymi nagrodami drugimi:

- artykuł pt.: „Wbudowane w odzież urządzenie do monitorowania parametrów  życiowych”, opublikowany w numerze 8/2020 Elektroniki, autorstwa: Leszka Nowosielskiego i Bartosza Dudzińskiego.

- cykl artykułów autorstwa Jana Popczyka:

  1. „Od działań kryzysowych 2020 do elektroprosumeryzmu 2050. Transformacja energetyki w trybie przełomowym”  

- opublikowany w nr 5/2020 Energetyki;

  1. „Trzy fale elektroprosumeryzmu”

- opublikowany w nr 7/2020 Energetyki;

  1. „Cztery rynki elektroprosumeryzmu – odpowiedź na strukturalny kryzys 2020 (ścianę rodzącą energetyczny przełom), wyzwanie i szansa 2050”

- opublikowany w nr 11/2020 Energetyki.

 

Trzema równorzędnymi nagrodami trzecimi:

- artykuł pt.: „Modele matematyczne piorunowych udarów prądowych” opublikowany w numerze 12/2020 Przeglądu Elektrotechnicznego, autorstwa Karola Aniserowicza;

- artykuł pt.: „Wykorzystanie prądu w obwodzie uziemienia żył powrotnych kabli elektroenergetycznych SN do wykrywania i lokalizacji zwarć doziemnych w sieciach SN”, opublikowany w numerze 12/2020 Wiadomości Elektrotechnicznych, autorstwa: Krzysztofa Łowczowskiego, Józefa Lorenca, Józefa Zawodniaka;

- artykuł pt.: „Automatyka zabezpieczeniowa dla elektrowni fotowoltaicznych”, opublikowany w numerze 5/2020 Wiadomości Elektrotechnicznych, autorstwa: Witolda Hoppela, Władysława Sieluka, Beaty Zięby.

 

Zachęcamy do udziału w Konkursie.

 

 

prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk

Przewodniczący Jury


Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili