Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 320 / 17 - 23.01.2022

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


34. zebranie Prezydium ZG SEP

W dniu 20 stycznia 2022 r. odbyło się kolejne zebranie Prezydium ZG SEP w formie hybrydowej (w Biurze SEP) oraz na platformie ZOOM.


Podczas obrad:

- zapoznano się z: wykonaniem budżetu centralnego za 11 miesięcy 2021 r., stanem przygotowań do akcji sprawozdawczo-wyborczej SEP, propozycją uchwały w sprawie obowiązku przekazania materiałów sprawozdawczych i wyborczych do Biura SEP i centralnego Archiwum SEP,  zadaniami wynikającymi z „Nowego Ładu” w zakresie finansów i księgowości, informacją nt. zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, założeniami programowo-organizacyjnymi „Debaty podsumowującej III Kongres Elektryki Polskiej”, informacją nt. przygotowań do obchodów Roku prof. Kazimierza Bisztygi i ogólnopolskiej inauguracji, informacją nt. zakończenia prac nad nowelizacją normy kablowej N SEP-E-004:2022-01, informacją nt. posiedzenia Rady Nadzorczej Podmiotów Działalności Gospodarczej, aktualnym stanem sprzedaży nieruchomości przy ulicy Żurawiej 26/10 w Warszawie, wnioskiem CKMiS SEP w sprawie wyboru organizatora ODME 2022, informacją nt. rezultatów spotkania dotyczącego nowelizacji Regulaminu SRK SEP, informacją nt. Jubileuszu 45-lecia Oddziału Tarnobrzeskiego SEP;

- zaakceptowano: logo XL WZD SEP w Bydgoszczy, wniosek o przyjęcie Polskiego Towarzystwa Akustycznego w poczet członków zwyczajnych FSNT NOT, podsumowanie spotkania świąteczno-noworocznego SEP, założenia programowo-organizacyjne seminarium Rady Naukowo-Technicznej SEP, propozycje zgłoszone przez Radę FPEiE SEP, zmiany w składzie Jury konkursu im. prof. Mieczysława Pożaryskiego na najlepszą publikację na łamach czasopism SEP;

- podjęto uchwałę w sprawie: nadania odznak honorowych SEP i medali SEP.

 

Krzysztof W. Woliński

Rzecznik prasowy SEP


Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili