Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 308 / 25 - 31.10.2021

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


26. zebranie Zarządu Głównego SEP

W dniu 27 października 2021 r. odbyło się kolejne posiedzenie ZG SEP w formie wideokonferencji.


Podczas obrad:

- zapoznano się z: wynikami budżetu centralnego za 9 miesięcy 2021 r., propozycją korekty budżetu centralnego SEP na 2021, założeniami do budżetu centralnego na rok 2022, stanem prac nad projektem zakupu siedziby BBJ-SEP w Międzylesiu, zakończeniem prac przez CKNiPE nad nowelizacją normy kablowej N SEP 004, stanem przygotowań do XXII Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka w dniach 19-21.11.2021 we Wrocławiu, informacjami nt. ważnych wydarzeń i jubileuszy SEP;

- zaakceptowano: protokół ZG SEP nr 25, porozumienie SEP – SEREN w sprawie odkupienia od SEP praw do tytułu czasopisma EKOATOM, porozumienie SEP – Politechnika Bydgoska oraz stan przygotowań do XL WZD w Bydgoszczy, rekomendacje SEP dla kandydatów na „Ekspertów NOT”, wniosek o przyznanie Patronatu Honorowego SEP, wnioski RNT SEP w sprawie zgłoszenia kandydatów do godności członka honorowego SEP;

- podjęto uchwałę w sprawie: sprzedaży nieruchomości przy ul. Żurawiej 26/10, udzielenia absolutorium dla sekretarza generalnego SEP za III rok kadencji 2018 – 2022, nadania odznak honorowych SEP i medali SEP, wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SEP za rok obrotowy 2021 i 2022.

 

Krzysztof W. Woliński

Rzecznik prasowy SEP

 


Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili