Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 298 / 24 - 30.05.2021

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


NUMERUS PRIMUS INTER PARES

Towarzystwo Kultury i Historii Techniki, członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, ogłosiło kolejny XXXIV konkurs „Numerus Primus inter Pares”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego w ubiegłym roku czasopisma technicznego: popularnonaukowego oraz specjalistycznego pod względem upowszechniania wiedzy i kultury technicznej.


W konkursie redakcje same wybierają numer, który ich zdaniem najlepiej odpowiadał celowi konkursu. Spośród przesłanych czasopism, Jury powołane przez Zarząd TKiHT wybierze numer „najlepszy z najlepszych”. Przedmiotem oceny Jury będzie: przystępność treści, aktualność i atrakcyjność tematyki, rozmaitość form dziennikarskich, nasycenie elementami kultury technicznej, poprawność językowa, szata graficzna oraz dostosowanie numeru do zakładanego kręgu czytelników (tylko dla pism branżowych – specjalistycznych). Za każdy element Jury może przyznać od 1 do 10 punktów. Ocenę końcową stanowi suma punktów. Za najwyżej oceniony numer redakcja czasopisma zostanie wyróżniona tytułem honorowym „Numerus Primus inter Pares”. Redakcje czasopism wydawanych przez Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw wytypowały w tym roku następujące numery z 2020 roku:

„Energetyka. Problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej” Nr 10/2020, ISSN 0013-7294, Wydawca: Stowarzyszenie Elektryków Polskich Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw, Zakład Wydawniczy Energetyka, Katowice, redaktor naczelna mgr Iwona Gajdowa.

„Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych INPE. Miesięcznik Stowarzyszenia Elektryków Polskich” Nr 244-245, styczeń-luty 2020 r., ISSN 1234-0081, Wydawca: Stowarzyszenie Elektryków Polskich Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw, Zakład Wydawniczy INPE, Bełchatów, p.o. redaktora naczelnego dr inż. Tomasz Błażejczyk.

„SPEKTRUM/Biuletyn Organizacyjny i Naukowo- Techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich” Nr 1-2/2020, ISSN 1426-1847, Wydawca: Stowarzyszenie Elektryków Polskich Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw, Zakład Wydawniczy Energetyka, Katowice, redaktor naczelna mgr Iwona Gajdowa.

W jubileuszowym XXX Konkursie „Numerus Primus inter Pares” w 2017 roku redakcja dwumiesięcznika „SPEKTRUM/ Biuletyn Organizacyjny i Naukowo-Techniczny” otrzymała wyróżnienie w grupie czasopism popularyzujących naukę i technikę za nr 3-4/2016.

 

opracowanie: Jerzy Szczurowski
COSiW SEP


Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili