Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 298 / 24 - 30.05.2021

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


CENTRALNA KOMISJA DS. SPORTU I TURYSTYKI SEP

Zgodnie z Uchwałą ZG SEP nr 2/2018-2022 z dnia 18.07.2018 r. powołana została Centralna Komisja ds. Sportu i Turystyki, składająca się z 10 osób wywodzących się z różnych środowisk SEP.


Główne cele działalności CKSiT:

 • propagowanie oraz rozpowszechnianie w środowisku SEP inicjatyw o charakterze sportowym oraz turystycznym,
 • integracja środowiska elektryków i energetyków,
 • organizacja oraz współorganizacja wydarzeń sportowo-turystycznych,
 • wymiana informacji pomiędzy oddziałami SEP w zakresie sportu i turystyki,
 • prowadzenie ogólnopolskiej strony internetowej o charakterze informacyjnym w zakresie sportu i turystyki SEP.

Skład komisji przedstawia się następująco:

 • przewodniczący – kol. Ryszard Grochowski O/Krakowski,
 • zastępca przewodniczącego ds. Sportu – kol. Tomasz Zając, O/Rzeszowski SEP,
 • zastępca przewodniczącego ds. Turystyki – kol. Olga Bartuś, O/Białostocki SEP,
 • sekretarz – kol. Zbigniew Kotuła, O/Zagłębia Węglowego SEP,

Członkowie:

 • kol. Stanisław Burda – O/Łódzki SEP,
 • kol. Ryszard Kraus – O/Opolski SEP,
 • kol. Zbysław Kucza – O/EIT SEP,
 • kol. Grzegorz Skowron – O/Tarnobrzeski SEP,
 • kol. Andrzej Ścibor – O/Lubelski SEP,
 • kol. Maria Zastawny – O/Krakowski.


Na zdjęciu od lewej: Tomasz Zając – O/Rzeszowski, Ryszard Grochowski – przewodniczący CKSiT SEP, Maria Zastawny – O/Krakowski, prezes SEP – Piotr Szymczak, Olga Bartuś – O/Białostocki, Zbigniew Kotuła – O/ Zagłębia Węglowego, Stanisław Burda – O/Łódzki

Pierwsze spotkanie Centralnej Komisji ds. Sportu i Turystyki SEP

Na zdjęciu od lewej: Tomasz Zając – O/Rzeszowski, Ryszard Grochowski – przewodniczący CKSiT SEP, Maria Zastawny – O/Krakowski, prezes SEP – Piotr Szymczak, Olga Bartuś – O/Białostocki, Zbigniew Kotuła – O/ Zagłębia Węglowego, Stanisław Burda – O/Łódzki. (Fot. Krzysztof Lewandowski)

 

Toteż od chwili utworzenia Komisja nasza mając na względzie poszerzenie wizerunku działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich, w bliskim nam społeczeństwie, stara się w większym stopniu nagłośnić tematykę sportu i turystyki. Wiadomym jest, że wiele Oddziałów realizuje szereg takich imprez, integrując swoich członków. Natomiast pozostałe Oddziały mają o tym niewielką wiedzę, co dzieje się „za miedzą". Warto byłoby chociaż zaprosić, zachęcić do współpracy, a przynajmniej pochwalić się przed nimi. Nasz największy wkład pracy ukierunkowany jest więc wokół działań organizacyjnych mających na celu uruchomienie łańcucha wymiany danych pomiędzy poszczególnymi jednostkami SEP. Niezbędne są do tego celu liczne kontakty (staramy się na bieżąco pozyskiwać) i oczywiście dobrze opracowana strona internetowa – do szybkiej wymiany informacji. Zależy nam by Prezesi Oddziałów wytypowali swoich przedstawicieli do kontaktów z naszą Komisją. Niestety w odpowiedzi na nasze pismo odzew był jedynie z Siedlec i Gliwic (za co dziękujemy). Brak dobrej woli współpracy znacząco utrudnia realizację założonych celów. Ponadto trwający już półtora roku okres pandemii COVID 19, czas izolacji, pracy zdalnej – co z pewnością bardzo absorbowało komórki informatyczne przy Zarządzie Głównym i nie były one w stanie doprowadzić do końca uzgodniony zakres prac nad naszą stroną internetową.

Pomimo przeciwności wiele z Oddziałów może pochwalić się szeregiem wydarzeń, które warte są przedstawienia poprzez nas szerszej publice. Z posiadanych informacji wynika, że wiele osób chętnych jest do tego, aby zakres organizowanych wydarzeń został rozszerzony, i powstają też inicjatywy łączące wysiłki kilku Oddziałów. Ta współpraca owocuje wydarzeniami na coraz wyższym poziomie, które zyskują szeroki rozgłos również poza SEP. Wspomnieć należy o szeregu imprez organizowanych przy współudziale Centralnej Komisji ds.  Sportu i Turystyki SEP jak:

 • w Oddziale  Krakowskim - Mistrzostwa Polski w narciarstwie alpejskim i strzelectwie sportowym czy imprezy regionalne we współpracy z MOIIB, MZSS, LOK i innymi miejscowymi organizacjami,
 • w Oddziale Rzeszowskim - udane sportowe wyjazdy zimowe,  
 • w Oddziale Łódzkim - polecane wycieczki turystyczne.

W tym miejscu należą się podziękowania Państwu Prezesom Oddziałów Krakowskiego, Koszalińskiego, Zagłębia Węglowego, Nowohuckiego Bielsko-Bialskiego, Poznańskiego, Rzeszowskiego Sieradzkiego - za liczny udział w organizowanych Mistrzostwach Polski.

Warto przypomnieć o tym, że Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest organizacją apolityczną oraz działającą ponad wszelkimi innymi podziałami. Podobnie jak miało to miejsce w czasach historycznych, gdy rywalizacja sportowa pomijała wszelkie podziały, motywowała do działania, ale także dawała pole do zawiązywania nowych przyjaźni i współpracy. Jesteśmy pełni nadziei, że przyłączą się Państwo do realizacji postawionych przez naszą komisję celów.

Jak po nocy nadchodzi dzień, a po zimie wiosna, tak wkrótce minie czas pandemii i będziemy się cieszyć normalnością.

Liczymy na efektywną współpracę z wszystkimi Oddziałami i komórką informatyczną przy Zarządzie Głównym SEP – dla dobra naszego Stowarzyszenia.

 

 Ryszard Grochowski
Przewodniczący Centralnej Komisji Sportu i Turystyki SEP


Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili