Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 298 / 24 - 30.05.2021

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


27. zebranie Prezydium ZG SEP

W dniu 27 maja 2021 r. odbyło się zebranie Prezydium ZG SEP w formie wideokonferencji.


Podczas obrad:

- zapoznano się z: wykonaniem budżetu centralnego za 4 miesiące br., propozycją harmonogramu kampanii sprawozdawczo-wyborczej SEP i przygotowań do XL Walnego Zjazdu Delegatów w Bydgoszczy, informacją Centralnej Komisji Odznaczeń i Wyróżnień SEP dotyczącą danych statystycznych i analizy porównawczej stanu Członków Honorowych SEP, podsumowaniem XXII Konferencji Okrągłego Stołu, informacją nt. prac Centralnej Komisji Norm i Przepisów SEP w zakresie nowelizacji normy N-SEP-E-004, wynikami konkursu im. prof. Mieczysława Pożaryskiego oraz wynikami XXIII edycji konkursu EUROELEKTRA, informacją nt. konkursu na redaktora naczelnego INPE, zasadami reprezentacji SEP zgodnie ze statutem SEP.

- zaakceptowano: nowelizację regulaminu konkursu na Wyróżniającego się Nauczyciela, Opiekuna i Sojusznika Młodzieży SEP, harmonogram przygotowań do nadzwyczajnego posiedzenia ZG SEP w sprawie strategii SEP, stan przygotowań do Międzynarodowego Dnia Elektryka 2021 wraz z preliminarzem, końcowy raport dotyczący Bazy Członków SEP, patronaty honorowe SEP, harmonogram przygotowania sprawozdania z działalności SEP za III rok kadencji.

- podjęto uchwałę w sprawie: nadania odznaki honorowej SEP i medali z okazji MDE 2021.

 

Krzysztof W. Woliński
Rzecznik prasowy SEP


Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili