Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 285 / 22 - 28.02.2021

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


45. EDYCJA KONKURSU IM. PROF. MIECZYSŁAWA POŻARYSKIEGO NA NAJLEPSZE ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE W CZASOPISMACH-ORGANACH SEP W ROKU 2020

Ustanowienie nagrody im. Profesora Mieczysława Pożarskiego dla autora najlepszego artykułu wydrukowanego w danym roku na łamach czasopism-organów SEP odbyło się z inicjatywy Redakcji Wiadomości Elektrotechniczne w stulecie urodzin Pana Profesora.


W 1975 r. Redakcja Wiadomości Elektrotechniczne zgłosiła do rozpatrzenia przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich powstałą w redakcji myśl ustanowienia dla autora (autorów) najlepszego artykułu wydrukowanego w danym roku na łamach czasopism SEP, artykułu wyróżniającego się nowością tematu i jego znaczeniem dla rozwoju polskiej elektryki, upowszechniającego rozwijające się w świecie kierunki wiedzy i umiejętności związane z elektryką, reprezentującego rozległe spojrzenie na omawiany problem i oryginalność ujęcia tematu. Postulowano wówczas, aby nagroda taka, przyznawana „post factum” rokrocznie 1 października – w dniu urodzin prof. Mieczysława Pożaryskiego – przez Jury powoływane uchwałą ZG SEP, mogła obejmować artykuły opublikowane na łamach organów SEP między 1 lipca danego roku a 30 czerwca roku następnego. Nagrodę miały stanowić dyplom i określona suma pieniędzy, fundowana przez Stowarzyszenie bądź współdziałające z nim instytucje przemysłowe. Osoba nagradzana nie musiałaby być członkiem SEP.

Coroczny Konkurs im. prof. Mieczysława Pożaryskiego dla autorów najlepszych artykułów opublikowanych w kolejnych latach kalendarzowych w czasopismach SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich ustanowiło decyzją Prezydium Zarządu Głównego SEP z dnia 10 września 1975 r. Obowiązujący dzisiaj Regulamin Konkursu zakłada, że w danej edycji oceniane są artykuły opublikowane w poprzednim roku kalendarzowym: od 1 stycznia do 31 grudnia, zaś ogłoszenie listy Laureatów następuje do 20 maja roku następnego.

Rozpoczęła się 45. Jubileuszowa edycja Konkursu (szafirowa – w nazewnictwie jubileuszy małżeńskich, kolorem nawiązująca do najwyższej rangą odznaki SEP). Artykuły, bez względu na przynależność stowarzyszeniową ich autorów, mogą zgłaszać do Biura SEP (wraz z uzasadnieniem) redaktorzy czasopism SEP, wszyscy członkowie SEP oraz członkowie Jury w terminie do końca I kwartału każdego roku. Regulamin Konkursu znajdziecie Państwo pod linkiem: 

https://sep.com.pl/pdf/regulaminy/regulamin_najlepsze_artykuly_opublikowane.pdf

Zachęcamy do udziału w Konkursie.

opracowano na podstawie: Wiadomości Elektrotechniczne, nr 19 z 1 października 1975 r,. str. 410 Krzysztof W. Woliński

 redaktor naczelny

 

Grafika główna przedstawia okładki czasopism,
w których publikowane były artykuły

zgłoszone do Konkursu w poprzedniej edycji.


Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili