Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 283 / 8 - 14.02.2021

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Zebranie plenarne Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP

4 lutego 2021 roku w odbyło się zebranie plenarne KAE SEP w formie wideokonferencji. Posiedzenie odbyło się na platformie ZOOM obsługiwanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Zalogowanych członków Komitetu (23 osoby) oraz sekretarza generalnego SEP dr. inż. Jacka Nowickiego powitał przewodniczący KAE SEP - prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rosołowski.


Obrady prowadził przewodniczący KAE SEP - profesor Eugeniusz Rosołwski. Głównym tematem zebrania było: przyjęcie sprawozdania z działalności Komitetu w roku 2020 oraz przewidywany zakres działalności Komitetu w 2021 roku. Sprawozdanie z działalności Komitetu w roku 2020 przedstawił profesor Eugeniusz Rosołowski.

 Komitet był organizatorem:

 - zebrania plenarnego w dniu 5 lutego 2020 roku. Ogłoszenie w marcu 2020 r. pandemii związanej z koronawirusem uniemożliwiło realizację nakreślonych planów;

 - w maju 2020 r. Prezydium Komitetu KAE SEP pojęło w porozumieniu z firmą ZPrAE z Siemianowic Śląskich decyzję o odwołaniu zaplanowanej na jesień konferencji i przełożeniu jej na rok 2021;

 - przedstawiciel Komitetu KAE SEP uczestniczyli w pracach zdalnych: Komitetu Studiów CIGRE B-5 „Zabezpieczenia i Automatyka Elektroenergetyczna” oraz Polskiego Komitetu Normalizacji;

 - na łamach miesięcznika Wiadomości Elektrotechniczne ukazywał się systematycznie kwartalnik „Automatyka Elektroenergetyczna” w numerach – 3/20, 6/20, 9/20 i 12/20.

W podsumowaniu rocznej działalności KAE SEP przewodniczący podziękował za dotychczasową aktywność i wkład pracy kol.: Sylwii Wróblewskiej, Annie Selidze, Marcinowi Lizerowi i Krzysztofowi Wolińskiemu.

W dyskusji uczestnicy zebrania zaakceptowali termin jesiennej XXIII Ogólnopolskiej Konferencji „Zabezpieczenia przekaźnikowe w energetyce”, która odbędzie się w dniach 13-15 października 2021 r. Patronat honorowy będzie sprawować Zakład Produkcyjny Aparatury Elektrycznej (ZPrAE) z Siemianowic Śląskich. Miejsce i szczegółowy program tej konferencji zostanie uzgodniony podczas zebrania prezydium KAE SEP w miesiącu czerwcu 2021 r.

Komunikat techniczny pt. „Aktualne zagadnienia w pracach Komitetu Studiów B5 CIGRE” przedstawił kol. Marcin Lizer.

W czasie wymiany poglądów poruszono tematykę przyszłych konferencji i seminariów. Pozytywnie zaopiniowano pomysł zorganizowania przez firmy GE wirtualnej konferencji przy współpracy KAE SEP w pierwszej połowie roku 2021, której tematyką będzie przedstawienie nowych technik i rozwiązań automatyki zabezpieczeniowej, systemów nadzoru oraz zaawansowanej diagnostyki obiektów elektroenergetycznych zoptymalizowanych pod kontem specyfiki lądowych farm wiatrowych. Przedstawiciel firmy Siemens wyraził także chęć zorganizowania następnej takiej konferencji zdalnej. Podsumowania zebrania dokonał przewodniczący KAE SEP - prof. Eugeniusz Rosołowski, który podziękował uczestnikom za aktywny udział w obradach, sekretarzowi generalnemu SEP dr. inż. Jackowi Nowickiemu za pomoc techniczną w organizacji wideokonferencji oraz zachęcał do publikacji w dziale Automatyka Elektroenergetyczna na łamach Wiadomości Elektrotechnicznych.

Zdjęcie: KAE – uczestnicy zebrania.

Krzysztof Woliński KAE SEP


Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili