Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 283 / 8 - 14.02.2021

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Posiedzenie Centralnej Komisji SEP ds. Współpracy z FSNT NOT

10 lutego 2021 r. odbyło się pierwsze w nowym roku posiedzenie Centralnej Komisji ds. Współpracy z FSNT NOT w formie wideokonferencji. Zebraniu przewodniczył kol. Marek Grzywacz – wiceprezes SEP i równocześnie przewodniczący komisji. Podczas zebrania przedstawiono informację nt. działalności FSNT NOT za okres ostatniej kadencji oraz omówiono rezultaty dotychczasowej współpracy Stowarzyszenia z Federacją, a także dokonano oceny działalności przedstawicieli SEP w różnych jednostkach organizacyjnych NOT.


W posiedzeniu wziął udział prezes SEP kol. Piotr Szymczak, który podkreślił potrzebę wypracowania nowoczesnego modelu działania FSNT NOT i wdrożenia reform pozwalających sprostać wyzwaniom stojącym przed Federacją. Zaproponował także przedyskutowanie i zdefiniowanie na nowo roli stowarzyszeń w Federacji, a w tym SEP oraz zwiększenie aktywność naszych przedstawicieli w organach statutowych i jednostkach organizacyjnych na szczeblu centralnym i regionalnym. Podczas dyskusji pozytywnie przyjęto przedstawione propozycje i sformułowano wniosek o celowości zorganizowania w pierwszym półroczu narady programowej z udziałem naszych dotychczasowych przedstawicieli SEP w organach statutowych FSNT NOT i innych jednostkach organizacyjnych działających na szczeblu centralnym i regionalnym. 

Dalej kol. Marek Grzywacz przypomniał o zbliżającym się Światowym Dniu Inżyniera, który obchodzony jest w dniu 4 marca pod hasłem „Inżynieria na rzecz zdrowej planety”, a ustanowiony został w 2019 r. na Światowym Kongresie Inżynierów w Melbourne. Przypominał, że pierwsze obchody w Polsce organizowane były w 2020 roku pod przewodnictwem kol. Kazimierza Pawlickiego - prezesa Poznańskiego Oddziału FSNT NOT i wiceprezesa SEP. Na zakończenie przewodniczący podziękował wszystkim uczestnikom za aktywny udział w zebraniu.

 

Opracowała: Małgorzata Gregorczyk
Dyrektor Działu Prezydialnego w Biurze SEP


Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili