Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 276 / 21 - 27.12.2020

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) - przypomnienie

31 stycznia 2021 r. upływa termin składania informacji do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) o kontynuowaniu działalności szkoleniowej, w kolejnym roku kalendarzowym – 2021.


Rejestr Instytucji Szkoleniowych jest bazą danych zawierającą informacje o kilkunastu tysiącach instytucji szkoleniowych i ich ofercie. Dla instytucji szkoleniowych - takich jak SEP - RIS stanowi narzędzie reklamy oferowanych usług. Pracownikom oraz klientom urzędów pracy pomaga zorientować się w ofercie szkoleniowej i dokonać najlepszego wyboru. Instytucja szkoleniowa wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) informuje właściwy Wojewódzki Urząd Pracy o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym, podając w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. dane aktualne w stosunku do zawartych we wniosku o wpis do rejestru (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie Rejestru Instytucji Szkoleniowych, tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 781).

Wpis do Rejestru jest wymagany od instytucji szkoleniowych ubiegających się o zlecenie na szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych, takich jak np. Fundusz Pracy, PFRON, fundusze pomocowe Unii Europejskiej.

Stosowne przypomnienie o konieczności złożenia wniosku o kontynuowanie działalności szkoleniowej w roku 2021, wraz z formularzem aktualizacyjnym, prześlemy do jednostek SEP na początku stycznia.

 

oprac. Dział Organizacyjno-Marketingowy Biura SEP


Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili