Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 276 / 21 - 27.12.2020

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


ODESZŁA NASZA KOLEŻANKA LIDIA GRUZA

Zarząd Koła nr 203 przy Instytucie Energetyki w Warszawie z głębokim smutkiem zawiadamia, że w piątek 18 grudnia 2020 r. po długiej walce z chorobą COVID-19 zmarła Kol. Lidia Gruza, długoletni pracownik Instytutu Energetyki. Do Stowarzyszenia Elektryków Polskich wstąpiła w 1978 r. i przez wiele lat była prezesem koła SEP przy Instytucie.


Lidia Gruza była absolwentką Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Pracowała w Instytucie od roku 1977, a wcześniej, po ukończeniu studiów, w Wojskowej Akademii Technicznej.

Główny obszar Jej działalności stanowiły prace służące zapewnieniu niezawodności i bezpieczeństwa urządzeń elektroenergetycznych - badania urządzeń i aparatury elektroenergetycznej wysokiego napięcia w warunkach zwarciowych przy występowaniu łuków wewnętrznych, sprawdzanie trwałości mechanicznej i odporności na narażenia środowiskowe, badania rozdzielnic średniego i niskiego napięcia, prefabrykowanych stacji transformatorowych SN/nN, łączników i wkładek bezpiecznikowych średniego napięcia.

W Instytucie Energetyki Kol. Lidia Gruza przez kilkanaście lat pełniła funkcję kierownika Laboratorium Wielkoprądowego (2002-2015) oraz funkcję kierownika Laboratorium Urządzeń Rozdzielczych (2003-2018). Po roku 2018, będąc już na emeryturze, w dalszym ciągu aktywnie wspierała działalność Laboratorium.

Jako członek Komisji Normalizacyjnej przy PKN ds. Aparatury Wysokiego Napięcia - była autorką pięciu projektów Polskich Norm. Była także członkiem Komitetu Technicznego PKN nr 74 „Aparatura Rozdzielcza i Sterownicza Wysokonapięciowa” oraz Komitetu Technicznego nr 77 „Aparatura Rozdzielcza i Sterownicza Niskonapięciowa”. Uczestniczyła w pracach zespołu zadaniowego ds. małogabarytowych stacji transformatorowych Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej w Poznaniu, gdzie poprzez opracowanie wymagań dotyczących badań tych stacji przyczyniła się do powstania i wdrożenia pierwszej w kraju prefabrykowanej stacji transformatorowej odpowiadającej wymaganiom energetyki zawodowej oraz standardom międzynarodowym.

Kol. Lidia Gruza brała udział w pracach Komisji Aprobat Technicznych COBR – Elektromontaż, gdzie jako przedstawiciel Instytut Energetyki opiniowała przydatność wyrobów z punktu widzenia wymagań stawianych przez energetykę zawodową. Była także członkiem Komisji Konkursowej Targów Energetics w Lublinie.

Kol. Lidia Gruza była autorką lub współautorką licznych publikacji dotyczących zagadnień związanych z badaniami rozdzielnic i prefabrykowanych stacji transformatorowych.

Wykonywała prace o dużym znaczeniu dla energetyki krajowej. W roku 2000 została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Rodzinie Pani Lidii Gruzy składamy serdeczne wyrazy współczucia.

 

Zarząd Koła nr 203 przy Instytucie Energetyki
(O. Warszawski)


Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili