Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 274 / 7 - 13.12.2020

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


PW i AGH na czele Europejskiego Rankingu Studiów Inżynierskich EngiRank

W Warszawie ogłoszone zostały wyniki Europejskiego Rankingu Studiów Inżynierskich (European Ranking of Engineering Programs), w skrócie EngiRank. Jest to pilotażowa wersja rankingu, który jako pierwszy w tym obszarze nie jest "wyciągiem" z ogólnego rankingu szkół wyższych, lecz opiera się na wskaźnikach ważnych dla edukacji inżynierskiej, mającej na celu kształcenie kompetentnych i kreatywnych inżynierów świadomych skutków społecznych swoich działań. Ranking obejmuje uczelnie i programy inżynierskie w uczelniach 13 krajów tzw. Nowej Europy, czyli tych, które przystąpiły do Unii Europejskiej w roku 2004 i później.


Według EngiRank, najlepszą uczelnią w krajach Nowej Europy jest Politechnika Warszawska. Drugie miejsce zajmuje Akademia Górniczo-Hutnicza wyprzedzając Uniwersytet Chemii i Technologii z Pragi. W pierwszej 20. obok polskich (jest ich 9) i czeskich (jest ich 3) znalazły się też uczelnie z Cypru (2), Słowacji (2), Węgier, Słowenii, Estonii i Rumunii.

Równolegle z rankingiem głównym, w którym sklasyfikowano 81 uczelni, opracowano również 7 rankingów w głównych dyscyplinach wchodzących w skład obszaru "Engineering & Technology" (rankingi by subject). Dyscypliny wyróżniono wg klasyfikacji FOS rekomendowanej przez OECD.

W poszczególnych dyscyplinach zwyciężyły: Peter Pozmany Catholic University z Węgier (Chemical Engineering), Politechnika Śląska (Civil Engineering), University of Cyprus (Electrical, Electronic & Information Engineering), Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie (Environmental Engineering), Semmelweis University z Węgier (Materials Engineering), University of Pannonia z Węgier (Mechanical Engineering) i Politechnika Warszawska (Medical Engineering).

Ranking został zainicjowany i zrealizowany przez Fundację Edukacyjną “Perspektywy". Głównym partnerem projektu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), będąca w Polsce narodową agencją programu Erasmus+, a partnerem wspierającym IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence - międzynarodowa organizacja twórców i analityków rankingów akademickich. Istotnego wsparcia w przygotowaniu rankingu udzieliła firma Elsevier.

Fundacja "Perspektywy" posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie rankingów edukacyjnych. Od ponad 20 lat publikuje Ranking Szkół Wyższych w Polsce a także rankingi liceów, techników i programów MBA. Uczestniczy też aktywnie w działaniach IREG Observatory na rzecz poprawy jakości rankingów na świecie.

"Misją Europejskiego Rankingu Studiów Inżynierskich jest wypełnienie luki w zakresie aktualnej i wiarygodnej informacji o studiach technicznych w Europie" - powiedział Waldemar Siwiński, inicjator i szef projektu EngiRank, prezes "Perspektyw". - "Mam nadzieję, że doświadczenie zebrane przy opracowaniu EngiRank oraz bliższa współpraca z przemysłem, pozwoli nam w niedalekiej przyszłości zrealizować ambitny projekt, jakim będzie przygotowanie rankingu studiów inżynierskich we wszystkich krajach Unii Europejskiej".

"Dzięki EngiRank studenci uczestniczący w wymianie w ramach programu Erasmus+ będą mieli możliwość lepszego, bazującego na faktach, wyboru uczelni na której chcą pogłębiać wiedzę w interesującej ich dyscyplinie inżynierskiej" - podkreśla Paweł Poszytek, dyrektor generalny FRSE.

Istotną rolę w przygotowaniu EngiRank odegrała Międzynarodowa Rada Programowa projektu, w skład której - obok profesorów z Belgii, Francji, Niemiec, Czech, Estonii, Polski, Węgier i Rumunii ­- wchodzą także przedstawiciele europejskich organizacji inżynierskich. Kierownikiem naukowym EngiRanku jest prof. Tomasz Kuszewski. Prace nad rankingiem poprzedziły międzynarodowe seminaria z udziałem przedstawicieli przemysłu (Airbus, Rosatom), jakie w Bremie, Moskwie i Warszawie zorganizował IREG Observatory.

Dane do rankingu pochodzą z bazy Scopus, Europejskiego Urzędu Patentowego PATSTAT, programu Horizon2020, organizacji akredytujących studia inżynierskie (ABET, ENAEE, RIBA i inne) oraz baz Erasmus+.

Strona rankingu: www.EngiRank.eu

EngiRank - Best universities of technology in the "New Europe" countries:

1

Warsaw University of Technology

Poland

100,00

2

AGH University of Science and Technology

Poland

91,66

3

University of Chemistry and Technology, Prague

Czech Republic

90,36

4

Czech Technical University

Czech Republic

86,76

4

University of Cyprus

Cyprus

84,40

6

Lodz University of Technology

Poland

83,91

6

Wroclaw University of Science and Technology

Poland

83,66

8

Technical University of Kosice

Slovakia

82,18

8

Military University of Technology Warsaw

Poland

82,09

10

Budapest University of Technology and Economics

Hungary

80,28

11

Silesian University of Technology

Poland

79,67

12

Gdańsk University of Technology

Poland

78,66

13

Slovak University of Technology

Slovakia

77.02

14

Poznań University of Technology

Poland

75,81

15

Tallin University of Technology

Estonia

74,53

16

University of Maribor

Slovenia

73,48

16

Cyprus University of Technology

Cyprus

73,32

16

Brno University of Technology

Czech Republic

73,16

16

West Pomeranian University of Technology

Poland

72,91

20

University Politechnica of Bucharest

Romania

71,43


EngiRank "by subject"

EngiRank - Chemical Enginering:

1

Peter Pazmany Catholic University

Hungary

100,00

2

University of Chemistry and Technology Prague

Czech Republic

95,42

3

Jagiellonian University of Kraków

Poland

90,53

4

Warsaw University of Technology

Poland

89,88

5

University of Ljubljana

Slovenia

87,89


EngiRank - Civil Enginering:

1

Silesian University of Technology

Poland

100,00

2

University of Ljubljana

Slovenia

96,09

3

Lodz University of Technology

Poland

87,47

4

Cyprus University of Technology

Cyprus

86,32

5

Cracow University of Technology

Poland

77,04


EngiRank - Electrical, Electroni & Information Engineering:

1

University of Cyprus

Cyprus

100,00

2

University of Zagreb

Croatia

95,98

3

Lodz University of Technology

Poland

94,43

3

Military University of Technology

Poland

94,02

5

Warsaw University of Technology

Poland

93,47


EngiRank - Environmental Engineering:

1

AGH University of Science and Technology

Poland

100,00

2

Warsaw University of Technology

Poland

94,90

2

University of Pannonia

Hungary

94,60

4

University of Ljubljana

Slovenia

92,18

4

University of Chemistry and Technology, Prague

Chech Republic

91,82


EngiRank - Materials Engineering:

1

Semmelweis University

Hungary

100,00

2

Warsaw University of Technology

Poland

90,47

3

West Pomeranian University of Technology

Poland

90,12

4

Poznań University of Technology

Poland

88,18

5

Lodz University of Technology

Poland

85,53


EngiRank - Mechanical Engineering:

1

University of Pannonia

Hungary

100,00

2

Silesian University of Technology

Poland

91,80

3

Cyprus University of Technology

Cyprus

86,16

4

Warsaw University of Technology

Poland

85,58

5

University of Ljubljana

Slovenia

82,92

5

Babes-Bolyai University

Romania

82,57


EngiRank - Medical Engineering:

1

Warsaw University of Technology

Poland

100,00

2

Gdańsk University of Technology

Poland

98,49

3

Semmelweis University

Hungary

91,99

4

Palacky University Olomouc

Czech Republic

91,14

5

Lodz University of Technology

Poland

84,26

Uwaga: Zgodnie z obowiązującymi w Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" zasadami publikowania rankingów, w celu ustalenia pozycji uczelni w rankingu wprowadzono próg rozróżnialności o wartości 0,5 punktu procentowego (pp), liczonych w stosunku do uczelni o większej liczbie punktów. Oznacza to, że uczelnie, które uzyskały wyniki różniące się o mniej niż 0,5 pp, zajmują w rankingu tę samą pozycję (są klasyfikowane ex equo).

Kontakt: ranking@perspektywy.pl

Do pobrania:

Materiały Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy"


Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili