Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 274 / 7 - 13.12.2020

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Informacja w sprawie odwołania konkursu na najaktywniejsze Koło SEP za 2020 rok

Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich w dniu 11 grudnia 2020 roku na wniosek Centralnej Komisji Oddziałów i Kół SEP podjął uchwałę, w której odwołał konkurs na Najaktywniejsze Koło SEP za rok 2020. Jednocześnie Zarząd Główny przyjął regulamin wraz z załącznikami, który będzie obowiązywał na czas pandemii począwszy od 1 stycznia 2021 roku.


Co było przyczyną decyzji o odwołaniu konkursu? Jak się wszyscy domyślamy powodem odwołania konkursu była pandemia koronawirusa. Nikt nie był w stanie przewidzieć jej wystąpienia w roku 2019. Nikt nie był i nie jest w stanie określić jak długo jeszcze potrwa. Wiemy jakie skutki ona przynosi. Wiemy, że wielu form działalności SEP nie można realizować w czasach pandemii. Wykluczone są kontakty osobiste. Wiele Kół ograniczyło swą działalność, niektóre nawet ją zawiesiły. Są też

i takie Koła, które aktywność swą przeniosły do internetu. Chwała im za to. Co można było zrobić z konkursem? Można go było pozostawić bez zmian, ale wtedy niewielka ilość Kół uczestniczyłaby w konkursie. Ilość punktów uzyskanych przez Koła zostałaby znacząco zmniejszona. Niektóre wielkie, zasłużone i wielokrotnie nagradzane Koła zdecydowały się nie zgłosić do konkursu za rok 2020. Mogłoby się zdarzyć, że byłyby grupy, w których nie byłoby żadnego reprezentanta. Ponadto nie wszystkie Koła mają możliwości techniczne do prowadzenia działalności wyłącznie w internecie.

Padła nawet propozycja, aby opracować nowe formularze zgłoszenia i zasad naliczania punktów konkursowych na rok 2020. Nie można tego robić w trakcie obowiązywania dotychczasowych uregulowań. Można natomiast wprowadzić takie regulacje począwszy od 2021 roku. Takie też regulacje zostały wprowadzone w/w uchwałą ZG SEP. Nowe regulacje będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku w konkursie na Najaktywniejsze Koło SEP za rok 2021.

Zatem konkursu za rok 2020 na szczeblu ogólnokrajowym nie będzie.

Jakie są zatem zasady obowiązujące od 2021 roku.

Wprowadzone zmiany nie naruszają dotychczas obowiązującego systemu. Niektóre formy działalności zostały wyłączone z konkursu. Pozycje w druku zgłoszenia do konkursu: 10, 16, 21, 22, 34, 35, 36, 37, 38, i 39 nie będą oceniane. Zmiany zostały zaznaczone w formularzach. Ponadto w druku zgłoszenia w poz. 1, 8, 9, 11, 12, 13, 14 i 15 dopisano słowo „zdalnie”. Oznacza to, że te formy działalności Stowarzyszenia Elektryków Polskich mogą się odbywać również przez przekaz internetowy. Dla tych punktów odpowiednio zaktualizowano wymagania w zasadach naliczania punktów konkursowych. Zachęcamy wszystkie Koła do zapoznania się z nowymi uregulowaniami konkursu na Najaktywniejsze Koło SEP i do uczestnictwa w konkursie za rok 2021. Cały czas mamy nadzieję, że pandemia ustąpi i za rok 2022 wrócimy do starych zasad  rozstrzygania naszego konkursu.

Nowy Regulamin, nowe formularze zgłoszenia do konkursu wraz z nowymi zasadami zaliczania punktów konkursowych ukażą się na stronie internetowej  SEP jeszcze w bieżącym roku.

 

Serdecznie pozdrawiam,

Życzę Zdrowych, Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności i ustania pandemii w 2021 roku.

Andrzej Klaczkowski

Przewodniczący CKOiK SEP

Katowice 12.12.2020 r.

 

 

 

Stanowisko Centralnej Komisji Oddziałów i Kół SEP w sprawie kontynuacji bądź zawieszenia Konkursu na Najaktywniejsze Koło SEP za rok 2020.

(Katowice, 29 października 2020 r.)

 

 

Centralna Komisja Oddziałów i Kół zwraca się do Zarządu Głównego SEP z prośbą

o podjęcie decyzji w sprawie kontynuacji bądź zawieszenia Konkursu na Najaktywniejsze Koło SEP za rok 2020. Ze względu na trwającą i rozszerzającą się pandemię koronawirusa COWID 19 zachodzą całkowicie nowe okoliczności w działalności Kół. Komisja zachęca Koła, aby kontynuowały swoją działalność, jednak w zgodzie z zasadami bezpieczeństwa określonymi w przepisach i postanowieniach władz państwowych i sanitarnych. Nie chcemy nikogo narażać na niebezpieczeństwo zakażenia się koronawirusem.

Komisja rozpatrzyła argumenty przemawiające za kontynuowaniem bądź zawieszeniem konkursu na Najaktywniejsze Koło SEP w roku 2020.

Argumenty za kontynuowaniem konkursu:

  1. Rozszerzenie działalności o platformy internetowe.
  2. Po zawieszeniu trudno będzie wrócić do konkursu.
  3. Należy premiować te Koła, które mimo pandemii chcą pracować i uczestniczyć w konkursie.
  4. Padły nawet argumenty, że zawieszenie konkursu może skutkować zawieszeniem całej działalności SEP, co mogłoby się przyczynić do zakończenia działalności przez SEP.

 

Argumenty za zawieszeniem konkursu:

  1. Znikoma aktywność Kół w okresie pandemii.
  2. Minimalna ilość Kół będzie uczestniczyć w konkursie. Czy wtedy on ma sens, jeśli w jednej grupie będą uczestniczyć jedno lub dwa Koła, a może będą grupy w których nie  będzie uczestniczyło żadne Koło.
  3. Nie zapewnia się równych szans Kołom.
  4. Zdrowie i życie jest najważniejsze. W okresie pandemii wykluczone są spotkania członków osobiście, a zatem odpadają bale, wycieczki i tego rodzaju działalność. Sympozja i odczyty odbywać się mogą wyłącznie przez internet.

 

Niestety nierealna okazała się propozycja, aby opracować nowy regulamin konkursu na rok 2020. Natomiast jest możliwe opracowanie regulaminu na rok 2021 uwzględniającego warunki pandemii. Taki regulamin będzie opracowany do końca listopada br.

Czterech członków komisji jest za zawieszeniem konkursu, czterech chce jego kontynuacji.

Moje stanowisko (jako przewodniczącego Komisji) przedstawia się następująco:

Jestem za zawieszeniem konkursu za rok 2020. Zależy mi na tym, aby Koła mogły bezpiecznie pracować w czasie pandemii. Nie mógłbym z czystym sumieniem zachęcać Koła do uczestnictwa w konkursie. Nie przekonuje mnie argument, że SEP się rozpadnie, jeśli nie będzie konkursu. Przesunięto nawet Olimpiadę, a nikt nie mówi o zakończeniu misji olimpijskiej. Na pandemię nie byłem przygotowany – zresztą kto był. Sądziłem, że we wrześniu ona wygaśnie, podczas gdy liczba zachorowań rośnie.

Konsultowałem swoje stanowisko z kilkoma Kołami. Koła z Grupy C, najaktywniejsze tj. Koło przy Elektrowni Bełchatów i Łaziska, są zdecydowanie za zawieszeniem konkursu. Natomiast Koło Terenowe nr 536 z Oddziału Warszawskiego jest zdecydowanie za kontynuowaniem konkursu.

Jestem za zawieszeniem konkursu na rok 2020, natomiast będę chciał jego kontynuacji w roku 2021. Komisja opracuje specjalny regulamin na czas pandemii, jeśli pandemia miałaby potrwać przez większość roku 2021. Gdyby pandemia miała się zakończyć w I kwartale 2021 roku to obowiązywałby stary regulamin.

Centralna Komisja Oddziałów i Kół SEP jest organem doradczym dla ZG SEP. Dlatego przedstawiając tę argumentację proszę o podjęcie decyzji w sprawie zawieszenia bądź kontynuacji Konkursu na Najaktywniejsze Koło SEP za rok 2020.

 

Z Koleżeńskim pozdrowieniem,

 

Andrzej Klaczkowski

Przewodniczący CKOiK SEP

 

Katowice, 29 października 2020 r.


Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili