Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 270 / 9 - 15.11.2020

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Zebranie Rady Normalizacyjnej SEP

W dniu 9 listopada 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Normalizacyjnej SEP, któremu przewodniczył Kol. Adam Rynkowski z udziałem Sekretarza Generalnego SEP Jacka Nowickiego. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady Normalizacyjnej oraz zaproszeni Goście: Jarosław Wiater oraz Wiesław Cich. Było to już 12. posiedzenie Rady w kadencji 2018-2022 i jednocześnie 5. przeprowadzone w formie wideokonferencji.


Podczas wideokonferencji omawiano przede wszystkim dwa tematy:

- stan prac nad aktualizacją normy N SEP 004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

- prace zespołu ds. opracowania publikacji – „Ochrona przepięciowa w obiektach budowlanych”.

Działania związane z aktualizacją normy N SEP 004 przedstawiał Kol. Adam Rynkowski, Przewodniczący Rady i zarazem członek zespołu autorskiego projektowanej treści nowego wydania. Kol. Rynkowski przypomniał, że na ostatnim posiedzeniu RNS rozpatrywano i dyskutowano wszystkie uwagi zgłaszane przez członków Rady. Wynikiem tych dyskusji było podjęcie przez Radę Normalizacyjna SEP decyzji o skierowaniu projektu aktualizowanej Normy SEP do Centralnej Komisji Norm i Przepisów SEP. Projekt ten, po uzyskaniu akceptacji przez członków CKNiP, został skierowany przez Sekretarza SEP do opiniowania przez instytucje i podmioty zajmujące się tą tematyką wg. ustalonego rozdzielnika. Termin nadsyłania uwag minął 11 listopada 2020 roku. Po rozpatrzeniu uwag, przedstawimy w najbliższym czasie zaktualizowaną normę N SEP 004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” – do zatwierdzenia.

Kol. Jerzy Ustarbowski, przewodniczący zespołu ds. opracowania publikacji „Ochrona przepięciowa w obiektach budowlanych”, omówił stan przygotowania wniosków do Rady o akceptację wybranych tytułów publikacji (norm SEP), wraz z zakresem odpowiadającej tematyki oraz o ewentualne podjęcie decyzji o skierowaniu do CKNiPE propozycji wydania publikacji w tym zakresie oraz akceptacji zespołów autorskich. Zaproszeni Goście Kol. Wiesław Cich oraz Jarosław Wiater przedstawili propozycję tematyczną i obszar związany z ochroną przepięciową, który ta publikacja powinna obejmować. Tym tematem Rada zajmie się po przedstawieniu wymaganych materiałów na kolejnym posiedzeniu planowanym w dniu 14 grudnia 2020 r.


oprac. Jan Sznajder
Sekretarz Rady Normalizacyjnej
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili