Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 266 / 12 - 18.10.2020

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


SHE 2020 V - Sympozjum Historii Elektryki

Szanowni Państwo.

W związku z pogarszającą się w obecnej chwili sytuacją epidemiczną w Polsce Komitet Organizacyjny podjął decyzję o zmianie formy realizacji V Sympozjum Historii Elektryki. Nie będzie możliwości spotkania osobistego i uczestnictwa w sposób tradycyjny w wydarzeniach w Białymstoku. Wszystkie wydarzenia będą natomiast realizowane w zaplanowanym terminie (9-10.11.2020 r.) w postaci zdalnej przez internet z użyciem platformy MS Teams.


W związku z tym proszę o wnoszenie opłat w wysokości odpowiadającej udziałowi zdalnemu.

600,- udział w formie zdalnej, opłata obejmuje publikację jednego artykułu,

500,- opłata obniżona za udział w formie zdalnej dla członków Komitetu Naukowego, PTETiS, SEP, doktorantów i studentów, opłata obejmuje publikację jednego artykułu,

200,- opłata za publikację dodatkowego artykułu.

Opłata obejmuje koszty publikacji artykułów w numerze 70 Zeszytów Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej oraz koszt stworzenia i obsługi strony internetowej konferencji, a także obsługi informatycznej konferencji w sposób zdalny i koszty administracyjne.

Konto bankowe:

Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Białostocki

Wiejska ul. 45D, 15-351 Białystok

NIP: 526-17-23-697

Bank: BNP Paribas Bank Polska SA

IBAN: PL81 1600 1462 1833 4592 6000 0001

BIC: PPABPLPK

Tytuł płatności: SHE2020 – imię nazwisko

Osobom, które wniosły już opłatę w wysokości odpowiadającej udziałowi w obradach w formie stacjonarnej różnica w wysokości opłaty zostanie zwrócona na konto przelewem.

Dziękuję za zgłaszanie ciekawych artykułów. Referaty konferencyjne po uzyskaniu pozytywnych recenzji będą opublikowane w Zeszytach Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Zeszyty będą dostępne w formie elektronicznej w czasie konferencji.

Zeszyty w formie papierowej zostaną do Państwa rozesłane przez organizatorów po konferencji.

 

W czasie konferencji referaty będą prezentowane w siedmiu sesjach o tematyce:

Sesje 1 i 2: Historia szkolnictwa technicznego

Sesja 3: Historia energetyki

Sesja 4: Historia przemysłu i zastosowań elektryki

Sesje 5 i 6: Biografie wybitnych elektryków

Sesja 7: Działalność SEP

W dodatkowej sesji zostaną przedstawione referaty prezentujące Politechnikę Białostocką, Oddział Białostocki SEP, oraz Białystok.

Proszę o przygotowanie prezentacji, które będą przedstawione w czasie sesji naukowych o długości pozwalającej na zaprezentowanie treści w ciągu 15 minut. Przewidywana jest 5 minutowa dyskusja po każdym referacie.

Proszę jednocześnie o przesłanie przygotowanych prezentacji wraz z numerem telefonu do kontaktu na adres poczty elektronicznej V SHE: she2020@pb.edu.pl.

Przesłane prezentacje pozwolą na ich przedstawienie w przypadku problemów technicznych z połączeniem. Kontakt telefoniczny pozwoli natomiast na rozwiązanie ewentualnych problemów technicznych z pomocą informatyka obsługującego konferencję.

W drugim dniu konferencji (10.09.2020 r.) zaplanowane zostało zebranie Komitetu Naukowego oraz członków Centralnej Komisji Historycznej SEP.

Szczegółowy program V Sympozjum Historii Elektryki zostanie wkrótce zamieszczony na stronie https://she2020.pb.edu.pl/

Szczegółowa instrukcja logowania na wydarzenia V SHE zostanie przekazana w kolejnym komunikacie.

 


oprac. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
V Sympozjum Historii Elektryki
dr hab. inż. Jacek Kusznier
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili