Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 266 / 12 - 18.10.2020

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Kazimierz Kimszal - jubileusz 90. rocznicy urodzin

W dniu 7 października 2020 roku niecodzienny jubileusz 90. rocznicy urodzin obchodził wieloletni członek SEP, kol. Kazimierz Kimszal.


Ukończył studia na Wydziale Łączności Politechniki Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera. W latach 1953-57 pracował w Zakładach Radiowych im. Marcina Kasprzaka, najpierw jako konstruktor, a następnie jako kierownik Zespołu Wydziałów Teletransmisyjnych. Był jednym z inicjatorów i aktywnie współdziałał na rzecz utworzenia w 1958 roku Państwowych Zakładów Teletransmisyjnych i został powołany na pierwszego Dyrektora Naczelnego tego przedsiębiorstwa. Funkcję tę pełnił do 1962 roku, w istotny sposób przyczyniając się do rozwoju tych Zakładów.

Od 1959 roku jest członkiem SEP. W latach 1962-63 był Sekretarzem Generalnym SEP, a w 1963 roku został powołany na funkcję Sekretarza Generalnego NOT, którą pełnił do 1967 roku, aktywnie działając na rzecz rozwoju ruchu stowarzyszeniowego w SEP i NOT.

W latach 1967-74 był I Sekretarzem ds. naukowo-technicznych w Ambasadzie PRL we Włoszech. Po powrocie do kraju został powołany na stanowisko Dyrektora Technicznego Zjednoczenia Przemysłu Teleelektronicznego „Telkom”, na którym pracował do 1980 roku.

W latach 1980-85 był kierownikiem Delegatury PTHZ „Elektrim” w Moskwie, a od 1985 do 1992 był Zastępcą Dyrektora PHZ „Labimex”.

Za swoją działalność zawodową został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi, a za działalność stowarzyszeniową otrzymał Złote i Srebrne Odznaki Honorowe SEP i NOT.

Z okazji Jubileuszu kol. Kazimierza Kimszala Prezes SEP, kol. Piotr Szymczak przesłał Szanownemu Jubilatowi list gratulacyjny oraz przeprowadził z nim rozmowę telefoniczną.


oprac. Jerzy Kuciński
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili