Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 264-265 / 13.07 - 11.10.2020

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Elektryka w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020

Z udziałem Wojciecha Murdzka - Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 17 lipca br. w Centrum Olimpijskim w Warszawie po raz 21 podsumowano Ranking Szkół Wyższych, organizowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy 2020.


W rankingu pod uwagę wzięto 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał naukowy, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Jest jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości "IREG Approved". Metodologię rankingu opracowała Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Wyniki Rankingu Uczelni Akademickich są dostępne na stronie , gwoli dziennikarskiej rzetelności podajemy zwycięską piątkę:

1     Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2     Uniwersytet Warszawski

3     Politechnika Warszawska

4     Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

5     Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ranking został opracowany w kilku kategoriach: uczelnie razem, jak też w poszczególnych dziedzinach i obszarach (uniwersytety, techniczne, pedagogiczne, medyczne, ekonomiczne, przyrodnicze, artystyczne itd.). Przygotowanie tegorocznego Rankingu Kierunku Studiów wymagało od Kapituły i analityków z „Perspektyw” szczególnego wysiłku związanego z nowymi zasadami funkcjonowania uczelni wprowadzonymi ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z 20 lipca 2018 r.

Tytuł najlepszej uczelni technicznej zdobyła Politechnika Warszawska, natomiast tytuł Lidera innowacyjności - Politechnika Lubelska.

Przygotowany został także Ranking Kierunków Studiów obejmujący 70 najpopularniejszych kierunków (lub grup kierunków) studiów. Podajemy wyniki kierunków związanych wyłącznie z elektryką, mieszczących się w wśród środowisk reprezentowanych w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Były to:

  • automatyka i robotyka
  • elektronika i telekomunikacja,
  • elektrotechnika,
  • energetyka,
  • informatyka,
  • mechatronika.

We wszystkich tych kierunkach - oprócz mechatroniki, gdzie przodowała Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – na czele rankingu znajdowała się Politechnika Warszawska.

Dodać też należy, że w kierunkach elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika drugie miejsca zdobyła AGH, a trzecie Politechnika Wrocławska, a w kierunku automatyka i robotyka drugie miejsce zajęła Politechnika Poznańska, a trzecie AGH.

Wyniki rankingu znajdują się na stronie: www.ranking.perspektywy.pl


oprac. Janusz M. Kowalski
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili