Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 264-265 / 13.07 - 11.10.2020

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


19. Zebranie Prezydium ZG SEP

W dniu 12 sierpnia 2020 r. odbyło się 19. Zebranie Prezydium ZG SEP w formie wideokonferencji.


Podczas obrad:

- zapoznano się z: informacją nt. wyników finansowych SEP za I półrocze 2020 oraz wynikami działalności finansowej jednostek szczebla centralnego; informacją nt. działalności Komisji ds. Strategii; realizacją uchwał i wniosków XXXVIII WZD oraz uchwał Prezydium i ZG SEP; założeniami programowo-organizacyjnymi "Podsumowania III KEP";  informacją nt. stanu prac nad przygotowaniem "Sprawozdania z działalności SEP za II rok kadencji 2018- 2022"; inicjatywą firmy ABB w sprawie odnowienia tablicy pamiątkowej  poświęconej Kazimierzowi Szpotańskiemu umieszczonej na skwerze w Międzylesiu.

- zaakceptowano: założenia programowe 80. rocznicy tragicznych wydarzeń na Wzgórzach Wuleckich i w Stanisławowie;  plan działania, regulamin i propozycje składu Koordynacyjnego Zespołu SEP ds. legislacji; porozumienie pomiędzy ZG SEP a Oddziałem Tarnobrzeskim SEP w sprawie osobowości prawnej; tematykę posiedzeń Prezydium i ZG SEP w II półroczu 2020 r.; wnioski w sprawie przyznania patronatów SEP,

- podjęto uchwałę w sprawie: nadania odznak honorowych SEP, medali oraz OH NOT, powołania pełnomocnika i eksperta Prezesa SEP ds. gospodarczych.


oprac. Krzysztof W. Woliński
Rzecznik Prasowy SEP
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili