Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 264-265 / 13.07 - 11.10.2020

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


18. posiedzenie ZG SEP

W dniu 21 sierpnia 2020 r., mimo okresu urlopowego, odbyło się 18. posiedzenie ZG SEP i już 3. w formie wideokonferencji. Podczas posiedzenia tradycyjnie przyjęto protokoły z posiedzeń Prezydium ZG oraz ZG.


Zapoznano się z sytuacją finansową Stowarzyszenia i omówiono dotychczasowe rezultaty dotyczące działań, które zostały określone w strategii  w okresie kryzysu. Przyjęto założenia programowo – organizacyjne przewidywanego w kwietniu 2021 r. wydarzenia „Podsumowania III KEP”. Przyjęto informację na temat postępu prac nad Strategią SEP 2020 – 2030, a także powołano Zespół Ekspertów ds. strategii SEP. Przyjęto harmonogram i tematykę posiedzeń ZG i jego Prezydium na II półrocze 2020 r. Dyskutowano potrzebę powołania Zespołu Koordynacyjnego SEP ds. legislacji i zatwierdzono jego regulamin i ramowy plan działania. Przyjęto informację nad postępem prac nad Sprawozdaniem z działalności SEP  za II rok kadencji 2018-2022.


oprac. Małgorzata Gregorczyk
Dział Prezydialny Biura SEP
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili