Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 262 / 29.06 - 5.07.2020

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


7. POSIEDZENIE RADY PREZESÓW SEP

26 czerwca 2020 r. po raz pierwszy w trybie zdalnym odbyła się 7. Rada Prezesów SEP w kadencji 2018-2022. Obradom przewodniczył prezes SEP kol. Piotr Szymczak i dziekan Rady Prezesów kol. Kazimierz Jagieła.


Na początku serdecznie powitano uczestników i sprawdzono listę obecności. Jednogłośnie przyjęto porządek obrad, a następnie przyjęto protokół nr 6/2018-2022 z posiedzenia Rady Prezesów SEP w dniu 18.12.2019 r. w Warszawie.

Potem  wiceprezes i skarbnik SEP kol. Krzysztof Nowicki przedstawił sprawozdanie finansowe  SEP za 2019 r. , dalej kol. Jan Kapinos przedstawił opinię Zespołu RP ds. Finansowo-Gospodarczych  i zarekomendował przyjęcie sprawozdania. Po dyskusji i wyjaśnieniach sprawozdanie finansowe za rok 2019 zostało przyjęte. W dalszej części przedstawiono informacje o działalności Stowarzyszenia na szczeblu centralnym i oddziałowym oraz podzielono się doświadczeniami w zakresie pracy stowarzyszeniowej w bardzo trudnym okresie dla Stowarzyszenia - w czasie pandemii koronawirusa.

Kol. Sławomir Cieślik, jako przewodniczący Komisji ds. Strategii SEP, omówił dotychczasową jej działalność, a po referacie tematycznym kol. Arkadiusza Malkowskiego, przedstawił kierunki dalszych prac zmierzających do wspólnego wypracowania strategii działania SEP na lata 2020-2030. Tym samym, w gronie prezesów oddziałów zainaugurowana została debata na temat strategii, która ma z założenia objąć szeroko zakrojone kręgi całego Stowarzyszenia. W trakcie dyskusji uzasadniono celowość opracowania strategii, wyjaśniono, że obecne działania są swoistą kontynuacją wszystkich wcześniej realizowanych prac analitycznych i systemowo ujmują umowną klamrą całe Stowarzyszenie, na razie – od „dołu”, czyli członków indywidualnych – po samą „górę”, czyli członków Zarządu Głównego, w przyszłości wypełniając tzw. „środek”.

W kolejnym punkcie RP rozpatrzyła Sprawozdanie SEP z działalności  za I rok kadencji 2018-2022. Prezes SEP kol. Piotr Szymczak przedstawił prezentację do obszernego sprawozdania, a wiceprezes i skarbnik SEP kol. Krzysztof Nowicki omówił interesujący dokument opracowany w tym okresie pt. „Program finansowy SEP na lata 2018-2020”. Rada przyjęła to sprawozdanie.

W sprawie bazy członków w imieniu prezesa SEP glos zabrał wiceprezes SEP kol. Kazimierz Pawlicki, a następnie głos zabrał kol. Jan Kostański – wiceprezes Oddziału Poznańskiego SEP, który pierwszy w całości wdrożył bazę w swoim oddziale. Podzielił się on swoimi doświadczeniami i przedstawił propozycję dalszych działań do pełnego wdrożenia działań we wszystkich oddziałach. Rada przyjęła te propozycje.

Na zakończenie posiedzenia kol. Andrzej Wilk – przewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych SEP omówił przebieg Konferencji Okrągłego Stołu, która odbyła się w dniu 15.05.2020 r., a kol. Marek Grzywacz przekazał informację nt. tegorocznej edycji Międzynarodowego Dnia Elektryka  z dniu 10.06.2020 r. Obie omawiane imprezy, mimo znaczących ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemicznym, miały bardzo duży zasięg medialny, druga nawet wymiar międzynarodowy i obie zakończyły się dużym sukcesem organizacyjnym i merytorycznym naszego Stowarzyszenia.

Na tym obrady zostały zakończone.


oprac. Sławomir Laskowski – prezes Oddziału Siedleckiego SEP
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili