Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 258 / 1 - 7.06.2020

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Oddziały SEP

Zebranie Zarządu Oddziału Krakowskiego SEP, Zebranie Prezydium Zarządu Oddziału Siedleckiego SEP


Zebranie Zarządu Oddziału Krakowskiego SEP

3 czerwca br., po blisko 4 miesięcznej przerwie spowodowanej pandemią odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Krakowskiego SEP przeprowadzone w warunkach obostrzeń sanitarnych,

Podczas zebrania:

  • Chwilą ciszy uczczono Pamięć Zmarłych aktywistów Oddziału kol. Władysława Wagi i kol. Mariana Kijaka;
  • Prezes Zarządu omówił funkcjonowanie Oddziału w okresie od połowy marca br. wskazując na pozytywne załatwienie wniosków do ZUS o zwolnienie ze składek i do PKO BP o przyznanie subwencji PFR dla O/Kr SEP;
  • Dokonano podsumowania konkursu prowadzonego w Oddziale „Na Najaktywniejsze Koło SEP w 2019 r.” i rozdano dyplomy dla Laureatów;
  • W związku ze śmiercią wiceprezesa – skarbnika kol. Wł. Wagi do składu Zarządu dokooptowano kol. Piotra Małkę. W wyniku tajnego głosowania funkcję członka Zarządu i wiceprezesa powierzono kol. Krzysztofowi Wincencikowi, a funkcję skarbnika kol. wiceprezesowi Krzysztofowi Ebro-Prokeszowi;
  • Zarząd przyjął sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za rok 2019 oraz uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału zysku;
  • Przewodniczący OKR przedstawił wysoką ocenę działalności Oddziału za rok sprawozdawczy, będący rokiem 100-lecia O/Kr SEP;
  • Podjęto decyzję o wsparciu inicjatywy FSNT-NOT dotyczącej budowy pomnika inż. Piotra Drzewieckiego poprzez zakup dwóch cegiełek o nominale 500 zł;
  • Kol. Ryszard Grochowski zaprezentował film i zdjęcia z organizowanych w Szwajcarii Mistrzostw Narciarskich SEP.

 

W sprawach organizacyjnych omówiono sprawy stopniowego przywracania normalnego funkcjonowania Oddziału, w tym przeprowadzania egzaminów zdalnych i bezpośrednich w oparciu o przygotowane procedury.

 

 

Zebranie Prezydium Zarządu Oddziału Siedleckiego SEP

25 maja 2020 br. odbyło się w trybie zdalnym zebranie Prezydium Zarządu Oddziału Siedleckiego SEP. Na zebraniu zostały omówione aktualne sprawy z działalności Oddziału Siedleckiego SEP oraz przeanalizowane sposoby działania w czasach epidemii.


oprac. Jan Strzałka, Sławomir Laskowski
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili