Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 255 / 11 - 17.05.2020

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


XXII OWEiE „Eurolektra”

W niespodziewany sposób zakończyła się rozgrywana w bieżącym roku szkolnym (2019/2020) XXII Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”, organizowana przez SEP na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Kiedy 7 listopada ub.r. 1753 uczestników ze 102 szkół ponadpodstawowych przystępowało do zawodów I stopnia, a później 483 uczniów rywalizowało 7 stycznia br. w zawodach II stopnia, nikt w najśmielszych nawet przypuszczeniach nie przewidywał, że na tym tegoroczna edycja się zakończy i nie będzie rozgrywany kolejny etap – zawody finałowe 17 marca w Politechnice Opolskiej. Jak również, że tradycyjnie laureaci i ich opiekunowie, nie spotkają się w kwietniu z organizatorami i władzami Stowarzyszenia w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy na uroczystości podsuwania 22-iej edycji – tej wysoko cenionej wśród adeptów elektryki, elektroniki formy rywalizacji uczniów ze szkół średnich.

Pandemia koronawirusa COVID-19 spowodowała, że MEN zalecił zakończenie tegorocznych edycji wszystkich form rywalizacji uczniowskich na etapie, w którym akurat one były w czasie podjęcia tej niełatwej przecież decyzji. Zatem ci, którym udało się przeprowadzić zawody III stopnia (finały), mogli wyłonić laureatów. Natomiast tam, gdzie ich jeszcze nie przeprowadzono, zalecono zakończenie edycji i przyznanie tytułów finalistów zawodnikom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki na zawodach II stopnia. W tej sytuacji Komitet Główny Olimpiady „Euroelektra” postanowił wyłonić finalistów XXII OWEiE i przyznał te tytuły 43 zawodnikom: 12 w grupie elektrycznej, 23 w grupie elektronicznej i 8 w grupie teleinformatycznej.

Wszystkim finalistom i ich opiekunom gratulujemy, a lista wyróżnionych znajduje się TUTAJ.

Przypomnijmy zatem, że problematyka tej Olimpiady obejmuje treści podstaw programowych przedmiotów zawodowych, obowiązujących w szkołach ponadgimnazjalnych, prowadzących kształcenie w zawodach technik: elektryk, elektronik, telekomunikacji i teleinformatyk. Analiza zadań wszystkich stopni olimpiady wymaga dodatkowo znajomości materiału nauczania z zakresu matematyki i fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Od zawodników wymagany jest poziom wiedzy i umiejętności wystarczający w zawodach I stopnia do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki, w zawodach II stopnia do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki w szkole ponadpodstawowej, a w zawodach III stopnia w zakresie dodatkowych wymagań programu olimpiady, wykraczający poza program szkolny.

Więcej o OWEiE na stronie http://www.euroelektra.edu.pl


oprac. Zofia Miszewska i Janusz M. Kowalski
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili