Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 255 / 11 - 17.05.2020

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


XXI Konferencja Okrągłego Stołu Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego

15 maja 2020 r., po raz pierwszy w historii obchody Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego odbyły się całkowicie w przestrzeni wirtualnej. Tego dnia odbyła się zorganizowana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Konferencja Okrągłego Stołu (KOS).


Hasło tegorocznej Konferencji brzmiało „Techniki informacyjne i komunikacyjne wobec celów zrównoważonego rozwoju w Agendzie 2030”. Konferencja stała się swoistym znakiem czasów, w których przyszło nam żyć. Pandemia groźnej choroby wymusiła izolację społeczną, jednak osiągnięcia technik informacyjnych umożliwiły pracę zdalną i komunikację w niespotykanej dotąd skali.

Ponieważ wydarzenie jest szerzej opisywane na stronie głównej Stowarzyszenia (cele, agenda, prelegenci itd.), w newsletterze „Tydzień w SEP”, tylko je dokumentujemy zapowiadając, że do bogatego programu KOS 2020 będziemy niejednokrotnie powracać. Już teraz możemy zapowiedzieć rozmowy z głównymi organizatorami i moderatorami dyskusji, które zamierzamy zamieścić. Zwłaszcza, iż wiemy, że wideokonferencja cieszyła się niebywałym powodzeniem, o czym świadczy ponad 11 tys. wejść na stronę SEP na Facebooku, gdzie była ona transmitowana na żywo oraz ponad 170 osób uczestniczących bezpośrednio.

XXI KOS odbył się pod patronatami honorowymi Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Rozwoju. Patronatów merytorycznych udzieliła Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT oraz Polska Sekcja IEEE. Obok SEP współorganizatorami Tele-KOS 2020 były dwie warszawskie uczelnie wyższe: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wojskowa Akademia Techniczna.

Konferencję otworzył prezes SEP Piotr Szymczak. Złożył jasną deklarację dotyczącą dalszego głębokiego zaangażowania Stowarzyszenia w działania służące promocji wykorzystania szans związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego. SEP posiada bowiem szczególne umocowanie i zobowiązanie do aktywnej działalności w tym zakresie.


oprac. Janusz M. Kowalski
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili