Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 253 / 20.04 - 26.04.2020

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SEP

W formie wideokonferencji 28 kwietnia 2020 r. odbyło się 16. posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SEP.


Podczas posiedzenia zapoznano się z:

 • wykonaniem budżetu centralnego za rok 2019,  realizacją budżetu za I kw. 2020 r.,    wynikami finansowymi podmiotów działalności gospodarczej i innych jednostek prowadzących działalność zarobkową w SEP,
 • ze stanem przygotowań do Konferencji Okrągłego Stołu  w dniu 15.05.2020 w formule wideokonferencji,
 • aktualnym stanem prac związanych z nieruchomością SEP przy ul. Żurawiej w Warszawie,
 • planem  organizacji przełożonych imprez statutowych SEP,
 • informacją nt. pierwszego posiedzenia Komitetu Elektroniki PAN - w skład którego wybrano dr. inż. Piotra Szymczaka,
 • działalnością komisji ds. Strategii, stanem prac związanych z wydaniem monografii III KEP,
 • informacją nt. powołania Komisji Kwalifikacyjnej przy Biurze SEP, stanem prawnym osób delegowanych przez SEP,
 • propozycją „Zasad i procedur przeprowadzania egzaminów przez Komisje Kwalifikacyjne w trybie zdalnym”;

Podczas posiedzenia Prezydium ZG SEP zaakceptowano:

 • projekt działań zaradczych i powołanie zespołu ds. oceny skutków pandemii COVID-19,
 • termin i miejsce spotkania świąteczno-noworocznego SEP w roku 2020 (11 grudnia – Warszawski Dom Technika NOT),
 • program obchodów MDE w dniu 10 czerwca br. w formie wideokonferencji,
 • wybrane wnioski o udzielenie patronatów SEP,
 • projekt porozumienia SEP – MEN,
 • wniosek w sprawie powołania przewodniczącego Sekcji N-T Energetyki SEP;

Prezydium ZG SEP podjęło także uchwały w sprawie:

 • utworzenia strony biznesowej SEP i powołania jej redaktora,
 • przyznania medali i odznaczeń SEP i NOT,
 • zmian w składzie Kolegium Redakcyjnego Monografii II KEP.

oprac. Krzysztof Woliński – rzecznik prasowy SEP
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili