Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 252 / 13.04 - 19.04.2020

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Zebranie Rady Normalizacyjnej SEP

21 kwietnia, zgodnie z wyznaczonym terminem, odbyło się ósme zebranie członków Rady Normalizacyjnej SEP (RNS) działającej w kadencji 2018-2022.
W związku z sytuacją epidemiczną panującą w kraju zebranie odbyło się w formie wideokonferencji, z wykorzystaniem komunikatora elektronicznego Skype for Business. Zebranie trwało ok. 3 godzin i uczestniczyło w nim 11 z 13 członków Rady.


Obrady prowadził dr inż. Adam Rynkowski – przewodniczący Rady Normalizacyjnej SEP. Czynnie w nich uczestniczył zaproszony dr inż. Jacek Nowicki –sekretarz generalny SEP. Zorganizowanie i prowadzenie spotkania zostało powierzone sekretarzowi Rady Janowi Sznajderowi.

 

Agenda zebrania RNS obejmowała m.in.:

  • przyjęcie Regulaminu Rady Normalizacyjnej SEP,
  • omówienie stanowiska RNS w sprawie zapisów projektu normy PKN HD 620 -Part 10-XX,
  • opiniowanie projektu normy prPN-prEN IEC 62153-4-16E,
  • omówienie budowy i sposób funkcjonowania strony www Rady Normalizacyjnej SEP,
  • realizację wniosków członków RNS zgłoszonych w poprzednich spotkaniach.  

 

Uczestnicy dyskusji mocno akcentowali konieczność podjęcia pilnych działań w celu realizacji przyjętych wniosków w zakresie:

  • aktualizacji normy N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
  • przygotowania dokumentu normalizacyjnego dla osprzętu elektroinstalacyjnego,
  • nawiązanie współpracy z przedstawicielami VDE w celu współpracy tematycznych grup roboczych branży elektrycznej,
  • uruchomienia w zakładanej funkcjonalności strony www Rady Normalizacyjnej SEP.

 

Członkowie Rady w okresie między planowanymi spotkaniami pracują zgodnie z ustaleniami
i indywidualnymi deklaracjami w zespołach roboczych obejmujących zarówno kluczowe, jak i bieżące zagadnienia dotyczące normalizacji. Wymiana korespondencji i bilateralne spotkania odbywają się z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji elektronicznej. 

 

Mimo ograniczeń, zebranie RNS odbyło się bez przeszkód – tym razem zdalnie, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Zarówno prezentowane i omawiane na spotkaniu materiały, jak również przyjmowane w ramach prac Rady dokumenty (łącznie z przeprowadzanymi nad ich przyjęciem głosowaniami) odbywało się sprawnie, zapewniając uczestnikom bieżącą pracę nad danym dokumentem oraz dając możliwość wnoszenia uwag i wniosków z możliwością korekty w trakcie ich formułowania i zapisywania do protokołu.

Przyjęty przez Radę model pracy zdalnej dla wykonania określonych planem spotkania zadań pozytywnie został odebrany przez uczestników spotkania z różnych regionów kraju – reprezentantów oddziałów (Warszawa, Gdańsk, Białystok, Łódź, Tarnów, Legnica, Wrocław).

 

W trwającej kadencji warto wykorzystać ten sposób komunikacji zespołowej, który ma jedną zasadniczą zaletę – czas poświęcony przez uczestnika na udział w spotkaniu – ograniczony jest do kilku godzin i nie sumuje się z okresem podróży do i z miejsca zamieszkania trwającym czasem kilkanaście godzin, jak również nie pojawiają się koszty związane z samą podróżą.


oprac. Jan Sznajder
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili