Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 252 / 13.04 - 19.04.2020

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Wywiad z autorem innowacyjnych rozwiązań wzbogacających pracę SEP Krzysztofem Lewandowskim

Wstęp od redakcji: Inicjujemy i poszukujemy nowych form działalności i nowoczesnych metod jej prezentacji. Naszą ważną misją jest nieustanne popularyzowanie podejmowanych przez naszych kolegów inicjatyw w całym Stowarzyszeniu. Jedną z takich propozycji będzie cykl wywiadów z autorami innowacyjnych rozwiązań wzbogacających pracę SEP. W rozmowach z liderami takich innowacyjnych form będziemy prezentować najciekawsze pomysły. W dobie pandemii koronawirusa fundamentalną sprawą jest komunikacja między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi i liderami SEP, które pozwalają spopularyzować podjęte przez kolegów inicjatywy w sferze całego Stowarzyszenia. Fakt ten zdecydował, że osobą, do której zwróciła się redakcja z prośbą o wywiad jest kolega Krzysztof Lewandowski p.o. kierownika Sekcji IT w Biurze SEP.


 

 

JMK:

Kolego Krzysztofie zostałeś kierownikiem Sekcji IT w Biurze SEP. Gratuluję serdecznie. Proszę powiedzieć jak zaczęła się Twoja przygoda jako informatyka.

K.L:

Przygoda z informatyką, a konkretnie z programowaniem trwa od szkoły średniej, kiedy na Mikołaja dostałem książkę z podstawami programowania w języku Turbo Pascal. Pamiętam, że po jej przeczytaniu napisałem pierwszy własny program do obliczania układu dwóch równań z dwiema niewiadomymi. Moja przygoda z informatyką stała się moją pasją zawodową i trwa do dzisiaj. Studiowałem w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk na kierunku programowanie i bazy danych. Stworzyłem wiele systemów informatycznych bazodanowych wykorzystywanych po dziś dzień, m.in. dla PLL LOT S.A., BANK ING, GRUPA HANDLOWA ACTION. Współpracę z SEP rozpocząłem ponad cztery lata temu, kiedy opracowałem nową stronę internetową, która w niedługim czasie zostanie przekształcona na stronę intranetową dostępną dla ścisłego grona SEP-owców, a bieżącą stronę zastąpi nowa strona biznesowa.

 

JMK:

Czym strona biznesowa będzie różnić się od aktualnej strony internetowej?

K.L:

Aktualna strona internetowa zawiera niemalże wszystkie informacje o Stowarzyszeniu. Według statystyk prowadzonych od 2016 r., użytkownicy odwiedzający naszą stronę poszukują jedynie informacji o szkoleniach, egzaminach i kontaktach z Oddziałami SEP. Projektując stronę biznesową chciałem skupić się nad tym, aby dostarczyć jak najwięcej tych informacji, których rzeczywiście poszukują zainteresowani. Na co dzień odbieram wiele telefonów z pytaniami o terminy szkoleń i egzaminów na uprawnienia elektryczne SEP, a także ekspertyz i usług. Zawsze staram się pokierować te osoby do odpowiednich Oddziałów SEP. To właśnie skłoniło mnie, aby na stronie biznesowej wprowadzić centralną ewidencję terminów szkoleń i egzaminów wszystkich Oddziałów SEP. W końcu kwietnia lub na początku maja planujemy otwarcie strony intranetowej i biznesowej oraz rozpoczęcie współpracy z Oddziałami w zakresie regularnej aktualizacji tych terminów i prezentowania ich na stronie biznesowej. W dużej mierze ułatwi to użytkownikom szybie uzyskanie informacji, a w szczególności terminu szkolenia lub egzaminu, zapewne przyczyni się to do zwiększenia liczby kursantów i osób egzaminowanych przez SEP. Strona biznesowa zawierać będzie jedynie istotne dla użytkowników spoza SEP-u informacje. Pozostałe, ważne dla nas SEP-owców zostaną zamieszczona na stronie intranetowej dostępnej częściowo po zalogowaniu.

 

JMK:

Jak doszło do utworzenia Sekcji IT w Biurze SEP ?

K.L:

Była to inicjatywa prezesa SEP Piotra Szymczaka. Otrzymałem wyjątkowe wsparcie i odkąd pamiętam Prezes zawsze wspierał i wspiera działania dotyczące wdrażania nowych technologii. Z pewnością każdy pamięta, jak Prezes podkreślał to podczas Walnego Zjazdu Delegatów SEP w Poznaniu, także III KEP, a następnie na jubileuszowym NWZD w Warszawie. To tam Prezes sporo czasu poświęcił informatyzacji SEP w nowym 100-leciu. Na przełomie roku 2019 i 2020 zaproponował powołanie tej Sekcji w strukturze Biura SEP, a następnie powierzył mi stanowisko p.o. kierownika.

 

JMK:

Powiedz, proszę, czym zajmuje się Sekcja IT i jakie są jej dotychczasowe osiągnięcia?

K.L:

Zadania Sekcji IT są przedstawione w znowelizowanym regulaminie Biura SEP, głównie chodzi o to, aby wdrożyć w działalność Stowarzyszenia Elektryków Polskich nowe technologie. Jednym z moich osiągnięć jest zmodernizowana baza członków. Chciałbym wyraźnie tu podkreślić, że moja praca związana jest ze współdziałaniem z Koleżankami i Kolegami zarówno z ZG SEP, Biura SEP, jak i z oddziałów i innych komórek organizacyjnych. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować za wsparcie w tej pracy Koleżankom i Kolegom, którzy wiele zaangażowania wnieśli w udoskonalenie oddziałowych baz członków: Jan Kostański z Oddziału Poznańskiego, Krzysztof Zięba z Oddziału Nowohuckiego, Maciej Kuzawski z Oddziału Bielsko-Podlaskiego, Janusz Kowalczyk z Oddziału Siedleckiego oraz Panie, Karolina Machajska, Henryka Ostrowska i Małgorzata Harężlak z Oddziału Bielsko-Bialskiego. Dodatkowo, niecałe dwa lata temu modernizowałem infrastrukturę internetową i doprowadziłem do unowocześnienia sprzętu IT wykorzystywanego do codziennej pracy wszystkich pracowników Biura SEP. Aktualnie pracuję razem z nowym pracownikiem Sekcji IT p. Adamem Dzięciołem nad koncepcją strony biznesowej i Stowarzyszeniowej – intranetu, nowej giełdy pracy i systemu informatycznego dla wszystkich naszych członków.

 

JMK:

Przyszły trudne czasy, nad czym aktualnie pracujesz podczas pandemii, poza funkcją redaktora technicznego naszego newslettera ?

K.L:

Kontynuuję działania stosownie do wytycznych przełożonych podjęte na Prezydium ZG SEP i ZG SEP w styczniu i lutym b.r. Prezes Szymczak zaproponował wtedy, aby usprawnić wdrożony niemal dwa lata temu system do konferencji, który opierał się na oprogramowaniu Skype i zewnętrznym sprzęcie nagłośnieniowym. W tym celu razem z nowym pracownikiem Sekcji IT p. Adamem dokonaliśmy analizy porównawczej kilku innych systemów, przeprowadziliśmy konsultacje i przy akceptacji Krzysztofa Nowickiego, wiceprezesa i skarbnika SEP, zdecydowaliśmy się na zakup licencji systemu ZOOM, który jak sądzę usprawni nam komunikację w tym trudnym dla każdego okresie nie tylko na szczeblu władz Stowarzyszenia, ale również z podmiotami działalności gospodarczej i jednostkami gospodarczymi oraz ze wszystkimi Oddziałami.

 

JMK:

Dotarły do nas opinie, że program ZOOM ma swoje niedoskonałości, jakie są Twoje spostrzeżenia i opinia?

K.L:

Szanowni Państwo, każdy program ma jakieś wady i zalety. Ostatnia informacja o niebezpieczeństwie używania programu ZOOM, która pojawiła się w internecie nie została poparta żadnymi dowodami. W artykule zalecano zasłanianie kamer z powodu możliwości przechwycenia obrazu w najmniej oczekiwanym momencie, ale do takich działań służą inne programy. Wg mojej opinii producent systemu wdrożył najwyższe standardy zabezpieczeń, o których można przeczytać bezpośrednio na jego stronie, jak również na licznych portalach o bezpieczeństwie wideokonferencji, a producent dodatkowo na bieżąco modernizuje wszelkie zabezpieczenia, wprowadzając kolejne wersje programu. Każdy program, nawet zwykła przeglądarka internetowa, jest niebezpieczna kiedy użytkownik nie posiada odrębnych zabezpieczeń systemu. Samo podłączenie komputera do internetu jest ryzykowne.

 

JMK:

A jakie zadania stawiasz sobie na przyszłość i czym zajmować się będzie Sekcja IT?

K.L:

Wdrażamy informatyzację w Stowarzyszeniu, mamy jeszcze wiele do zrobienia, chociażby elektroniczny obieg dokumentów, nowe systemy dające większe możliwości członkom SEP. Podglądamy dorobek międzynarodowych stowarzyszeń, m.in. IEEE, VDE, aby móc ich naśladować, coś dodawać od siebie i dążyć do tego, aby SEP naprawdę stał się Stowarzyszeniem godnym XXI w. W najbliższym czasie planujemy pierwszą w historii SEP Wideokonferencję Okrągłego Stołu, której organizatorami jest nasze Stowarzyszenie, a koordynują je Panowie Przewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych Andrzej Wilk i Sekretarz Generalny SEP Jacek Nowicki.

 

Kolego Krzysztofie dziękuję za ciekawą rozmowę i w imieniu całego zespołu redakcyjnego życzę Tobie i Stowarzyszeniu dalszych sukcesów.


oprac. Janusz M. Kowalski - Redaktor Naczelny „Tydzień w SEP”
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili