Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 244 / 10 - 16.02.2020

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Z żałobnej karty

Jerzy Szastałło (1951-2020)


Po ukończeniu XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamojskiego w Warszawie, rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Tytuł magistra inżyniera elektryka uzyskał w 1975 r. Pracę zawodową rozpoczął w ówczesnym Zakładzie Energetycznym Warszawa Miasto (ZEWM), gdzie pracował na różnych stanowiskach kierowniczych zajmując się prowadzeniem utrzymania urządzeń oraz kierowania ruchem sieci elektroenergetycznej zasilającej centralne dzielnice Warszawy do 1994 r. Tam zdobył doświadczenie w dziedzinie organizacji eksploatacji i zarządzania zespołami pracowników. W latach 1990 - 1994 pełnił funkcję Dyrektora Rejonu Energetycznego Warszawa Praga Północ zapewniając dostawę energii elektrycznej do blisko 250 tys. klientów STOEN SA.

Wyróżnił się realizacją ponad 20 zadań inwestycyjnych, przyczyniając się do podwyższenia niezawodności i jakości zasilania odbiorców m.st. Warszawy. W 1994 r. rozpoczął pracę w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych SA, w których był zastępcą dyrektora eksploatacji w Dyrekcji Przesyłu. Od 1997 r. był dyrektorem ds. gospodarki infrastrukturą techniczną, a od 2001 r. – dyrektorem techniki i technologii w Departamencie Zarządzania Majątkiem Sieciowym PSE SA. Do szczególnych jego osiągnięć należy zaliczyć prace przygotowujące KSE do synchronizacji z systemami CENTERTEL i UCTE.

Kol. Jerzy Szastałło wstąpił do Stowarzyszenia Elektryków Polskich w 1981 r. Był członkiem Zarządu Oddziału Warszawskiego SEP (1994-2002), skarbnikiem (1997-2002), a w latach 2002 - 2010 prezesem Oddziału Warszawskiego SEP. W 2006 r. został wybrany Dziekanem Rady Prezesów SEP.

Był członkiem Sekcji Energetycznej OW SEP od 1987 r., a od 1998 r. jej przewodniczącym oraz członkiem Centralnego Kolegium Sekcji Energetyki SEP. Jego działalność zawodowa i stowarzyszeniowa była związana z energetyką zawodową i obejmowała zagadnienia zarządzania procesami technicznymi oraz organizacyjnymi w sieciach elektroenergetycznych, poczynając od sieci przemysłowych, dystrybucyjnych, a kończąc na sieci Krajowego Systemu Przesyłowego i współpracy międzynarodowej w ramach EURELECTRIC i CIGRE. Był dobrym organizatorem. Zapoczątkował organizację cyklicznych konferencji pt. Optymalizacja w Elektroenergetyce.

Za wyżej wymienione osiągnięcia i działalność społeczną w SEP został odznaczony Brązowym oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi. Posiadał również odznaczenia resortowe i zakładowe, a także Odznaki srebrną, złotą i szafirową SEP, srebrną NOT, medale: im. Alfonsa Hoffmanna, im. Kazimierza Szpotańskiego, im. Stanisława Szpora, im. Stanisława Groszkowskiego, im. Jana Obrąpalskiego oraz 90-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Długotrwała choroba przerwała jego aktywność. Będzie nam go brakowało.


oprac. Miłosława Bożentowicz i Zenon Stodolski
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili