Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 242 / 27.01 - 2.02.2020

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Centralna Komisja Wydawnictw SEP

8 stycznia br. w Biurze SEP w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Centralnej Komisji Wydawnictw SEP (CKW SEP). Zebranych powitał i obrady prowadził przewodniczący CKW SEP - kol. Krzysztof Woliński. Na posiedzeniu podsumowano miniony rok: wyniki konkursu im. prof. Mieczysława Pożaryskiego, sytuację wydawniczą czasopisma „Opto-Electronics-Review”, sprawy terminowego publikowania newslettera „Tydzień w SEP", popularyzowanie idei Patrona Roku w SEP.


Przewodniczący przedstawił problem punktacji czasopism naukowo-technicznych SEP po ogłoszeniu listy czasopism zatwierdzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jedynie „Opto- Electronics-Review” otrzymało 70 punktów oraz „Przegląd Elektrotechniczny” - 20 punktów. Pozostałe czasopisma SEP mają 5 punktów.

Zapoznano się także z sytuacją finansową wydawanych czasopism SEP, która może się znacząco pogorszyć (spadek prenumeraty, zmiana podatku VAT z 5 % na 8 %, brak artykułów młodych pracowników nauki do publikacji, malejąca ilość i zainteresowanie publikacją reklam i artykułów sponsorowanych).

Omawiając zainteresowanie Oddziałów aktualnym Patronem Roku - profesorem Józefem Węglarzem – stwierdzono bardzo słabe zaangażowanie w promowanie Jego postaci, także w ośrodkach akademickich.

W pierwszym półroczu br. zaplanowano spotkanie z redaktorami naczelnymi czasopism SEP.


oprac. Przewodniczący CKW SEP - Krzysztof Woliński
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili