Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 223 / 26.08 - 1.09.2019

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Z prac zarządu głównego SEP

28 sierpnia 2019 roku odbyło się w Warszawie kolejne zebranie prezydium zarządu głównego SEP. Na wstępie spotkania minutą ciszy uczczono pamięć członka honorowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Kol. Tadeusza Lipińskiego z Oddziału Gliwickiego SEP, który odszedł 9 sierpnia br.


Podczas obrad zapoznano się z: wynikami finansowymi budżetu centralnego za 7 miesięcy; założeniami budżetu centralnego SEP na rok 2020; przebiegiem konkursu na dyrektora COSiW; ze stanem przygotowań do obchodów jubileuszu 100 – lecia SEP we Lwowie;  projektem umowy licencyjnej COSiW z autorem monografii „Polska  elektryka w medalierstwie i filatelistyce”; stanem prac przy przygotowaniu „Sprawozdania z działalności SEP za I rok kadencji 2018-2022”; stanem realizacji uchwały dotyczącej działalności zespołu koordynacyjnego  ds. promocji SEP na targach; informacją nt. nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUREL-u w Brukseli. Zaakceptowano: informację nt.: projektu protokołu XXXIX NWZD wyłożonego w biurze SEP; znowelizowane regulaminy  COSiW; program i preliminarz  Walnego Zgromadzenia EUREL oraz rekomendację kandydatury SEP do władz EUREL-u; regulamin Rady Koordynacyjnej do współpracy ze szkołami ponadpodstawowymi wraz z ramowym programem działania Komitetu Głównego Olimpiady EUROELEKTRA; propozycję miejsca (Warszawski Dom Technika FSNT NOT)  i termin spotkania świąteczno-noworocznego (18.12.2019); propozycję zmiany wydawcy czasopisma „Opto-Electonics Review”; kandydata SEP do Komisji Kwalifikacyjnej GIP ds. oceny kandydatów na Rzeczoznawców. Podjęto także uchwałę w sprawie odznaczeń przedstawionych przez CKOiW SEP.


oprac. Krzysztof Woliński (wiceprezes, rzecznik prasowy SEP)
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili