Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 223 / 26.08 - 1.09.2019

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Who is who w energetyce (2)

Wojciech Dąbrowski - prezes zarządu PGE Energia Ciepła S.A., Arkadiusz Sekściński - p.o. prezesa zarządu PGE Energia Odnawialna S.A., Robert Choma - prezes PGE Obrót S.A., Wojciech Lutek - prezes PGE Dystrybucja S.A.


 

 

 

 


Wojciech Dąbrowski- prezes zarządu PGE Energia Ciepła S.A.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji, gdzie uzyskał tytuł magistra nauk prawnych. Ukończył również studia podyplomowe na  Politechnice Warszawskiej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa w zakresie Eksploatacji Elektrowni i Elektrociepłowni parowych, gazowych i  parowo-gazowych oraz w Akademii Leona Koźmińskiego i na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Zarządzania - Zarządzanie w Administracji Publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menadżerskich, pracował w administracji samorządowej, rządowej oraz jako doradca inwestycyjny i prawny. Zajmował się doradztwem w zakresie pozyskiwania środków z UE. Kierował zespołami ludzkimi przy realizacji wielu projektów inwestycyjnych. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji inwestycji liniowych, kubaturowych  oraz układów technologicznych w energetyce. Realizował projekty z obszaru M&A a także działania restrukturyzacyjne oraz  rozwojowe w przedsiębiorstwach. Pełnił funkcje w radach nadzorczych spółek energetycznych, zbrojeniowych, handlowych oraz innych przedsiębiorstwach przemysłowych. Od stycznia 2011 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o., a od stycznia 2016 r. funkcję prezesa zarządu PGNiG Termika S.A. Od 13 czerwca 2018 jest prezesem zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych (źródło: www.pgeenergiaciepla.pl).

 


Arkadiusz Sekściński- p.o. prezesa zarządu PGE Energia Odnawialna S.A.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, dr nauk społecznych. Stypendysta Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Bergen, Norwegia, 2010 - 2011), Programu Leonardo da Vinci (Bruksela, Belgia, 2008),  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2007), Programu Socrates – Erasmus (Ateny, Grecja, 2006). Doświadczenie zawodowe: 2011 - 2016 r. Z-ca Dyrektora, a następnie Dyrektor i Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, od 2008 r. doktorant a następnie samodzielny wykładowca na stanowisku Adiunkta w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie w Instytucie Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim, 2007 – 2010 r. konsultant w firmie doradzającej spółkom z sektora energetycznego. Jest autorem artykułów naukowych oraz publikacji na temat bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, polityki energetycznej Polski i UE oraz działań marketingowych przedsiębiorstw wobec instytucji publicznych. Wykładowca przedmiotów takich jak „Polityka energetyczna Polski”, „Polityki energetyczne państw współczesnych”, „Odnawialne źródła energii” oraz „Planowanie i finansowanie inwestycji w sektorze energetycznym w Polsce” (źródło: www.pgeeo.pl).

 


Robert Choma- prezes PGE Obrót S.A.

Rada Nadzorcza Spółki PGE Obrót S.A. na posiedzeniu 28 czerwca 2019 r. powołała p. Roberta Chomę na X trzyletnią wspólną kadencję Zarządu PGE Obrót S.A od dnia 1 lipca 2019 r. i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie. Ukończył podyplomowe studia „Akademia Liderów Samorządowych" na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada długoletnie i szerokie doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad jednostkami samorządowymi i spółkami prawa handlowego. W latach 1996 – 1998 pełnił urząd Wiceprezydenta Miasta Przemyśla. Od 1998 roku, przez 4 lata pracował na stanowisku Wiceprezesa Krajowego Urzędu Pracy w Warszawie. W latach 2001 – 2002 sprawował funkcję Dyrektora Naczelnego Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. W 2002 r. objął urząd Prezydenta Miasta Przemyśla, który sprawował do 2018 roku. W latach 2014 – 2018 był Członkiem Zarządu Związku Miast Polskich. Pełni również szereg funkcji związanych z działalnością społeczną. M.in. od 2002 roku jest Wiceprzewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolskich, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów. Był też Przewodniczącym Zarządu Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl (źródło: www.pge-obrot.pl).

 


Wojciech Lutek- prezes PGE Dystrybucja S.A.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej; studiów podyplomowych Ekonomia i Finanse w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz MBA University of Illinois przy Politechnice Lubelskiej. Kariera zawodowa: Kierownik ds. sprzedaży w AKA Tempcold Sp. z o.o.; Dyrektor Biura Importu, Doradztwa i Sprzedaży urządzeń chłodniczych TAKO Sp. z o.o.; Dyrektor Biura Operacyjno-Technicznego w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o.o.; Dyrektor Naczelny, a następnie Prezes Zarządu w Zakładzie Energetycznym Warszawa Teren S.A.; Prezes Zarządu w PGE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o. o; Naczelnik wydziału w Narodowym Banku Polskim; Dyrektor Ośrodka Administracji w Telewizji Polskiej S.A.; od 3 lutego 2016 r. Prezes Zarządu PGE Dystrybucja S.A. (źródło: www.pgedystrybucja.pl).


oprac. Jerzy Szczurowski
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili