Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 222 / 22.07 - 25.08.2019

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Who is who w energetyce (1)

Krzysztof Tchórzewski- Minister Energii, Eryk Kłossowski- prezes zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., Piotr Zawistowski – prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A., Henryk Baranowski- prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., Robert Ostrowski- prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.


 

 

 

 


Krzysztof Tchórzewski- Minister Energii

Funkcję ministra energii pełni od 1 grudnia 2015 r. Urodził się 19 maja 1950 r. w Rzążewie. Ukończył Politechnikę Warszawską, Wydział Elektryczny, kierunek zabezpieczenia elektroenergetyczne. Żonaty, czterech synów, siedmioro wnucząt. Funkcje publiczne: 2007 Sekretarz Stanu- Ministerstwo Gospodarki, 2002-2005 Radny Sejmiku Mazowieckiego- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, 1997-2001 Sekretarz Stanu- Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, 1991-1993,1997-2001,2005-2007, 2007-2011, 2011-2015, 2015-obecnie, Poseł na Sejm I, III, V, VI, VII, VIII kadencji, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, Przewodniczący Podkomisji Infrastruktury, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Handlu i Usług, Przewodniczący Podkomisji Transportu, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Handlu i Usług, Przewodniczącego Podkomisji Transportu, Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury, Przewodniczący Podkomisji stałej ds. transportu lądowego, Przewodniczący Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw, Przewodniczący Podkomisji stałej ds. monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury. 1990-1993 Wojewoda Siedlecki, z rekomendacji Oddziału Siedleckiego NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze. Działania w organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach, ruchach społecznych: 1981-obecnie Członek, Prezes oddziału siedleckiego (1989-1990) Stowarzyszenie Elektryków Polskich, 1980-1981 Członek, Przewodniczący Oddziału Siedleckiego NSZZ "Solidarność". Zatrudnienie w sektorze prywatnym: 2001-2005 Członek Zarządu oraz Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy PKP Energetyka spółka z o.o., 1974-1990 kolejno na stanowiskach od inżyniera elektromontera do naczelnika oddziału PKP Oddział Zasilania Elektroenergetycznego w Siedlcach, 1974-1979 nauczyciel przedmiotów zawodowych Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Siedlcach. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1987), Krzyżem Kawalerskim (2001) i Oficerskim (2005) Orderu Odrodzenia Polski (źródło: www.gov.pl/web/energia).

 


Eryk Kłossowski- prezes zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. W 2005 roku ukończył aplikację adwokacką w warszawskiej Izbie Adwokackiej. Do 2015 roku pracował w kancelariach adwokackich. W latach 2000-2003 związany z Ernst & Young Sp. z o.o. Ekspert w Instytucie Jagiellońskim w latach 2011-2012. Od 2014 roku prezes Zarządu Fundacji Inicjatyw Bezpieczeństwo-Rozwój-Energia. Wykładowca na studiach podyplomowych w Collegium Civitas, Politechnice Warszawskiej i Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej. Zajmuje się głównie prawem energetycznym i europejskim prawem konkurencji. Prezes Zarządu PSE S.A. od 31 grudnia 2015 roku (źródło: www.pse.pl).

 


Piotr Zawistowski – prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A.

Od 2000 roku związany z branżą energetyczną. W latach 2007-2008 aktywnie uczestniczył w tworzeniu spółki EnergiaPro Gigawat Sp. z o.o. Od 2008 r. w TAURON Polska Energia S.A., gdzie pełnił m.in. funkcję prezesa zarządu TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. oraz wiceprezesa zarządu ds. klienta i handlu TAURON Polska Energia S.A. Był także prezesem Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią oraz członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Od września 2017 r. zasiadał w Radzie Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, gdzie w 2002 r. ukończył studia magisterskie z zarządzania przedsiębiorstwem, a w 2007 r. ukończył studia podyplomowe z zarządzania sprzedażą w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu (źródło: www.tge.pl).

 

Henryk Baranowski Prezes PGE
Henryk Baranowski- prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 13 lutego 2017 r. podjęła uchwałę o powołaniu p. Henryka Baranowskiego w skład Zarządu X kadencji od dnia 14 lutego 2017 r. i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej o specjalizacji elektroenergetyka. Ukończył również studia podyplomowe z zarządzania przedsiębiorstwami elektroenergetycznymi w warunkach rynku energii na Politechnice Warszawskiej oraz z zarządzania finansami przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej. Ponadto ukończył program Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, HEC School of Management, London Business School i Norwegian School of Economics and Business Administration. W latach 2013-2015 pracował jako Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, a następnie jako Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Sektora Energetycznego w Alstom Power Polska. W latach 2006-2008 był Wiceprezesem Zarządu PGE, a w latach 2001-2006 Prezesem Zarządu spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne- Info Sp. z o.o. W okresie 1990-2001 związany ze spółką Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., w której zajmował m.in. stanowisko Dyrektora Pionu Telekomunikacji i Informatyki. Od listopada 2015 r. do marca 2016 r. pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa nadzorując pracę Departamentu Spółek Kluczowych oraz Departamentu Nadzoru Właścicielskiego (źródło: www.gkpge.pl).

 


Robert Ostrowski- prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Ukończył wydział gospodarki narodowej na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz podyplomowe studium inwestycji w zakresie inwestycji kapitałowych i projektów rozwojowych firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, podyplomowe studium w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Szkole Głównej Handlowej/Ernst & Young. Był również uczestnikiem kursu dla doradców inwestycyjnych oraz dla kandydatów na członków do rad nadzorczych i zarządów spółek Skarbu Państwa. Obecnie jest uczestnikiem studiów EMBA. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich, głównie finansowych, m. in. w branży stalowej i wydobywczej zarówno należących do Skarbu Państwa jak i prywatnych. Pełnił m.in. dwukrotnie funkcję zastępcy prezesa zarządu ds. Ekonomiki i Finansów Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., dyrektora finansowego w Hucie Katowice S.A., Polskich Hutach Stali S.A. oraz w Mittal Steel Poland S.A., prezesa zarządu Minerals Mining Group S.A., członka zarządu ds. ekonomicznych w Polskich Kolejach Linowych S.A. Doświadczenia zawodowe zdobywał również w takich firmach jak Grupa Kapitałowa KGHM oraz Ernst & Young. Do końca lutego 2019 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. ekonomicznych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (źródło: www.pgegiek.pl).


oprac. Jerzy Szczurowski
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili