Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 222 / 22.07 - 25.08.2019

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Warto przeczytać w czasopismach SEP

…Stowarzyszenie Elektryków Polskich uznawało od początków swego istnienia za kluczowe zadanie publikowanie materiałów służących szeroko pojętej informacji o postępach nauki w dziedzinie elektryki, o problemach, osiągnięciach i perspektywach rozwoju elektrotechniki, elektroenergetyki, teletechniki, elektroniki, o przedsięwzięciach powszechnej elektryfikacji kraju oraz wykorzystywaniu energii elektrycznej w przemyśle, gospodarstwach domowych, w rolnictwie i w innych działach gospodarczych, jak też o pracy stowarzyszeniowej…Wspierano przede wszystkim wydawanie czasopism o tematyce elektrycznej… (cyt. „80 lat Stowarzyszenia Elektryków Polskich”, Wyd. SEP COSiW, Warszawa 1999, zdjęcie: www.shutterstock.com/pl).


Redaktor naczelna „Energetyki” poleca do przeczytania w numerze 7/2019 miesięcznika:

 1. Herbert Leopold GABRYŚ- Elektroenergetyka w Polsce 2019… z wyników za rok 2018 i nie tylko,
 2. Rafał CZAPAJ, Jacek KAMIŃSKI, Pablo BENALCAZAR- Sieci neuronowe dla potrzeb sterowania układów napędowych – wprowadzenie teoretyczne,
 3. Marta DROSIŃSKA-KOMOR, Natalia SZEWCZUK-KRYPA- Porównanie wybranych typów elektrowni jądrowych z reaktorem HTGR,
 4. Paweł FRĄCZ, Daria WOTZKA, Mirosław GRYSZPIŃSKI- Porównanie rozkładu wyładowań niezupełnych na powierzchni izolatorów ceramicznych i kompozytowych,
 5. Paweł FRĄCZ, Szczepan PASZKIEL, Piotr SZPULAK- Akustyczna metoda pomiaru wyładowań niezupełnych rozkładu ładunków elektrycznych na powierzchni dielektryka,
 6. Dawid CEBULA- Uszkodzenia łożysk w silnikach zasilanych z przemienników częstotliwości,
 7. Jerzy TRZESZCZYŃSKI- Bezpieczeństwo i dyspozycyjność urządzeń energetycznych w ostatniej fazie ich eksploatacji,
 8. Tomasz GAWROŃSKI- Ocena stanu dynamicznego turbozespołów,
 9. Jerzy TRZESZCZYŃSKI, Wojciech MURZYNOWSKI- Nadzór diagnostyczny nad warunkową eksploatacją uszkodzonych schładzaczy do czasu ich wymiany lub naprawy
 10. Ewald GRZESICZEK, Sławomir RAJCA, Piotr REICHEL- Diagnostyka turbozespołów na blokach eksploatowanych w trybie regulacyjnym.

 

 

Redaktor naczelny „Przeglądu Elektrotechnicznego” Sławomir Tumański poleca Czytelnikom następujące artykuły w numerze 8/2019:

 1. Iva Pavlova- Marciniak- Rozwiązania antysmogowe oraz rozwój OZE jako sposób realizacji gospodarki niskowęglowej,
 2. Iva Pavlova- Marciniak- Zastosowanie elektrowni jądrowych w Polsce- sposób na spełnienie założeń Paryskiego Porozumienia,
 3. Rafał Czapaj, Pablo Benalcazar, Jacek Kamiński:  Dobór zmiennych objaśniających z wykorzystaniem metody MARSplines na przykładzie prognozowania dobowego zapotrzebowania na moc szczytową 15-minutową w KSE,
 4. Lubomir Marciniak- Zbiorcze zabezpieczenie ziemnozwarciowe dla sieci SN wykorzystujące dekompozycję falkową i kryterium Bayesa,
 5. Rafał Czapaj, Mateusz Szablicki, Piotr Rzepka- Idea zastosowania zautomatyzowanych metod doboru zmiennych objaśniających dla celów optymalizacji kosztów zakupu danych wejściowych do prognozowania dobowego profilu obciążenia KSE,
 6. Antoni Sawicki- Modele matematyczne łuku elektrycznego o zmiennych rozmiarach geometrycznych kolumny i różnych metodach rozpraszania ciepła,
 7. Mateusz Szablicki, Tomasz Bednarczyk, Piotr Rzepka, Adrian Halinka- Koncepcja obszarowego zabezpieczenia odległościowego wieloramiennych linii elektroenergetycznych,
 8. Michal Ivancak, Michal Kolcun, Zsolt Conka, Dusan Medved- Modelowanie mikrosieci jako podstawy do opracowania modelu inteligentnej sieci,
 9. Michał Adamczyk, Teresa Orłowska–Kowalska- Sterowanie polowo-zorientowane silnikiem indukcyjnym bez pomiaru prądów fazowych,
 10. Lubomir Bena, Paweł Kut- Farmy wiatrowe w procesie regulacji napicia w systemie energetycznym.

 

 

Redaktor naczelny „Wiadomości Elektrotechnicznych” Krzysztof Woliński poleca Czytelnikom w numerze 8/2019 miesięcznika:

 1. Marcin Habrych, Aleksander Lisowiec - Wykorzystanie cewek Rogowskiego, wykonanych w technologii PCB HDI w układach pomiarowych zabezpieczeń,
 2. Witold Hoppel - Krytyczna ocena wersji  polskiej PN-EN50522-2011,
 3. Mirosław Schwann - Dokumenty potwierdzające parametry techniczne w postępowaniach zakupowych branży elektroenergetycznej,
 4. Jarosław Wiater - Ograniczniki przepięć niskiego napięcia - problemy z oznaczeniami,
 5. Tomasz Dąbrowski - Bezpieczeństwo IT - architektura i administracja,
 6. Krzysztof Woliński - XXXIX Nadzwyczajny Walny Zajazd  Delegatów SEP w Warszawie - Elektryka. Edukacja. Przemysł. Stowarzyszenie,
 7. Witold Bobrowski (opracowanie) - Trudne zadanie nadprzewodzącej turbiny wiatrowej,

Piotr Olszowiec (opracowanie) - Nowa technologia gaszenia łuku ziemnozwarciowego.

 

 

 

Redaktor naczelny „Elektroniki” Zbigniew Piotrowski zachęca do przeczytania w numerze 7/2019:

 1. Obliczenia dotyczące elementów składowych wpływających na wartość rezystancji szeregowej krzemowego ogniwa słonecznego (Calculations relating to component elements influencing the value of series resistance of silicon solar cell)- M. MUSZTYFAGA-STASZUK
 2. Wpływ struktury na właściwości elektryczne oraz optyczne cienkich warstw na bazie tlenków tytanu i miedzi (Influence of the structure on the electrical and optical properties of thin films based on the titanium and copper oxides)- A. OBSTARCZYK, D. KACZMAREK, W. POSADOWSKI, E. MAŃKOWSKA, M. GROBELNY,
 3. Badanie właściwości cienkich warstw tlenków cynku otrzymywanych metodą reaktywnego impulsowego rozpylania magnetronowego (Investigation of the properties of zinc oxide thin films deposited by the reactive pulsed magnetron sputtering method)- A. WIATROWSKI, W. POSADOWSKI, D. WOJCIESZAK, M. MAZUR, A. OBSTARCZYK A. ZIĘBA,
 4. Analiza efektu przełączania rezystancji w strukturach cienkowarstwowych z różnym profilem składu materiałowego (Analysis of resistive switching effect in thin-film structures with different profiles of material compositions)- T. KOTWICA, J. DOMARADZKI, D. KACZMAREK, J. ROGALA, M. STRZYŻEWSKI,
 5. Analiza właściwości antystatycznych cienkich warstw na bazie tlenków hf i ti w powiązaniu z ich mikrostrukturą (Analysis of antistatic properties thin films oxides in correlation with microstructure properties)- R. PASTUSZEK, M. MAZUR, D. KACZMAREK, J. DOMARADZKI, A. WIATROWSKI.

 

 

 

 

 

Redaktor naczelna „Spektrum” Iwona Gajdowa poleca do przeczytania w numerze 7-8/2019 następujące artykuły:

 1. Gdańskie Dni Elektryki 2019- Gabriela Fierek,
 2. Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA. Gala zakończenia 21. Edycji Olimpiady- Zofia Miszewska, Zdzisław Świderski,
 3. XXVIII Konferencja Naukowo- Techniczna „Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych”- PEMINE 2019- Anna Dzięcioł,
 4. XXV Jubileuszowe Seminarium Naukowo- Techniczne SEMAG 2019- Zenon Okraszewski,
 5. XVIII seminarium Komitetu Automatyki Elektroenergetycznej SEP.

 

 

 

 

 

Redaktor naczelny kwartalnika Leszek Roman Jaroszewicz poleca następujące artykuły w numerze 2/2019:

 1. High sensitive and large dynamic range quasi-distributed sensing system based on slow-light π-phase-shifted fiber Bragg gratings- K.M. Dwivedi, G. Trivedi,
 2. Video coding technique with a parametric modelling of noise- O. Stankiewicz,
 3. Characterization techniques of sandwich-type TiO2/QD composites for low-cost quantum dots' solar cel- P. Kwaśnicki, M. Inglot,
 4. Enhancement of electronic, photophysical and optical properties of 5,5′-Dibromo-2,2′-bithiophene molecule: new aspect to molecular design- I. Muz, M. Kurban,
 5. Electronic and optical properties of vacancy and B, N, O and F doped graphene: DFT study- M. Goudarzi, J. Beheshtian.

 

 

 


oprac. Jerzy Szczurowski
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili