Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 216 / 10 - 16.06.2019

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Jubileusz 100- lecia Oddziału Krakowskiego SEP

11 czerwca 2019 r. w pięknej scenerii Urzędu Miasta Krakowa zorganizowane zostało uroczyste spotkanie z okazji 100-lecia Oddziału Krakowskiego SEP i MDE-2019. W spotkaniu wzięło udział wielu zaproszonych Gości, w tym m.in. wiceprezydent M. Krakowa Bogusław Kośmider, były wiceprezydent Tadeusz Trzmiel, prezes SEP kol. Piotr Szymczak, wiceprezes ZG SEP kol. Kazimierz Pawlicki, były prezes SEP kol. Jerzy Barglik, przewodniczący Rady MOIIB kol. Mirosław Boryczko, prezesi i przedstawiciele wielu Oddziałów SEP oraz Oddziałów SNT.


Spotkanie było okazją do podsumowania wkładu elektryków krakowskich w rozwój Stowarzyszenia oraz w rozwój miasta i regionu. W trakcie spotkania zaprezentowano po raz pierwszy sztandar ufundowany przez O/Krakowski SEP, a wielu działaczy wyróżnionych zostało odznaczeniami stowarzyszeniowymi i medalami. Szczególnie należy podkreślić, że z okazji 100-lecia O/Krakowskiego SEP Złotymi Krzyżami Zasługi wyróżnieni zostali Koledzy Zbigniew Porada i Waldemar Zając, a Prezydent M. Krakowa wyróżnił 5 członków Oddziału Odznaką Honoris Gratia. Prezes Stowarzyszenia w swym wystąpieniu przedstawił historię 100-lecia SEP podkreślając wkład środowiska krakowskiego w rozwój naszej organizacji. Dokonał też wręczenia na ręce prezesa O/Krakowskiego SEP kol. Jana Strzałki Medalu Pamiątkowego 100-lecia SEP dla Oddziału Krakowskiego SEP. Kol. K. Pawlicki dokonał też wręczenia  Medalu im. prof. S. Węglarza przyznanego z okazji 100-lecia O/Krakowskiego  SEP przez Zarząd O/Poznańskiego SEP. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali wydany drukiem Biuletyn Informacyjno-Historyczny nr 5/2019 oraz II Część „Słownika biograficznego zasłużonych elektryków krakowskich”.


oprac. Jan Strzałka
Zdjęcia: O/Krakowski SEP
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili