Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 214 / 27.05 - 2.06.2019

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


XLIII Konkurs im. prof. Mieczysława Pożaryskiego.

Jury Konkursu rozpatrzyło 17 wniosków zgłoszonych przez siedem redakcji czasopism SEP (Biuletyn Techniczny Oddziału Krakowskiego SEP, Biuletyn Techniczno-Informacyjny Oddziału Łódzkiego SEP, Energetykę, Elektronikę, Przegląd Elektrotechniczny, Przegląd Telekomunikacyjny – Wiadomości Telekomunikacyjne, Wiadomości Elektrotechniczne).


               W skład Jury wchodzili: prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk – przewodniczący, prof. dr hab. inż. Andrzej Kapłon, prof. dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko, prof. dr hab. inż. Aleksandra Rakowska oraz dr hab. inż. Marcin Hołub. Decyzją Jury nagrodzono następujące artykuły:

Pierwsza nagroda:

„Praktyczne i naukowe podstawy dyskwalifikacji „aktywnej” ochrony odgromowej ”, opublikowany w numerze 2 (71)/2018 Biuletynu Technicznego Oddziału Krakowskiego SEP, autorstwa Zdobysława Flisowskiego.

 Dwie drugie równorzędne nagrody:

1. „Natężenie pola  elektromagnetycznego w zakresach GSM 900, GSM 1800, DECT, UMTS i WLAN w obszarach zabudowanych” opublikowany w numerze 12/2018  Przeglądu Elektrotechnicznych, autorstwa: Pawła Mazurka, Joanny Michałowskiej, Radosława Gada, Artura Wdowiaka, Joanny  Kozieł;

2. „Sieci radiowe następnych generacji i nowe technologie dla przyszłych systemów  komunikacyjnych”, opublikowany w numerze 11/2018  Przeglądu Telekomunikacyjnego – Wiadomości Telekomunikacyjnych, autorstwa Józefa Modelskiego.

Trzy równorzędne nagrody trzecie:

1. „Projektowanie układów fotowoltaicznych w mikroinstalacjach prosumenckich”, opublikowany w numerze 4/2018 Energetyki, autorstwa Sławomira Cieślika

2. „Wysokonapięciowe linie napowietrzne a osad lodowy na przewodach”, opublikowany w numerze 6/2018 Wiadomości Elektrotechnicznych, autorstwa  Aleksandry Rakowskiej;

3. „Dynamiczne modele stałoprądowe łącza B2B do badań zakłóceń niesymetrycznych – studium przypadku dla LitPol Link”, opublikowany w numerze 7/2018 Wiadomości Elektrotechnicznych, autorstwa: Adriana Halinki, Piotra Rzepki, Pawła Sowy, Mateusza Szablickiego.

 Termin wręczenia nagród zostanie ogłoszony w terminie późniejszym.


oprac. Krzysztof Woliński (wiceprezes, rzecznik prasowy SEP)
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili