Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 213 / 20 - 26.05.2019

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Warto przeczytać w czasopismach SEP

…Stowarzyszenie Elektryków Polskich uznawało od początków swego istnienia za kluczowe zadanie publikowanie materiałów służących szeroko pojętej informacji o postępach nauki w dziedzinie elektryki, o problemach, osiągnięciach i perspektywach rozwoju elektrotechniki, elektroenergetyki, teletechniki, elektroniki, o przedsięwzięciach powszechnej elektryfikacji kraju oraz wykorzystywaniu energii elektrycznej w przemyśle, gospodarstwach domowych, w rolnictwie i w innych działach gospodarczych, jak też o pracy stowarzyszeniowej…Wspierano przede wszystkim wydawanie czasopism o tematyce elektrycznej… (cyt. „80 lat Stowarzyszenia Elektryków Polskich”, Wyd. SEP COSiW, Warszawa 1999, zdjęcie: www.shutterstock.com/pl).


Redaktor naczelny „Przeglądu Elektrotechnicznego” Sławomir Tumański poleca do przeczytania w numerze 6’2019 miesięcznika:

 1. Doh-Young Park, Jacek Gieras- Kolej magnetyczna Incheon Airport Maglev Line,
 2. Petro Lezhniuk, Sergiy Kravchuk, Andriy Polishchuk- Adaptacyjna optymalizacja systemu energetycznego z odnawialnym źródłem,
 3. Abdelkader Si-Tayeb, Hamid Bouzeboudja- Zastosowanie nowego meta-heurystycznego algorytmu egipskiego sępa do optymalizacji ekonomicznego rozsyłu energii,
 4. Zoubir Belgroun, Mustapha Hatti, Salah Hanini- Poprawa jakości układu elektronicznego w systemie fotowoltaicznym użytym do produkcji wodoru,
 5. Michał Konarski, Paweł Węgierek- Zastosowanie metody UHF do detekcji wyładowań niezupełnych w liniach kablowych wysokiego napięcia,
 6. Mateusz Dybkowski, Szymon Bednarz- Zastosowanie zmodyfikowanych estymatorów strumienia wirnika do kompensacji skutków zwarć zwojowych stojana silnika indukcyjnego,
 7. Maciej Wawrzyniak- Wpływ nanozłączy na stany nieustalone w obwodach elektrycznych,
 8. Maciej Gwoździewicz, Piotr Kisielewski- Bezkadłubowy 6-fazowy silnik indukcyjny,
 9. Bartłomiej Tworek- Zastosowanie metody ANP do walidacji koncepcji instalacji elektrycznych w pojazdach samochodowych,
 10. Stanisław Czapp, Filip Ratkowski- Wpływ wilgotności gruntu na obciążalność prądową długotrwałą kabli elektroenergetycznych niskiego napięcia.

Redaktor naczelny „Przeglądu Telekomunikacyjnego/Wiadomości Telekomunikacyjnych” Bogdan Zbierzchowski poleca następujące artykuły w numerze 5/2019 miesięcznika:

 1. Rozproszony system komunikacji i nadzoru dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej - projekt STRADAR- Sylwester Kaczmarek, Marek Blok, Bartosz Czaplewski, Jacek Litka, Magdalena Młynarczuk, Marcin Narloch, Maciej Sac,
 2. Badanie i analiza właściwości kanałów radiowych w sieciach WBAN (część 1)- Sławomir Jerzy Ambroziak,
 3. Bridging the standardization gap- Piotr Szymczak, Andrzej M. Wilk,
 4. Kilka refleksji o znaczeniu harmonizacji standardów i roli standardów otwartych w gospodarce cyfrowej- Marek Niezgódka,
 5. XX Konferencja Okrągłego Stołu- Andrzej M. Wilk.

Oddział Zagłębia Węglowego SEP, podobnie jak całe Stowarzyszenie Elektryków Polskich, liczy 100 lat. Niniejszy, jubileuszowy numer „Śląskich Wiadomości Elektrycznych” poświęcony jest właściwie niemal w całości naszemu jubileuszowi. Zapraszam do lektury. Na pierwszych stronach numeru 3/2019 ŚWE przypominamy program głównych obchodów 100-lecia OZW SEP, czyli IX Katowickich Dni Elektryki od 29 maja do 1 czerwca 2019 roku. Poszczególne imprezy i wydarzenia odbędą się: w historycznej Sali Sejmu Śląskiego (konferencja), Teatrze Śląskim (Gala 100-lecia OZW SEP), Domu Technika (Dni Otwarte SEP), Pałacu Goldsteinów (Seminarium Historyczne), Archikatedra Chrystusa Króla (msza święta w intencji elektryków, zwiedzanie budynku Kurii Arcybiskupiej, koncert organowy prof. Juliana Gembalskiego), Muzeum Energetyki (Elektryczny Dzień Dziecka), Rybaczówka (Piknik Rodzinny). Zachęcam do zapoznania się z programem imprez. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej OZW SEP pod adresem www.sep.katowice.pl Pierwszy artykuł tym razem dotyczy z dość oczywistych względów 100-lecia Oddziału Zagłębia Węglowego SEP. Artykuł został napisany w ubiegłym roku, stąd jego tytuł: 99 lat OZW SEP w pigułce – ludzie i wydarzenia. Jest to skrócona wersja referatu zaprezentowanego przez autorów w listopadzie ubiegłego roku podczas IV Seminarium Elektryki Polskiej w Krakowie. Kolejne artykuły dotyczą szerokiej gamy zagadnień elektroenergetyki i stanowią pisemną wersję referatów, które będą wygłoszone w Sali Sejmu Śląskiego podczas Konferencji „Bezpieczeństwo w Elektryce i Energetyce w obliczu wyzwań Przemysłu 4.0”. Herbert Leopold Gabryś przedstawia autorski obraz stanu elektroenergetyki Polski w 2019 roku. Janusz Kurpas omawia wybrane aspekty projektowania systemów zintegrowanych z magazynami energii. Stanisław Wapniarski i Zbigniew Janiak prezentują nowe rozwiązania techniczne Elektrobudowy SA. O inteligentnej stacji transformatorowej SPS Smart Power Station piszą Artur Koziński i Maciej Naparty z ZPUE SA. Bogumił Dudek omawia zagadnienie organizacji prac pod napięciem w Polsce. Jacek Srokowski z JSW Innowacje S.A. pisze o działaniach realizowanych w ramach programu Inteligentna Kopalnia. Uzupełnieniem artykułów nawiązującym do miejsca obrad konferencji jest Kącik Śląski nr 107 poświęcony 90-letniej historii gmachu Sejmu Śląskiego. Zapraszam do lektury tych wszystkich artykułów. Członek Honorowy SEP Tomasz Kołakowski przypomina sylwetkę zmarłego w styczniu bieżącego roku prezesa SEP kilku kadencji Jacka Szpotańskiego. O Stanisławie Andrzejewskim i jego dokonaniach w 40. rocznicę śmierci pisze Członek Honorowy SEP Jacek Marecki. Zupełnie inny charakter ma artykuł pt. „Życie wśród maszyn i fortepianów”. Jest to przedruk ubiegłorocznego artykułu Lesława Petersa opublikowanego w miesięczniku Politechniki Krakowskiej. Dzięki staraniom bohatera artykułu strona graficzna tekstu zyskała nowy charakter. (prezes OZW/SEP, redaktor naczelny ŚWE prof. Jerzy Barglik, źródło: Śląskie Wiadomości Elektryczne nr 3’2019)

 


oprac. Jerzy Szczurowski
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili