Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 211 / 6 - 12.05.2019

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Posiedzenie rady prezesów SEP w Gdańsku

9 maja 2019 r. na Politechnice Gdańskiej odbyło się 4 posiedzenie rady prezesów SEP w kadencji 2018-2022. Obradom przewodniczył prezes SEP kol. Piotr Szymczak. Prezes SEP powitał uczestników posiedzenia i przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie. W dalszej kolejności przyjęto Protokół nr 3–2018/2022 z posiedzenia Rady Prezesów SEP w dniu 11.12.2018 r. w Warszawie.


Skarbnik kol. Krzysztof Nowicki za pośrednictwem Skype przedstawił wyniki finansowe i sprawozdanie finansowe SEP oraz założenia do budżetu SEP na rok 2019. Następnie kol. Jan Kapinos omówił sprawozdanie finansowe, które zostało jednogłośnie przyjęte. Prezes SEP kol. Piotr Szymczak i dziekan RP kol. Kazimierz Jagieła złożyli gratulacje w imieniu RP kol. Jerzemu Barglikowi z okazji wyboru na Prezesa Akademii Inżynierskiej w Polsce. W dalszej kolejności dziekan RP przedstawił wyniki głosowania korespondencyjnego na liczbę kandydatów do godności członka honorowego SEP, w wyniku którego przyjęto 15 kandydatów. RP przyjęła rezultaty głosowania przy 1 głosie wstrzymującym się. Sekretarz generalny SEP kol. Jacek Nowicki przedstawił informację nt. stanu przygotowań i ramowy program XXXIX NWZD SEP. Natomiast prezes SEP podsumował III Kongres Elektryki Polskiej i omówił program działalności SEP na kadencję 2018-2022. Kol. Jerzy Barglik przedstawił informacje na temat działalności Akademii Inżynierskiej w Polsce a kol. Józefa Okładło o mówiła przebieg V Dyskusyjnego Forum Kobiet SEP. Kol. Janusz Juraszek przedstawił propozycję spotkania prezesów kół zakładowych i prezesów oddziałów z ZG SEP. W dalszej kolejności zostały omówione działania w sprawie ochrony znaku towarowego SEP. Kol. Tadeusz Szczepański omówił przygotowania do Zjazdu Delegatów w Bydgoszczy w 2022 r. Na zakończenie obrad zostali wybrani członkowie Zespołu RP do spraw finansowo- gospodarczych: kol. Barbara Kopeć, kol. Andrzej Hachoł, kol. Janusz Juraszek i kol. Mariusz Pawlak.


oprac. i zdjęcia: Sławomir Laskowski – prezes Oddziału Siedleckiego SEP
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili