Facebook

Newsletter Tydzień w SEP

nr 211 / 6 - 12.05.2019

Newsletter Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Konferencje Oddziału Poznańskiego SEP w trakcie Targów EXPOPOWER 2019

Oddział Poznański Stowarzyszenia Elektryków Polskich był głównym organizatorem dwóch konferencji naukowo-technicznych podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2019 w Poznaniu: 8 maja 2019 r. TECHNIKA ŚWIETLNA 2019; 9 maja 2019 r. STACJE ELEKTROENERGETYCZNE 2019.


8 maja 2019 r. – tereny MTP w Poznaniu, pawilon 3, Sala Zielona – X Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Energooszczędność w oświetleniu” n.t. „TECHNIKA ŚWIETLNA 2019” pod patronatem Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP.  Współorganizatorami konferencji były: Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa i Międzynarodowe Targi Poznańskie. Tematyka referatów prezentowanych podczas konferencji była następująca:

pomiary natężenia oświetlenia na wirtualnej płaszczyźnie przejścia dla pieszych;

sposób określenia bezpieczeństwa fotobiologicznego elektrycznych promienników optycznych;

oprawy oświetlenia awaryjnego – definicje i zastosowanie;

porównanie metod pomiaru rozkładów luminancji na drogach;

efektywne rozwiązania oświetlenia LED w przemyśle i transporcie publicznym;

badanie wpływu wielkopowierzchniowych instalacji reklamowych LED na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

przegląd wielkopowierzchniowych instalacji reklamowych zainstalowanych na terenie miasta Poznania.

Prezentowane podczas  konferencji referaty zostały wydane drukiem w postaci oddzielnego wydawnictwa opatrzonego numerem ISBN 978-83-950902-3-3. W konferencji uczestniczyło około 100 osób z całego kraju.       

9 maja 2019 r. – tereny MTP w Poznaniu, pawilon 3, Sala Zielona – XVII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia” n.t. „STACJE ELEKTROENERGETYCZNE 2019”. Współorganizatorami konferencji były: Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa i Międzynarodowe Targi Poznańskie. Tematyka referatów prezentowanych podczas konferencji była następująca:

nowa rola stacji elektroenergetycznych w sieciach dystrybucyjnych niskiego napięcia;

STS – inteligentna stacja transformatorowa i jej potencjalne zastosowanie;

modernizacja rozdzielnic SN i automatyki zabezpieczeniowej w stacjach elektroenergetycznych;

monitoring pracy transformatora energetycznego;

ochrona przed przepięciami inteligentnych sieci przesyłowych i stacji elektroenergetycznych.;

bezpieczniki topikowe w rozdzielnicach średniego i niskiego napięcia;

profesjonalne rozwiązania automatyki przekaźnikowej.

Prezentowane podczas  konferencji referaty zostały wydane drukiem w postaci oddzielnego wydawnictwa opatrzonego numerem ISBN 978-83-950902-4-0. W konferencji uczestniczyło ponad 100 osób z całego kraju.

Patronat medialny nad konferencjami sprawowały: Wiadomości Elektrotechniczne, SPEKTRUM i INPE. Na zakończenie każdej z konferencji wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia OP SEP i WOIIB o udziale w szkoleniu.


oprac. Ryszard Niewiedział – Wiceprezes OP SEP
Newsletter

Zapisz się za darmo i bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami

z subskrybcji możesz zrezygnować w dowolnej chwili